Przemysław Szuder, AWS CEE General Manager
Foto: AWS
INFRASTRUKTURA

AWS bliżej polskich przedsiębiorstw dzięki strefie lokalnej

Amazon Web Services ogłosił powstanie tzw. strefy lokalnej (Local Zone) w Polsce. Łącznie ma powstać ponad 30 nowych stref, m.in. w Czechach i Grecji. Będą to pierwsze strefy lokalne powstałe poza terytorium USA.

Strefy lokalne AWS to koncepcja udostępnienia infrastruktury AWS pozwalająca dostarczyć podstawowe usługi jak moc obliczeniowa, pamięć czy bazy danych bliżej dużej populacji, przemysłu i centrów IT, w których obecnie nie istnieje żaden region AWS. Strefy lokalne AWS można wykorzystywać do uruchamiania aplikacji wrażliwych na opóźnienia jak również w celu spełnienia warunków regulacyjnych, jak wymóg rezydencji danych na terytorium Polski. Strefy lokalne choć są rozszerzeniem regionów to ich nie zastępują ze względu na ograniczoną paletę usług udostępnianych w tych strefach.

Przemysław Szuder, AWS CEE General Manager

Przemek Szuder, dyrektor generalny Amazon Web Services na Europę Środkową i Wschodnią, zgodził się odpowiedzieć na kilka pogłębionych pytań ze strony redakcji Cloud Forum, dzięki czemu mamy nadzieję przybliżyć wszystkim zainteresowanym koncepcję stref lokalnych i jakie stwarzają możliwości dla biznesu w Polsce będącego na ścieżce dynamicznej cyfryzacji.

[JF] – Przyznam, że pierwszą moją myślą po ogłoszeniu przez AWS podczas ostatniej konferencji re:Invent nowych lokalizacji dla Local Zones (stref lokalnych) była konstatacja, że z założenia mają być alternatywą dla kapitało- i czasochłonnych inwestycji w regiony AWS, udostępniając klientom w znacznie krótszym czasie najbardziej popularne usługi. Jednak to mój subiektywny wniosek.

Jaka jest zatem geneza pomysłu na zaoferowanie klientom AWS stref lokalnych, zwłaszcza w regionie Europy Środkowej i Wschodniej?

Przemek Szuder: – W AWS mówimy, że 90 procent naszych usług i rozwiązań powstaje w oparciu o to, czego bezpośrednio potrzebują nasi klienci. Czasem dodajemy też, że pozostałe 10 procent to również ich potrzeby, ale takie, których jeszcze nie potrafią nazwać. Staramy się zawsze przewidywać potrzeby klientów i na nie odpowiadać.

Strefy lokalne AWS to nowy typ infrastruktury AWS zaprojektowany do uruchamiania obciążeń wymagających jednocyfrowych milisekund opóźnienia, takich jak renderowanie wideo, gry online i aplikacje wirtualnego pulpitu intensywnie korzystające z grafiki. Pozwoli nam to również odpowiedzieć na wciąż pojawiające się jeszcze obawy niektórych klientów dotyczące miejsca przechowywania i przetwarzania danych – szczególnie w przypadku rynków regulowanych. Strefy lokalne pozwalają klientom czerpać wszystkie korzyści z posiadania zasobów obliczeniowych i pamięci masowej bliżej użytkowników końcowych, bez konieczności posiadania i obsługi własnej infrastruktury centrum danych.

Czy mógłbyś przytoczyć typowe przypadki użycia strefy lokalnej dla polskich przedsiębiorstw? Dotychczas strefy te dostępne są tylko na terenie USA, zatem jak strefy lokalne wykorzystuje np. Netflix?

– Netflix współpracuje z wieloma artystami i twórcami treści. Firma planowała przenieść ich stacje robocze do chmury AWS, aby wykorzystać w pełni jej wszystkie zalety – wydajność, elastyczność i możliwość obniżenia kosztów IT. W tym przypadku jednak wyzwaniem była konieczność zapewnienia minimalnych opóźnień – zwłaszcza jeśli chodzi o czas potrzebny na kompilację i renderowanie modeli 3D i innych animacji. Strefy lokalne AWS, które te opóźnienia praktycznie eliminują, stały się dla Netlixa prawdziwym ‘game-changer’. Podobnym przełomem strefy lokalne okazały się dla dostawcy gier online’owych, firmy Ubitus, która z ich wykorzystaniem może teraz łatwo wdrażać i testować klastry serwerów gier w wielu lokalizacjach, zapewniając wszystkim graczom takie same wrażenia niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Innym przykładem jest Mindbody – wiodąca platforma technologiczna dla branży fitness i wellness. Firma ta posiadała portfolio współzależnych aplikacji działających w ich lokalnych centrach danych i szukała możliwości przeniesienia ich do chmury. Jednak migracja tak złożonych, współzależnych aplikacji przy jednoczesnym zapewnieniu bezproblemowej obsługi użytkowników końcowych była wyzwaniem. Strefy lokalne AWS rozwiązały ten problem. Mindbody użyło stref lokalnych do budowy środowiska hybrydowego, które zapewniło komunikację z bardzo niskimi opóźnieniami pomiędzy aplikacjami działającymi w strefie lokalnej a ich własnymi instalacjami lokalnymi. To z kolei umożliwiło im stopniową migrację tych aplikacji do chmury, jednocześnie zmniejszając ryzyko biznesowe z tym związane.

Innymi klientami, którzy obecnie korzystają ze stref lokalnych AWS, są m.in. JackTrip Labs wdrażający rozwiązania do streamingu muzyki, Edgegap – wiodący dostawca usług hostingowych dla gier, a także firma telekomunikacyjna Dish Network, wykorzystująca nasze strefy lokalne do wdrażania rozwiązań 5G.

W jaki sposób oferta stref lokalnych jest powiązana ze strategią AWS, jeśli chodzi o inwestycje w budowę nowych regionów na świecie? A koncentrując się na naszym rynku – czy gęstsza sieć stref lokalnych w CEE oznaczać może rezygnację bądź odsunięcie w czasie inwestycji w region AWS z pełnym zakresem usług?

– Odpowiadając na to pytanie trzeba podkreślić, że definicja regionu w AWS różni się od definicji innych dostawców. AWS bardzo wysoko stawia poprzeczkę pod względem m.in. bezpieczeństwa i utrzymania ciągłości pracy. Nasze regiony to miejsca, w których mamy grupę co najmniej trzech klastrów centrów danych, znanych jako Strefy Dostępności – oddalonych od siebie o co najmniej kilkadziesiąt kilometrów. Globalnie mamy obecnie 81 stref dostępności w 25 regionach AWS. Co ważne ogłosiliśmy już plany dotyczące 27 kolejnych stref dostępności i dziewięciu kolejnych regionów AWS na świecie. To oznacza, że wciąż otwieramy nowe regiony – wszędzie tam, gdzie klienci ich potrzebują. Wciąż otrzymujemy od klientów informacje na temat tego, gdzie powinien powstać następny region AWS, a my mamy listę potencjalnych lokalizacji, którym się przyglądamy. Z czasem nasza infrastruktura będzie pojawiać się w kolejnych miejscach na świecie.

Czy jest już znana lokalizacja w Polsce?

– Lokalizacja naszej infrastruktury zależy od kombinacji czynników. Rozważamy lokalizacje pod kątem naszej zdolności do zapewnienia klientom małych opóźnień podczas uruchamiania aplikacji, dostępność energii odnawialnej czy zaangażowanie lokalnych władz w inwestycje w infrastrukturę technologiczną. Już wkrótce będziemy mogli podać, gdzie powstanie polska strefa AWS.

EDIT: >> Lokalizacja polskiej strefy lokalnej AWS jest już znana.

Jaki jest harmonogram udostępnienia polskiej strefy lokalnej?

– Odpowiem krótko – polska strefa będzie dostępna dla klientów jeszcze w tym roku.

…i to jest bardzo dobra wiadomość. Dziękuję za rozmowę!

 

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: