Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

(ważna od dnia 1 grudnia 2020 r.)

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Cognisoft Jacek Frankowski, ul. Robocza 17C, 61-517 Poznań. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres e-mail [email protected]
 1. Jeśli korzystasz z portalu cloudforum.pl zbieramy informacje gromadzone w trakcie korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, w szczególności informacje podane w formularzu rejestracji, formularzach kontaktowych, informacje zawarte w plikach ciasteczek (cookies) oraz adres IP.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu związanego z administrowaniem stroną internetową cloudforum.pl (RODO, art. 6 ust. 1.f);
  • marketingowym na podstawie Twojej zgody (RODO, art. 6 ust. 1.a).
 1. Gdy jest to niezbędne do realizacji celu, w którym przetwarzamy Twoje dane, mogą one zostać przekazane:
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Do podmiotów tych należą firmy obsługujące systemy informatyczne i udostępniające niezbędne narzędzia teleinformatyczne,
  • kontrahentom, jeżeli są zbierane w ramach wspólnie realizowanych projektów,
  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. W każdym ww. wypadku udostępnieniu podlega minimalny zakres danych niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych.
 2. Podanie Twoich danych jest dobrowolne. Odmowa ich podania uniemożliwi jednak realizację celów, w jakich dane są zbierane, w szczególności uniemożliwi lub znacznie utrudni kontakt z Tobą lub uniemożliwi świadczenie usług.
 3. Jeżeli jesteś kontrahentem i sam nie podajesz nam swoich danych, pochodzą one od podmiotu, który reprezentujesz lub zostały zgromadzone ze źródeł ogólnodostępnych np. strony internetowej.
 4. Twoje dane osobowe przechowujemy tak długo jak jest to niezbędne do administrowania stroną internetową lub przez okres ich przydatności do realizacji celu, do którego zostały zebrane. Kiedy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej wycofania.
 5. Na podstawie przysługujących praw w zakresie przetwarzania danych osobowych masz prawo do żądania od administratora:
  • dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii,
  • poprawienia swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne,
  • usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wycofanie zgody na przetwarzanie danych, jeśli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub są zbędne,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: