BIZNES

Czy polski biznes przekonał się do chmury? Dane Eurostatu za 2023 rok

Eurostat wykorzystanie chmury przez firmy 2023
Źródło: Depositphotos

Według danych Eurostat, okres między 2021 a 2023 rokiem przyniósł rekordowy skok w poziomie wykorzystania usług chmurowych przez firmy w Polsce, do poziomu 55,7%. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii pomiarów nasz wynik jest wyższy niż średnia w Unii Europejskiej (45,2%).

  • 42,5% przedsiębiorstw w UE korzystało z usług przetwarzania w chmurze w 2023 r., głównie z poczty elektronicznej, przechowywania plików i oprogramowania biurowego.

  • W porównaniu z 2021 r. udział przedsiębiorstw korzystających z usług przetwarzania w chmurze w UE wzrósł w 2023 r. o 4,2%.

Jak pokazuje wykres Eurostat, ostatnie 5 lat było dla Polski czasem aktywnego wdrażania technologii chmurowych w przedsiębiorstwach. W 2018 roku było to zaledwie 11,5%, w 2020 r. – 24,4%, a rok 2023 przyniósł rekordowy wynik 55,7%. W ciągu ostatnich pięciu lat Polska awansowała na 9 miejsce z niemal samego końca stawki (3 od końca w 2018 r.). Po raz pierwszy w historii badań Eurostat, procentowa liczba polskich przedsiębiorstw wykorzystujących usługi chmurowe jest wyższa niż średnia unijna, która w 2023 r. wyniosła 45,2%.

Dane dowodzą, że sukcesywnie rośnie nie tylko poziom adopcji chmury, ale także jej tempo. Porównanie lat 2018 i 2020 to wzrost o 12,9%, a lata 2021 i 2023 przyniosły ponad dwa razy lepszy wynik (27%). Warto również odnotować, że średnia dynamika wzrostu wśród badanych krajów w ostatnich dwóch latach wyniosła 4,2%. W zestawieniu najszybszego przyrostu wykorzystania usług chmurowych w latach 2021-2023 za Polską na podium znalazły się Węgry (przyrost o 18,5%) oraz Bośnia i Hercegowina (11,8%).

Kluczowy wskaźnik postępu – wykorzystanie zaawansowanych usług w chmurze

Strona Eurostat udostępniająca dane z badania oferuje możliwość wglądu w zestawienie z wykorzystaniem wielu filtrów, np. ograniczenie ze względu na wielkość przedsiębiorstwa czy rodzaj wykorzystywanych usług chmurowych. Warto zwrócić uwagę na podkategorię związaną z wykorzystaniem zaawansowanych i średnio-zaawansowanych usług chmurowych (przynajmniej jednej) przez przedsiębiorstwa. Jest to bardziej miarodajna kategoria, jeśli chodzi o pogląd na dojrzałość chmurową organizacji. Nie uwzględnia ona najprostszych usług (email, file storage), które są usługami na tyle podstawowymi, że nie można ich traktować jako jednoznaczny wyróżnik świadomej adopcji usług chmurowych przez firmy.

W tym obszarze Polski biznes poczynił skokowy postęp – stopień wykorzystania usług chmurowych w tej podkategorii w porównaniu z rokiem 2021 wzrósł aż o 142%! Daje to Polsce 11 pozycję w zestawieniu (ogromny awans z 3 miejsca od końca) tuż za europejskimi pionierami chmury a co ważne – również powyżej średniej dla obszaru Europy.

Eurostat 2023 Cloud adoption

Źródło: Eurostat. Nie obejmuje Czarnogóry, Półn. Macedonii, Islandii i Wielkiej Brytanii ze wzgl. na brak danych.

Jeśli chodzi o rodzaje usług chmurowych, które kupują polskie przedsiębiorstwa, to w zestawieniu dominują platformy do tworzenia, testowania lub wdrażania aplikacji. Korzysta z nich aż 62,1% rodzimych firm, co daje najwyższy wynik w Europie – rezultat drugiej w zestawieniu Danii to 47,4%. Z kolei tylko 37,1% firm w Polsce kupuje w chmurze oprogramowanie zabezpieczające – to w tej kategorii najniższy wynik wśród badanych europejskich krajów.

W badanych przez Eurostat krajach, w 2023 r. najwyższy odsetek uchmurowionych firm to największe przedsiębiorstwa (77,6%), kolejno w zestawieniu są średnie (59%) a na końcu małe firmy (41,7%). Prawie wszystkie organizacje korzystające z chmury robią to w modelu SaaS (95,8%), prawie ¾ w IaaS (74,2%), a ponad ¼ używa chmury w modelu PaaS (26,1%).

Michał Potoczek, CEO OChKMichał Potoczek, CEO Operator Chmury Krajowej:

Rekordowa dynamika liczby polskich przedsiębiorstw korzystających z rozwiązań chmurowych, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach, to suma oddziaływania wielu pozytywnych czynników. Na polskim rynku istotnie zwiększyła się dostępność usług chmurowych, m. in. dzięki otwarciu regionów chmury publicznej Google i Microsoft. Wzrasta też stale podaż kompetencji doradczych i inżynierskich. Dodatkowo, wśród przedsiębiorstw rośnie świadomość, że technologie dostępne w chmurze, m.in. związane z analityką danych, sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym dają wymierne przewagi biznesowe.

Mamy jednak jeszcze wiele do zrobienia w zakresie cyberbezpieczeństwa. Z danych Eurostatu wynika, że polskie firmy w niewielkim stopniu wykorzystują oprogramowanie zabezpieczające przed cyberatakami. To sygnał, że nadal trzeba edukować rynek. W warunkach rosnących zagrożeń cybersecurity korzystanie z chmury musi iść w parze z wdrożeniem rozwiązań zapewniających szeroko rozumianą cyfrową odporność.

Dane Eurostat opierają się na wynikach badania UE z 2023 r. dotyczącego wykorzystania ICT i handlu elektronicznego w przedsiębiorstwach. Dane dotyczą 28 krajów UE oraz 4 krajów europejskich nienależących do wspólnoty (Serbia, Czarnogóra, Turcja, Bośnia i Hercegowina). W badaniu uwzględniono firmy zatrudniające minimum 10 osób i z wyłączeniem sektora finansowego.

 

 

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: