Damian Szewczyk - Kylos podcast Chmura dla każdego
PODCAST

Chmura dla każdego. Czy mały i duży biznes mają podobne potrzeby?

Przekaz medialny zdominowany jest przez dużych, hiperskalowych dostawców i dużych integratorów, co jest dość naturalne, ponieważ to najwięksi dostawcy przewodzą innowacjom a największe korporacje są świadome korzyści z szybkiej adopcji technologii dzięki skali działalności. Na uwagę zasługuje jednak kawałek „tortu” rynkowego małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Pytanie jednak, czy ich cele są podobne do tych jakimi kierują się duże organizacje oraz – nie mniej ważne – czy dostawcy usług chmurowych i integratorzy rozumieją potrzeby MŚP, identyfikują właściwie problemy i potrafią je zaadresować?

Podczas rozmowy z Damianem Szewczykiem, współzałożycielem Kylos Data Center, poruszyliśmy m.in. właśnie temat potrzeb biznesu, w tym MŚP oraz korzyści, jeśli chodzi o adopcję modelu chmurowego:

Czy istnieją różnice pomiędzy chmurą dla dużej, a małej firmy? Jeśli tak to jakie, jak to wpływa na firmy i ich możliwości rozwoju?

Jakie korzyści dla przedsiębiorstwa oferuje wykorzystanie modelu chmurowego? Przechodzimy po kolei przez powszechnie znane zalety i konfrontujemy z różnymi potrzebami i sytuacjami biznesowymi, w jakich zwykle znajdują się polskie przedsiębiorstwa. Mówimy zatem o:

  • elastyczności i indywidualnym dopasowaniu do potrzeb biznesowych,
  • dostępności,
  • odporności na awarie – zachowanie ciągłości działania,
  • zgodności z normami i regulacjami prawnymi,
  • możliwościach rozwoju, szybszym planowaniu i wdrażaniu usług, efektywnym kosztowo,
  • kontroli kosztów, planowaniu, optymalizacji i elastyczności w zarządzaniu budżetem.

Czy chmura determinuje jakieś zagrożenia dla biznesu, które należy potraktować jako potencjalne ryzyko? Oczywiście, jednak większość z tych zagadnień została obudowana wieloma mitami, które zdeformowały właściwe ich postrzeganie. Damian podejmuje i demitologizuje najważniejsze pojęcia budzące obawy przedsiębiorstw, m.in. bezpieczeństwo w chmurze, podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo między użytkownikiem a dostawcą czy vendor lock-in.

Rozmawiamy z Damianem również o:

  • zarządzaniu usługami w chmurze w imieniu klienta – jak wpływa powierzenie całej infrastruktury partnerom/usługodawcy na działalność operacyjną klienta i jakie przynosi korzyści?
  • Zaufaniu, weryfikowalności – jak przekonać klienta, często osoby decyzyjne w nietechnicznej roli o tym, że poziom usług jest na uzgodnionym poziomie a bezpieczeństwo nawet wyższe?
  • jaki typ chmury wybrać dla danego przedsiębiorstwa, uwzględniając jego wzrost i potrzeby w ciągu następnych 5 lat?

Podsumowujemy jedną z podstawowych kwestii dla przedsiębiorstw, które mają wieloletnią historię obecności na rynku, infrastrukturę, ale stoją wobec nieuniknionych zmian – czy istnieje „dobry moment” na transformację do chmury?

Chmura Migracja TransformacjaSubskrybuj nasz podcast Chmura > Migracja > Transformacja
posłuchaj również tutaj:

 

 

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: