5 pytań o dane i DBaaS
APLIKACJE W CHMURZE BIG DATA

5 pytań o dane i DBaaS

Czym jest as-a-service?

as-a-service

to typ usługi świadczonej na zasadzie subskrypcji lub abonamentu w chmurze obliczeniowej. Modele as-a-service, np. infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako usługa (PaaS) czy baza danych jako usługa (DBaaS) są konkretną usługą (w formie stosu technologicznego) realizowaną właśnie w ramach infrastruktury chmurowej.

Zamiast wstępu, czyli o hiperinflacji danych

Bazy danych służą do przechowywania danych, tych zaś przybywa skokowo, z roku na rok średnio o 23 proc (*).  Hiperinflacja danych nastąpiła w latach 90-tych wraz z popularyzacją Internetu, ostatnio zaś mówi się o eksplozji, bowiem w ciągu kilku lat wytworzyliśmy więcej informacji niż od zarania ludzkości.

Dane produkują głównie firmy, które też gromadzą potężne zbiory dotyczące klientów, dostawców i operacji. Teoretycznie taki zasób wiedzy, wsparty narzędziami analitycznymi, oferuje wprost nieograniczone możliwości biznesowe: od zrozumienia rynkowych potrzeb, przez trafniejsze predykcje, po szybsze dotarcie z atrakcyjniejszą ofertą. W praktyce firmy, które dane wytwarzają i zbierają, mają problem z ich bezpiecznym przechowywaniem i efektywnym wykorzystaniem. Wyzwaniem, poza właściwą obróbką i wyłuskaniem konkretnej wiedzy (data literacy), jest też zarządzanie wydajnością rozrastających się baz, skalowanie ich pojemności, tworzenie kopii zapasowych oraz strategia ich odzyskiwania. Niewykorzystany potencjał lawiny danych utrudnia decyzje i paraliżuje wzrost przedsiębiorstw, ponieważ jest hamulcem ich rozwoju.

Baza danych jako usługa (#DBaaS)

to oferta usług zarządzanych w chmurze obliczeniowej, która zapewnia dostęp do bazy danych bez konieczności konfiguracji fizycznego sprzętu i instalowania oprogramowania. DBaaS to logiczne rozszerzenie technologii chmurowych, wykorzystujące połączoną pamięć masową i moc przetwarzania do obsługi ewoluujących wymagań użytkowników platformy.

1.  Czym różnią się dane?

Dane ustrukturyzowane, jak np. bazy danych lub arkusze kalkulacyjne, istnieją w konkretnym formacie, są łatwe do analizy, przechowywania i przetwarzania. Do kategorii danych nieustrukturyzowanych należą natomiast zbiory o nieokreślonym kształcie lub strukturze. Nieustrukturyzowane dane, poza ogromnym rozmiarem własnym, potęgują wyzwania związane z ich zarządzaniem i wykorzystaniem. Przykładem nieustrukturyzowanych danych są wyniki generowane przez wyszukiwarki. Ponadto nieustrukturyzowane dane mogą stać się pożeraczami zasobów, w tym pamięci masowej, procesora czy zasobów sieciowych.

Bazy danych są złożonym elementem stosu aplikacji. To sprawia, że technologia bazodanowa może istotnie wpływać na ogólną skalowalność, dostępność, ciągłość działania i aspekty wydajnościowe każdej aplikacji. A jeśli konkretne aplikacje są dla firmy krytyczne, bo np. generują przychody, rola bazy danych staje się kluczowa.

2.  Ile kosztuje baza danych?

Z perspektywy finansowej bazy danych mogą okazać się jednym z najdroższych komponentów wdrożenia aplikacji. Baza danych potrafi wpływać na całościowy koszt rozwiązania np. poprzez koszty jej licencjonowania, roczne nakłady na wsparcie, obsługę i zasoby służące do jej utrzymania (projektowanie, administracja czy dopasowywanie wydajności). Ponadto można przyjąć, że każda wdrożona aplikacja będzie wymagała jakiegoś repozytorium danych czy magazynu. Wreszcie przyrost danych musi być zabezpieczony przez adekwatny wzrost infrastruktury. Stąd do puli wydatków dochodzą obciążenia związane z niezbędną infrastrukturą, jak np. wysokowydajne serwery obliczeniowe, pamięć, a w niektórych przypadkach wysokowydajna sieć, a także koszty zarządzania kopiami zapasowymi, systemów pamięci masowej i polityki #DisasterRecovery.

Często to optymalizacja kosztów stymuluje firmy do przenosin infrastruktury i oprogramowania, w tym baz danych, do chmury. Przesiadka ułatwia m.in. korzystanie z potężnych zasobów obliczeniowych równocześnie uwalniając od prac administracyjnych związanych z obsługą baz danych. Stąd według Gartnera do 2022 roku 75% baz danych będzie wdrażana już na platformach chmurowych lub do nich migrowana (**).

Przy praktycznie nieskończonym zakresie przyrostu danych cloud computing pomaga znosić fizyczne ograniczenia lokalnego centrum danych.


Dowiedz się jak bazy danych w chmurze wspierają transformację cyfrową


3. Po co bazie chmura?

Przeniesienie całej firmowej infrastruktury IT z tradycyjnego modelu na ten oparty na chmurze bywa złożonym projektem, stąd dobrą opcją w kierunku cloud jest jej wypróbowanie poprzez wdrożenie rozwiązania chmurowego pod konkretny, samodzielny stos technologiczny, jak właśnie technologia baz danych.

Połączenie gotowego, dedykowanego zestawu narzędzi dla rozwiązań bazodanowych, automatyzacji (zwłaszcza w aspektach administracyjnych baz danych) oraz bezpieczna infrastruktura (przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad danymi) tworzą solidny fundament, na którym organizacje mogą stawiać i wdrażać pierwsze rozwiązania chmurowe.

Przykładowo dzięki dedykowanym rozwiązaniom do obsługi baz danych opartych na infrastrukturze #OVHcloud, organizacje zyskują gwarancję bezpieczeństwa, poufności i odwracalności danych. Co więcej, zachowują wyłączną kontrolę nad swoimi danymi, mogąc koncentrować się na wartości dodanej własnych aplikacji. W skrócie oznacza to niezajmowanie się:

 • konfiguracją,
 • instalacją,
 • aktualizacją oprogramowania do obsługi baz danych,
 • tworzeniem kopii zapasowych,
 • zabezpieczaniem infrastruktury sprzętowej niezbędnej do bezpiecznego działania usługi. Ponadto benefitem jest korzystny stosunek wydajności do ceny, przewidywalne koszty oraz potencjał oprogramowania open-source, który przyśpiesza innowacje.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

4. Jakie są korzyści z bazy danych w modelu usługi?

Przewagami Database as a Service są wymierne korzyści w zakresie ceny, funkcjonalności i niezawodności w stosunku do tradycyjnych metod przechowywania danych. Stąd DBaaS jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które szybko się rozwijają lub mają dużą liczbę pracowników zdalnych. Subskrypcja DBaaS obejmuje wszystko, co jest wymagane do obsługi bazy danych w chmurze. W tym udostępnianie bazy, licencje, wsparcie i utrzymanie. Programiści mogą korzystać z hostowanych w chmurze interfejsów API do tworzenia nowych aplikacji, zyskując dostęp do danych. Jako usługa zarządzana nie ma dodatkowych kosztów ogólnych i można od razu przystąpić do pracy. Ponadto plusami DBaaS są:

Brak niespodzianek

Rozmiary baz danych rosną wykładniczo, ponieważ zaawansowane aplikacje indeksują, przeszukują i przetwarzają wiele typów plików, w tym niestrukturalne formaty, jak wideo czy dźwięk. Potrzeby zwykle zmieniają się i rosną, co wymaga regularnych inwestycji w dodatkową pamięć masową i moc obliczeniową w celu stałego dostosowywania i rozbudowy.

W przypadku DBaaS model przetwarzania oferuje praktycznie nieograniczony potencjał wzrostu bez inwestycji z góry. W chmurze baza danych może stale rosnąć bez obaw o konieczność dokonywania kolejnych inwestycji w dodatkowy sprzęt.

W cloud usługi DBaaS są również w pełni zarządzane, więc dostawcy, jak np. #MongoDB dbają o infrastrukturę, sprzęt, system operacyjny i oprogramowanie. To uwalnia czas i zasoby np. na prace nad aplikacją.

Szybkie wdrażanie bazy danych

Korzystając z modelu Database as a Service, rozszerzanie i doskonalenie operacji na danych jest znacznie uproszczone, ponieważ potrzeba dostępnych zasobów jest już rozwiązana.


Teraz możesz przetestować wybraną usługę Database as a Service za darmo


Innowacyjne operacje na danych

DBaaS to ważny krok w kierunku budowania inteligentnych, szybkich aplikacji działających w czasie rzeczywistym. W praktyce, po załadowaniu danych, silnik bazy danych DBaaS działa niemal dokładnie tak samo, jak w przypadku instalacji on-premise. W rzeczywistości ten sam rdzeń jest zainstalowany w hostowanym centrum danych, co sprawia, że praca z bazą przetwarzaną w chmurze praktycznie nie różni się od tej powieszonej lokalnie.

W modelu Infrastructure as a Service (IaaS), takim jak np. OVHcloud czy #MongoDB Atlas silnik bazy danych (i dane) są uruchamiane na wspólnej platformie sprzętowej. To zapewnia moc obliczeniową, elastyczność zasobów i skalowalność potrzebną do obsługi rosnących repozytoriów danych i ich przetwarzania.


Poznaj więcej zalet Managed Databases


OVHcloud (m.in. dzięki współpracy z #Aiven)

oferuje obszerny katalog rozwiązań chmurowych do obsługi baz danych takich jak #MySQL, #PostgreSQL, #Redis, #Apache Kafka, #OpenSearch, #M3 czy #Apache Cassandra. Szeroka gama systemów zarządzania bazami danych to duże możliwości i wiele zastosowań, począwszy od obsługi starszych systemów funkcjonujących w firmach i umożliwienie ich migracji do chmury, przez sklepy internetowe, aż po aplikacje sieciowe i aplikacje oparte na sztucznej inteligencji.

 

Znajdź perfekcyjną bazę danych dopasowaną do Twoich potrzeb.

 

5. Jak wybrać dostawcę DBaaS?

Database as a Service (DBaaS) to usługa przetwarzania w chmurze i wszystkim, co związane z zarządzaniem bazą danych, zajmuje się dostawca usługi, warto więc – przed wyborem partnera – zwrócić uwagę na poniższe kryteria:

 • Bezpieczeństwo danych jest priorytetem, stąd niezbędna jest wiedza, gdzie fizycznie znajdują się dane, kto ma do nich dostęp i jak są chronione.
 • Poziom SLA (umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług) i kalendarz planowanych prac konserwacyjnych.
 • Oferowane oprogramowanie, fizyczna infrastruktura i parametry sieciowe.
 • Bezpłatne testy próbne.
 • Gwarancja odwracalności danych.
 • Zdolność baz danych do szybkiego skalowania, niezbędna w przypadku wprowadzania nowych funkcji lub niespodziewanego wzrostu użytkowania.
 • Gwarancja bezpieczeństwa, m.in. zarządzanie kluczami i uwierzytelnianie użytkowników.
 • Polityka w zakresie tworzenia kopii zapasowych danych.

Według rynkowych raportów, wydatki związane z technologią baz danych dla firm średniej i dużej wielkości mogą wynosić do 40 procent lub więcej rocznego budżetu IT. Przyjęcie zdefiniowanej strategii dla baz danych pomoże organizacjom zarządzać wzrostem danych i jednocześnie utrzymać koszty baz danych na niskim poziomie. Przetwarzanie bazy danych w chmurze może być pierwszym krokiem w stronę długoterminowej strategii IT w cloud.

Jeżeli jesteś zainteresowany rozwiązaniem Database As a Service, skontaktuj się z ekspertem OVHcloud, który pomoże wybrać Ci bazę danych dopasowaną do Twoich potrzeb.


Teraz możesz wypróbować wybraną bazę za darmo!


 

(*) Gartner, The Future of the DBMS Market Is Cloud (Przyszłość rynku usług zarządzania bazami danych leży w chmurze)

(**) Raport IDC „Worldwide Global DataSphere Forecast”


Joanna Parasiewicz, OVHcloud

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: