Gaia-X european cloud
BIZNES WYDARZENIE

GAIA-X założone! Cel: suwerenność i swoboda wyboru europejskich klientów chmury

GAIA-X, Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Danych i Chmury (European Association for Data and Cloud) zostało oficjalnie ustanowione. Po podpisaniu i złożeniu dokumentów założycielskich we wrześniu 2020 roku, GAIA-X została ustanowiona jako podmiot prawny wraz z końcem stycznia 2021 roku.

GAIA-X to ekosystem rozwiązań i usług cloud computing, którego powstanie zainicjowały europejskie firmy. Pracują nad stworzeniem środowiska, w którym dane mogą być udostępniane i przechowywane pod kontrolą ich właścicieli i użytkowników, gdzie zasady są jasno określone i przestrzegane. Dane i usługi mają być łatwo dostępne, kompilowane i wymieniane.

GAIA-X ma potencjał stworzenia bezprecedensowych możliwości dla innowacyjnych, opartych na danych modeli biznesowych i nowych rozwiązań, które pomogą europejskim przedsiębiorstwom – każdej wielkości i z każdej branży – zwiększyć skalę działania i konkurować na arenie międzynarodowej.

Niemcy i Francja mają wspólny cel – stworzenie przestrzeni danych w chmurze, która jest zarówno suwerenna, jak i godna zaufania – w celu wzmocnienia strategicznej europejskiej niezależności. Ten cel nabiera realnego kształtu właśnie poprzez utworzenie stowarzyszenia GAIA-X.

Przyszłość to nie chmura, jaką znamy, ale raczej multicloud – podkreśla Yann Lechelle, CEO Scaleway, drugiego największego europejskiego dostawcy chmury obliczeniowej (obok OVHcloud) i jednego z 22 założycieli GAIA-X. – Właśnie interoperacyjność ekosystemów chmurowych jest kluczem do wprowadzenia na rynek użytecznej i konkurencyjnej oferty – nie tylko pochodzącej od poszczególnych dostawców, ale też wspólnej. Jesteśmy dumni z bycia współzałożycielem i członkiem zarządu GAIA-X. Chcemy gromadzić europejskich graczy z branży chmury i danych, odzyskać suwerenność i zapewnić europejskim klientom swobodę wyboru, jego odwracalność i jednolity front.

Od czasu złożenia dokumentów założycielskich przez 22 pierwotnych członków jesienią ubiegłego roku, wnioski o przyjęcie do stowarzyszenia złożyło ponad 200 firm i organizacji badawczych. Zostaną one rozpatrzone przez zarząd stowarzyszenia na początku marca.

Nadszedł czas na zmianę paradygmatu – twierdzi Yann Lechelle. – Firmy, które pozyskują, wykorzystują i wytwarzają dane, powinny właśnie teraz podjąć decyzję o sposobie obrony przed niepewnością geopolityczną, która czeka je w przyszłości. Powinny wybrać współpracę z podmiotami – zazwyczaj z europejskimi dostawcami – które działają w oparciu o najsurowsze zasady dotyczące ochrony danych wrażliwych.

Organizacja posiada teraz osobowość prawną jako międzynarodowe stowarzyszenie non-profit podlegające prawu belgijskiemu (AISBL).

 

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: