connecting technology Clolt
APLIKACJE W CHMURZE TRENDY

Ewolucja technologii wyzwoli kolejną falę migracji przedsiębiorstw do chmury

Jakie plany mają przedsiębiorstwa w kolejnej fali wdrożeń technologii chmurowych? Zdaniem ekspertów firmy Colt, apetyt na nowe technologie będzie napędzał projekty także po ustąpieniu COVID-19, widoczny jest bowiem głód nowych rozwiązań technologicznych – 54 procent respondentów podaje „ewolucję technologii” jako kluczowy czynnik umożliwiający realizację ich planów.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, po gwałtownym wzroście migracji do chmury, napędzanej przez COVID-19, przedsiębiorstwa są gotowe do przejścia na wyższy poziom, angażując się w nową erę możliwości chmury i przyjmując zupełnie nową generację rozwiązań opartych na chmurze i łączności.

Najnowszy raport szczegółowo opisuje, które przedsiębiorstwa poruszają się w chmurze, jak to robią i dlaczego. Nic dziwnego, że ewolucja technologiczna i nowe technologie są coraz częściej wykorzystywane w tych projektach. Łączność, która stanowi ich podstawę, ma kluczowe znaczenie. Aby migracje do chmury przebiegały bezproblemowo, przedsiębiorstwa muszą skupić się na elastycznej łączności o dużej przepustowości i niskich opóźnieniach. Aby to zrobić, potrzebują odpowiednich partnerów. Potrzebują całego ekosystemu partnerów współpracujących ze sobą, aby sprostać zarówno ich wymaganiom jak i klientom końcowym. W Colt ściśle współpracujemy z głównymi dostawcami usług w chmurze, aby dostarczać i umożliwiać migracje do chmury dla przedsiębiorstw – powiedziała Keri Gilder, CEO Colt.

Przy dużych budżetach wspierających kolejną falę projektów w chmurze pojawił się trend na ponowne skupienie się na pokonywaniu barier i osiąganiu celów. Około 33 procent respondentów odkłada od 290 000 do 579 000 euro na sfinansowanie kolejnych projektów migracyjnych do chmury. Dużego znaczenia nabrało nawiązywanie odpowiednich partnerstw w celu opracowania planów migracji do chmury i przekształcenia ich w rzeczywistość. Szczególnie cenione są wypróbowane i przetestowane relacje z istniejącymi dostawcami usług w chmurze i dostawcami usług sieciowych.

Ponieważ w erze multi-cloud starsze technologie coraz mniej nadają się do rozwiązywania złożonych wyzwań, przedsiębiorstwa poszukują nowszych rozwiązań zbudowanych z myślą o chmurze. Na szczycie listy narzędzi niezbędnych do osiągnięcia celów związanych z chmurą znalazła się technologia interfejsu programowania aplikacji (API), na którą wskazało 56 procent respondentów. Przetwarzanie brzegowe (47 procent), sztuczna inteligencja (43 procent), sieci na żądanie (40 procent), uCPE (34 procent) i SD WAN (32 procent), również uznano za kluczowe, a respondenci wyrazili do nich wysokie zaufanie.

Badanie wykazało również, że systemy zarządzania relacjami z klientem (CRM) znalazły się na szczycie listy aplikacji przeznaczonych do następnej fazy migracji do chmury. Poprawa doświadczenia konsumenta i znalezienie lepszych sposobów na mapowanie ścieżki klienta ma coraz większe znaczenie dla przedsiębiorstw, co sugeruje ścisły związek między celami przedsiębiorstwa dotyczącymi chmury, a chęcią poprawy doświadczenia klienta poprzez skuteczną transformację. Około 57 procent badanych stwierdziło, że aplikacje CRM będą przedmiotem ich następnego projektu migracji do chmury, a 54 procent wskazało na systemy ERP.

W badaniu, przeprowadzonym przez niezależną firmę badawczą Censuswide, wzięło udział 400 osób pełniących decyzyjne funkcje w działach IT z organizacji zatrudniających ponad 500 pracowników, których zapytano o planowane projekty w chmurze. Uwzględniono opinie zarówno decydentów związanych z wdrożeniami w chmurze, jak i kadrę kierowniczą wyższego szczebla z całej Europy i Azji. Badanie objęło także liczne sektory przemysłu.

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: