BIG DATA INFRASTRUKTURA

Architektura pamięci masowej o znaczeniu kluczowym, 100% dostępności danych

Hewlett Packard Enterprise oferuje trzecią generację rozwiązania HPE GreenLake for Block Storage, opartego na HPE Alletra Storage MP. Jest to pierwsze w branży rozwiązanie dla niezagregowanej, skalowalnej, blokowej pamięci masowej o gwarantowanej stuprocentowej dostępności danych.[i]

Wykorzystuje ono architekturę współdzielonej blokowej pamięci masowej zarządzanej za pośrednictwem HPE GreenLake Cloud Platform. Zapewnia chmurowe doświadczenie w ramach infrastruktury lokalnej, umożliwia wydajne skalowanie oraz wyjątkową odporność i wydajność we współcześnie występujących zadaniach o znaczeniu kluczowym.

Rozwiązanie to stanowi kolejny krok w stronę konsolidacji, standaryzacji i upraszczania oferty rozwiązań blokowej pamięci masowej na wspólnym fundamencie programistycznym i sprzętowym, przy zachowaniu jednolitego sposobu zarządzania poprzez platformę HPE GreenLake.

Wersja 3 to kolejny etap tej unifikacji – jest to modułowa pamięć masowa oferująca nowe, wielowęzłowe modele, które zapewniają dwukrotnie wyższą wydajność[ii] i 2,5-krotnie większą pojemność[iii]. Dodatkowe ulepszenia to, m.in. prostsze zarządzanie w chmurze dzięki rozbudowanemu raportowaniu wydajności i analityce opartej na sztucznej inteligencji, a także większa efektywność kosztowa dzięki gwarantowanemu upakowaniu danych na poziomie 4:1. Wersja 3 wykorzystuje również pełne możliwości NVMe dla sieci Ethernet poprzez dodanie obsługi NVMe-oF/TCP do istniejących opcji połączeń Fibre Channel, NVMe-oF/FC i iSCSi.

Nowa generacja pamięci blokowej HPE stanowi przełom, usuwając wiele przeszkód i rezygnując z kompromisów związanych ze starszymi architekturami blokowej pamięci masowej.

Nowa architektura blokowej pamięci masowej

Dostawcy pamięci masowych od zawsze dążą do poprawy wydajności, odporności, skalowalności i efektywności kosztowej oferowanych architektur. Choć w ostatnich latach wprowadzano pewne ulepszenia, głównie związane z pojawieniem się pamięci SSD oraz technologii deduplikacji i kompresji (DECO), zwykle były to zmiany stopniowe, a nie przełomy w projektowaniu architektury.

Starsze architektury pamięci masowej zazwyczaj składają się z pary węzłów kontrolera o wysokiej dostępności (high availability, HA) połączonych z dedykowanymi napędami za pośrednictwem magistrali pośredniczącej (midplane) w jednej obudowie sprzętowej. Magistrala pośrednicząca jest często czynnikiem ograniczającym, gdyż to ona determinuje maksymalną wydajność, jaką można uzyskać w danym systemie. W przeszłości, aby zwiększyć wydajność, należało kupić nowy system z kolejną parą węzłów kontrolera HA, nawet jeśli nie była nam potrzebna dodatkowa pojemność. Poza tworzeniem problemu „zbędnej pojemności”, podejście to doprowadzało do powstania silosów, które są trudne do zarządzania i utrzymania. Ponadto, niezbędne były aplikacje monitorujące pozwalające określić, gdzie konkretnie przechowywane są dane oraz jakiego rodzaju. Wynikiem tego była infrastruktura pamięci masowej, której nie da się elastycznie i niskokosztowo rozbudowywać, aby nadążyć za coraz większymi i coraz bardziej nieprzewidywalnymi wymaganiami różnego rodzaju złożonych aplikacji.

Architektura pamięci masowej, w której poziom magistrali pośredniczącej jest elastyczny i jest w stanie udostępniać wystarczającą przepustowość I/O, eliminując wąskie gardła, umożliwia zwiększenie wydajności poprzez stopniowe dodawanie kontrolerów tylko gdy faktycznie jest to potrzebne, dodając kolejne dyski i JBOF w celu zapewnienia aplikacjom większej pojemności. W tej architekturze dyski SSD są współdzielone przez wszystkie kontrolery w całej sieci, nie powstają więc silosy, a odporność na jednoczesne awarie kilku węzłów jest wyższa.

Na to właśnie pozwala rozwiązanie HPE GreenLake for Block Storage w wersji 3, oparte na platformie sprzętowej HPE Alletra Storage MP – modułowe, skalowalne, współdzielone rozwiązanie stanowiące nowe podejście do pamięci blokowej.

Modułowość (zdezagregowanie) jest możliwa dzięki zastosowaniu standardowych elementów konstrukcyjnych, takich jak węzły sterujące czy półki dyskowe NVMe/JBOF, które są połączone ze sobą za pomocą szybkiej, nadmiarowej struktury back-endowej NVMe-OF.

Ewolucja od tradycyjnej struktury (para węzłów) do modułowej, skalowalnej, zdezagregowanej architektury zbudowanej w oparciu o HPE Alletra Storage MP daje znaczne korzyści jeśli chodzi o skalowanie, wydajność i dostępność.

  • Łatwe i efektywne kosztowo skalowanie pozwalające sprostać ewoluującym zadaniom dzięki modułowej pamięci masowej. HPE GreenLake for Block Storage na HPE Alletra Storage MP wykorzystuje zdezagregowaną, skalowalną architekturę pamięci masowej, która umożliwia niezależne skalowanie pojemności i wydajności, co pozwala osiągnąć większą efektywność i obniżyć koszty. Oznacza to możliwość dostosowywania i elastycznego skalowania pamięci masowej zgodnie z wymaganiami wynikającymi z wykonywanych zadań i zmieniających się potrzeb biznesowych. Na początek możliwe jest zastosowanie niewielkich, niedrogich, dwuwęzłowych konfiguracji podstawowych. Na dalszym etapie możemy skalować system, przechodząc do konfiguracji wielowęzłowych i stopniowo zwiększając wydajność i pojemność. Maksymalizacja zwrotu z inwestycji wynika z tego, że aktualizacje wprowadzane są bez zakłócania funkcjonowania systemu i danych, a także bez konieczności ponownego zakupu przestrzeni dyskowej. Wersja 3 zapewnia obsługę do ośmiu półek (tzw. JBOF), umożliwiając bezprzerwową rozbudowę zaczynając od 15,36TB, aż do około 2,8 PB[iv]. Obsługa od 8 do 24 dysków SSD na obudowę, z możliwością ich rozbudowy przyrostowo co 2 dyski SSD, a w przypadku JBOF w przyrostach co 1 sztukę, przekłada się na maksymalizację wydajności i redukcję kosztów, zwiększając pojemność stopniowo.
  • Szybsze działanie aplikacji o znaczeniu kluczowym dzięki współdzielonej HPE GreenLake for Block Storage na HPE Alletra Storage MP wykorzystuje równoległą architekturę wielowęzłową, w pełni opartą na NVMe, z aktywnym przetwarzaniem I/O na wszystkich nośnikach, kontrolerach i portach hosta. Zapewnia to stałą, przewidywalną wydajność i niezwykle niskie poziomy opóźnień.

Oprócz dotychczas istniejących opcji, wersja 3 wprowadza również nowe, dwuwęzłowe i czterowęzłowe modele przełączane z możliwością wyboru konfiguracji z procesorami z 16 lub 32 rdzeniami, co przekłada się na nawet dwukrotne zwiększenie wydajności. [v]

  • Stosowanie dowolnych aplikacji z gwarancją 100% dostępności danych. HPE GreenLake for Block Storage na platformie HPE Alletra Storage MP to zawsze dostępna usługa bazująca na wykorzystującej AI, modułowej platformie bez pojedynczego punktu awarii. Gwarantuje ona 100% dostępność danych dla aplikacji o znaczeniu kluczowym. Dzięki mechanizmom predykcyjnym wersja 3 zapewnia wydajność nawet w przypadku awarii kilku węzłów w klastrze.

Prostsze zarządzanie dzięki lokalnemu środowisku zarządzania poprzez chmurę oparte na sztucznej inteligencji

HPE GreenLake for Block Storage na HPE Alletra Storage MP zapewnia chmurowe środowisko operacyjne oparte na wiodących w branży infrastrukturalnych systemach AIOps. Pozwala to na ograniczenie liczby niespodziewanych awarii, ponieważ system przewiduje ich wystąpienie i zapobiega im. Rekomendacje sztucznej inteligencji pomagają administratorom usprawnić zarządzanie infrastrukturą dla danych i wyeliminować czasochłonne, frustrujące awarie dzięki predykcyjnej automatyzacji wsparcia i bezpośredniemu kontaktowi z ekspertami.

Wersja 3 rozwiązania pomaga odejść od prowadzonej „na wyczucie” optymalizacji pamięci masowej, oferując lepsze, rozszerzone raportowanie nt. wydajności, a także analitykę generowaną przez AI, która pomaga w rozwiązywanie pojawiąjących się problemów sprzętowych i wydajnościowych, jak też zbieraniu danych dla ich dalszej analizy. Nowe elementy w raportach to, m.in. analizy trendów wykorzystania przestrzeni wybranych woluminów czy hotspotów według latencji, a także ulepszone wykrywanie zmian obciążenia i rywalizacji o zasoby. Udoskonalone zostało raportowanie wykorzystanej i zaoszczędzonej pojemności oraz wskaźników wydajnościowych. Ponadto, pojawiły się nowe wskaźniki dot. zrównoważonego rozwoju, w tym również dotyczące trendów zużycia energii.

Nowa gwarancja HPE StoreMore

Rozwiązanie HPE GreenLake for Block Storage na HPE Alletra Storage MP obejmuje kilka technologii redukcji i upakowywania danych pozwalających na zmniejszenie wykorzystania pamięci masowej. Obejmują one m.in. zaawansowaną deduplikację z ekspresowym indeksowaniem, niezwykle wydajny algorytm kompresji, pakowanie danych, przyspieszane sprzętowo elastyczne przydzielanie zasobów oraz kopie wirtualne. Technologie te działają w trybie ciągłym, a skutkiem ich zastosowania są lepsze parametry finansowe bez pogorszenia wydajności systemu. System został zaprojektowany w taki sposób, aby w pełni wykorzystać pojemność pamięci flash, jednocześnie zwiększając trwałość nośników.

W wersji 3 udzielona została gwarancja uzyskania współczynnika zagęszczenia danych 4:1 (obliczanego jako stosunek pojemności użytkowej do efektywnej) w ujęciu zagregowanym dla wszystkich zagęszczanych danych. W razie nieosiągnięcia takiego współczynnika, HPE zapewni użytkownikowi specjalistyczną wiedzę nt. wydajności danych, dodatkową pojemność pamięci masowej potrzebną do osiągnięcia założonego współczynnika lub inną rekompensatę.

Nowa gwarancja HPE StoreMore Guarantee zapewnia odpowiedni poziom wydajności dla aplikacji, zmniejszając koszty fizycznej pamięci masowej, oszczędzając energię i redukując wielkość centrów przetwarzania danych. HPE oferuje również niestandardowe umowy gwarancyjne, zawierane na okres jednego roku, dla użytkowników potrzebujących gwarancji na określoną ilość pojemności efektywnej.

Nowe podejście do pamięci masowej dla zastosowań krytycznych dzięki unikalnej architekturze blokowej pamięci masowej

W ostatecznym rozrachunku każda organizacja musi skupić się na upraszczaniu starszej, skomplikowanej architektury pamięci masowej, ponieważ spowalnia ona działanie systemów. Należy więc wdrożyć nowe podejście do pamięci masowej o znaczeniu kluczowym, aby sprostać wymaganiom co do wydajności, skali, zarządzania, dostępności i efektywności kosztowej zarówno dla zadań tradycyjnych jak i natywnych dla chmury.

[i] HPE Storage Substantiation

[ii] W porównaniu do dotychczasowych konfiguracji 2-węzłowych (16-rdzeniowa/32-rdzeniowa switchless)

[iii]W porównaniu do wersji 2 HPE GreenLake for Block Storage na Alletra Storage MP

[iv] Konfiguracja pod pełnym obciążeniem (8 x JBOF) z dyskami SSD 192 x 15,36TB NVMe

[v] W porównaniu do dotychczasowych konfiguracji 2-węzłowych (16-rdzeniowa/32-rdzeniowa switchless)

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: