BIZNES

Amazon Web Services uruchamia AWS European Sovereign Cloud

AWS Sovereign Cloud in Europe
Źródło: Depositphotos

AWS European Sovereign Cloud będzie nową, niezależną chmurą obliczeniową dla klientów europejskich, która da użytkownikom z branż regulowanych i z sektora publicznego szerszy wybór i elastyczność, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom w zakresie przechowywania i odporności danych w Unii Europejskiej (UE).

Amazon Web Services wprowadza nową, niezależną chmurę dla klientów europejskich zaprojektowaną tak, aby pomóc klientom z sektora publicznego i z branż regulowanych spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania operacyjne i prawne dotyczące miejsca przechowywania danych. AWS European Sovereign Cloud jest zlokalizowana na terytorium Europy i będzie fizycznie odseparowana od już istniejących regionów AWS. Jednocześnie oferować będzie ten sam poziom bezpieczeństwa, dostępności i wydajności. Dla klientów oznacza to szerszy wybór jeśli chodzi o spełnienie wymagań dotyczących miejsca przechowywania danych, autonomii operacyjnej i odporności. AWS European Sovereign Cloud zostanie uruchomiona wraz z pierwszym regionem AWS w Niemczech i będzie dostępna dla wszystkich klientów w Europie.

Wprowadzenie na rynek AWS European Sovereign Cloud odzwierciedla nasze dążenie do tego, aby klienci mieli dostęp do najbardziej zaawansowanego zestawu narzędzi do kontroli suwerenności, mechanizmów zabezpieczania prywatności oraz funkcji bezpieczeństwa dostępnych w środowisku chmurowympowiedział Max Peterson, Vice President of Sovereign Cloud w AWS. – Od ponad dekady współpracujemy z rządami i organami regulacyjnymi w całej Europie, aby zrozumieć i zaspokoić zmieniające się potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa, prywatności i lokalizacji danych, a ostatnio również tzw. suwerenności cyfrowej. Dzięki nowej ofercie, nasi klienci i partnerzy w całej Europie będą mieli większy wybór jeśli chodzi o osiągnięcie wymaganej niezależności operacyjnej, zachowując przy tym tę samą szeroką gamę usług chmurowych, z których już teraz korzystają miliony z nich.

Kluczowe fakty:

  • AWS European Sovereign Cloud umożliwi klientom przechowywanie wszystkich utworzonych przez siebie danych i powiązanych metadanych w UE.
  • Jedynie pracownicy AWS mający miejsce zamieszkania w UE i przebywający na jej terytorium będą zajmowali się kwestiami operacyjnymi i wsparciem dla AWS European Sovereign Cloud.

AWS European Sovereign Cloud jest od podstaw zaprojektowana jako usługa suwerenna (sovereign-by-design). Bazuje ona na ponad dziesięcioletnim doświadczeniu w obsłudze wielu najbardziej krytycznych i poufnych zadań. Klienci, którzy potrzebują dodatkowej palety możliwości, jeśli chodzi o spełnianie rygorystycznych wymagań dotyczących izolacji danych i miejsca ich przechowywania, będą mogli skorzystać z dotychczasowej oferty obejmującej takie rozwiązania jak Amazon Outposts czy AWS Dedicated Local Zones, aby rozszerzyć infrastrukturę AWS European Sovereign Cloud w wybranych przez siebie lokalizacjach. AWS Outposts to w pełni zarządzane rozwiązania, które dostarczają infrastrukturę i usługi AWS do praktycznie dowolnej lokalizacji lokalnej lub brzegowej, zapewniając spójne środowisko hybrydowe. Zostały zaprojektowane z myślą o systemach informatycznych, które muszą pozostać lokalne ze względu na opóźnienia, przetwarzanie danych i wymagania dotyczące miejsca przechowywania danych, a klienci chcą, aby te obciążenia działały bezproblemowo z innymi obciążeniami w AWS. AWS Dedicated Local Zones to rodzaj infrastruktury budowanej do wyłącznego użytku przez jednego klienta lub społeczność i umieszczonej w lokalizacji określonej przez klienta. Zostały zaprojektowane tak, aby zmniejszyć obciążenie operacyjne związane z zarządzaniem infrastrukturą lokalną na dużą skalę i można je skonfigurować tak, aby spełniały specyficzne wymagania prawne klienta.

Klienci korzystający z AWS European Sovereign Cloud będą mieli do czynienia z tak samo szybkim dostępem i wysoką dostępnością jak w istniejących regionach AWS. Będą mieli dostęp do najbardziej wszechstronnej i najpopularniejszej na świecie niezależnej chmury. AWS European Sovereign Cloud zaoferuje wiele stref dostępności (Availability Zones) oraz infrastrukturę znajdującą się w różnych lokalizacjach geograficznych, na tyle daleko od siebie, by istotnie zmniejszyć ryzyko sytuacji, w której pojedynczy incydent mógłby wpłynąć na ciągłość biznesową, ale na tyle blisko, by zapewnić niskie opóźnienie i wysoką dostępność aplikacji korzystających z wielu stref dostępności. Każda strefa dostępności posiada niezależne zasilanie, chłodzenie i zabezpieczenia fizyczne, a także jest połączona za pośrednictwem redundantnych sieci o ultra niskiej latencji.

AWS oferuje największą i najbardziej kompleksową infrastrukturę chmurową na świecie, obejmującą 102 strefy dostępności w 32 regionach geograficznych. Planowane jest uruchomienie 15 kolejnych stref dostępności i 5 kolejnych regionów AWS w Kanadzie, Niemczech, Malezji, Nowej Zelandii i Tajlandii. Infrastruktura AWS w Europie obejmuje obecnie 8 regionów (we Frankfurcie, Irlandii, Londynie, Mediolanie, Paryżu, Sztokholmie, Hiszpanii i Zurychu) oraz ponad 120 punktów sieci dostarczania treści (CDN) w blisko 30 miastach dziewiętnastu państw członkowskich UE. Również w Europie pracują jedne z największych zespołów programistycznych firmy – najważniejsze ośrodki znajdują się w Dublinie, Dreźnie i Berlinie. Amazon tworzy tysiące miejsc pracy, inwestując miliardy euro w europejskie gospodarki. Amazon zatrudnia obecnie w UE ponad 100 000 pracowników, a wiele istotnych usług AWS, m.in. AWS Nitro System i AWS CloudWatch, jest opracowywanych na terytorium Unii. AWS European Sovereign Cloud będzie przyczyniać się do rozwoju gospodarczego dzięki inwestycjom w infrastrukturę, tworzeniu nowych miejsc pracy i rozwojowi umiejętności pracowników w Europie. W ramach niesłabnącego zaangażowania w rozwój umiejętności cyfrowych, AWS przyjmie i przeszkoli nowych pracowników zatrudnianych lokalnie do obsługi i wsparcia AWS European Sovereign Cloud.

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: