Cyfrowa ewolucja polskich firm
BIZNES

Cyfrowa ewolucja polskich przedsiębiorstw. Raport IDC pokazuje kierunki rozwoju

Equinix ogłosił wyniki raportu zleconego firmie IDC, który przewiduje, że w 2022 roku 46% wszystkich produktów i usług sprzedawanych przez przedsiębiorstwa na całym świecie będzie cyfrowych lub dostarczanych cyfrowo. Jest to możliwe dzięki ciągłej transformacji cyfrowej (DX) organizacji komercyjnych i publicznych we wszystkich branżach i segmentach.

Wiele polskich firm wciąż boryka się z wpływem pandemii COVID-19, jednocześnie wdrażają nowe technologie, by ich operacje mogły być bardziej elastyczne i przygotowane na potencjalny wzrost. Raport Cyfrowy biznes wymaga cyfrowej platformy bada trendy cyfryzacyjne w Polsce i zwraca uwagę na rozwiązania, które powinny przyjąć firmy, żeby dostosować swój proces transformacji cyfrowej i infrastrukturę do nowych wyzwań w świetle pandemii COVID-19.

Pandemia spowodowała opóźnienia w wydatkach w obszarze IT, a wiele polskich firm musiało dostosować swoje strategie, aby osiągnąć cele biznesowe. Z poprzednich badań IDC z listopada 2020 roku wynika, że prawie 69% polskich firm mocno wierzy we wdrażanie zaawansowanych technologii i zmian cyfrowych. Wskazuje to, że firmy w Polsce są bardziej optymistycznie nastawione do rozwiązań cyfrowych niż wskazywałaby na to średnia europejska, która wyniosła 62%.

– Na naszych oczach dokonuje się rewolucja chmurowa. Dzisiaj szefowie przedsiębiorstw i instytucji publicznych nie zastanawiają się, czy cyfryzować, ale jak zrobić to efektywnie, bezpiecznie i z uwzględnieniem regulacji. Na stole leżą gotowe elementy – technologia cloud, przepisy prawa i kompetencje pracowników. To wszystko składniki cyfrowego paliwa, które może zapewnić ciągłość działania, odporność na nowe wyzwania i wzrost organizacji w przyszłości. Gdy świat się odbuduje po pandemii, będzie wymagać znacznie więcej od technologii, a zwłaszcza chmury, aby pomóc sprostać naszym najpilniejszym wyzwaniom. Oznacza to, że będziemy musieli fundamentalnie zmienić sposób, w jaki chmura może napędzać kolejny poziom wzrostu gospodarczego, żeby mógł w niej uczestniczyć każdy, a nie tylko wybranimówi Paweł Jakubik, członek zarządu w polskim oddziale Microsoft.

 

W miarę jak informatyka zostanie osadzona w każdym miejscu otaczającego nas świata, zmieniając sposób w jaki wchodzimy w interakcje z ludźmi i przedmiotami oraz w sytuacji zbiegania się światów fizycznych i cyfrowych, będziemy potrzebować większej suwerenności danych, zachowania prywatności i zdecentralizowanej kontroli. Objętość, różnorodność i prędkość danych gwałtownie rośnie dzięki chmurze – zwłaszcza na jej krawędziach. Napędza to rozwój zdecentralizowanej architektury obliczeniowej. W związku z tym będziemy musieli rozszerzyć dostęp do umiejętności, narzędzi i platform oraz współpracę między społecznościami, aby każdy mógł tworzyć rozwiązania spełniające oczekiwania i potrzeby rządów, konsumentów, czy środowiska naturalnego. Dzięki temu każdy z nas będzie mógł zaufać technologii, z której korzysta – podsumowuje Paweł Jakubik.

Jak wspomniano w raporcie, firmy w Polsce są otwarte na różne modele dostarczania przy tworzeniu nowych platform cyfrowych. Obejmuje to dedykowane zasoby w zewnętrznych centrach danych i chmurze publicznej w różnych lokalizacjach, od rdzenia po brzeg sieci (ang. edge). Pomimo ekonomicznych wyzwań związanych z pandemią większość firm planuje utrzymać lub nawet zwiększyć budżety IT przeznaczone na chmurę publiczną lub prywatną, usługi zarządzane i usługi centrów danych.

Michał Jaworski CEO ChmurowiskoDane przedstawione w raporcie nie są dla mnie zaskoczeniem. Autorzy zwracają uwagę na bardzo ważny aspekt – cyfryzacja w kontekście szeroko rozumianego „connectivity”. Raporty z ubiegłych lat pokazały już, że chęć korzystania z dobrodziejstw chmury deklaruje niemal każde większe czy mniejsze przedsiębiorstwo. Jednak właśnie od momentu deklaracji zaczynają się konkretne pytania. Co z konfiguracją hybrydową, która jest nieodłącznym elementem transformacji? Jak połączyć sprawnie działające usługi w ramach „rodziny” aplikacji? Jak poradzić sobie z połączeniem „sąsiadów” (parametry i jakość połączenia środowisk on-prem z chmurą są i będą w top 5 każdego CIO / CTO nie tylko polskich przedsiębiorstw)? Takie wyzwania napotykamy u większości Klientów w prowadzonych projektach, więc należy pamiętać o sporej pracy jaka stoi za każdym chmurowym sukcesem organizacjimówi Michał Jaworski, CEO Chmurowisko.

 

Dane z badania Equinix The Global Interconnection Index (GXI) Volume 4 wskazują na to, że przedsiębiorstwa posiadające infrastrukturę cyfrową zwiększą swoją przewagę konkurencyjną i będą nadal szybko się rozwijać. Raport GXI vol. 4 pokazuje również, że przedsiębiorstwa, które nie dysponują taką infrastrukturą cyfrową, będą się zmagać z problemami i będą uzależnione od dostawców usług, jeśli chodzi o transformację swoich modeli biznesowych.

Drugą ważną kwestią jest moim zdaniem doprecyzowanie punktu na temat czynników mających wpływ na wykorzystanie usług chmurowych. Autorzy wymieniają „Lukę w umiejętnościach” jako pozytywny czynnik, jednak ja odwróciłbym tą argumentację i przesunął ten punkt do sekcji hamującej przedsiębiorstwa przed wykorzystaniem chmury. Z moich obserwacji wynika, że to właśnie brak wewnętrznych kompetencji oraz doświadczeń organizacji blokuje migrację lub wdrożenia aplikacji w oparciu o usługi chmury publicznej – zauważa Michał Jaworski.

Rynek chmurowy w Polsce 2019-2024

Źródło: Prognoza rynku usług chmurowych w Polsce na lata 2020–2024 i analiza roku 2019 (IDC #EUR245204820)

Analizując powyższy wykres widzimy prognozę znaczącego wzrostu inwestycji w usługi IaaS oraz PaaS, które wymagają specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia – nie tylko w zakresie technologicznym, ale również organizacyjnym, prawnym oraz (jakże ważnym aspekcie!) rozliczania finansów. Po tej stronie właśnie upatruję wspomnianej luki kompetencyjnej blokującej niektóre organizacje w wykorzystaniu chmury. Podobnie jak autorzy, tu również widzę ważną rolę dostawcy oraz partnera, nie tylko w edukacji, podnoszenia kompetencji wewnątrz organizacji, ale również w przygotowaniu procesowym polskich przedsiębiorstw – podsumowuje Michał Jaworski.

Innymi czynnikami napędzającymi potrzebę nowej infrastruktury cyfrowej wymienionymi w raporcie IDC Cyfrowy biznes wymaga cyfrowej platfromy jest szybko rosnąca ilość danych gromadzonych przez organizacje, coraz większa złożoność przepisów prawnych oraz rosnąca częstotliwość i złożoność cyberataków. Aby odpowiedzieć na te wyzwania, organizacje powinny przyjąć najskuteczniejsze strategie dotyczące cyfrowego rdzenia, brzegu sieci i wymiany danych.

Ponadto, raport identyfikuje sześć kluczowych czynników wpływających na adopcję chmury w Polsce, takich jak: potrzeba innowacji, elastyczność i odporność, luki kompetencyjne, brak odpowiedniej wiedzy, aktualne inwestycje, obawy przed podatnościami i utratą kontroli danych.

Michał Paschalis-Jakubowicz CEO Oktawave– Raport potwierdza nasze obserwacje. Z jednej strony mamy do czynienia z ożywieniem na rynku chmurowym i coraz szerszym rozumieniem, że transformacja cyfrowa jest warunkiem zachowania konkurencyjności biznesowej. Z drugiej, obserwujemy bariery digitalowego rozwoju w postaci braku odpowiednich kompetencji i obaw przed zmianą sposobu działania. Jestem jednak przekonany, że polski rynek wyciągnie wnioski z doświadczeń, które przyniósł ostatni rok, a nawet zamieni spóźnienie w adopcji chmury na szanse. Mam nadzieję, że będziemy świadkami automatyzacji jak największej liczby procesów biznesowych i IT z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych w tym m. in AI czy konteneryzacji. Niezwykle ważne jest też, abyśmy korzystali z wszelkich dostępnych sposobów zabezpieczania danych oraz odzyskiwania ich po awariimówi Michał Paschalis-Jakubowicz, CEO Oktawave.

 

Przyszłość jest hybrydowa

Jednym z wątków przejawiających się podczas prezentacji raportu była hybrydowość. Różnorodność technologii w połączeniu z różnorodnością potrzeb organizacji, etapem jej rozwoju, stopniem adopcji technologii, branżą w których działa powodują, że w przypadku większości z nich model łączący różne podejścia do wykorzystania technologii chmurowych będzie tym najwłaściwszym.

Świat jest hybrydowy - IDC

Źródło: IDC, 2020 Multicloud Survey, N=102, Polska, maj, 2020.

Robert Busz dyrektor zarządzający Equinix Polska– Raport IDC podkreśla, jak szybko pandemia zmieniła priorytety polskiego biznesu. I chociaż wiele polskich firm już wcześniej było zaangażowanych w prace nad przyspieszeniem cyfrowej transformacji swoich organizacji, nadal stoją przed poważnym wyzwaniem dostosowania infrastruktury IT do nowych realiów biznesowych. Jak pokazuje raport, ponad dwie trzecie polskich firm mocno wierzy we wdrażanie zaawansowanych technologii, co stanowi wyższy wynik niż średnia dla Europy. To obrazuje rosnącą presję, z jaką zmagają się polskie zespoły IT w obliczu wysokich oczekiwań do wyników, pomimo wyzwań związanych z pandemią COVID-19. Nasz rozwój na rynku polskim, w tym otwarcie centrum danych WA3 w Warszawie w zeszłym roku, sprawia, że Equinix jeszcze lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, pomaga klientom i wspiera ich w realizacji inicjatyw cyfrowych, szybko, bezpiecznie i na dużą skalę, nawet w trudnych okolicznościach – mówi Robert Busz, dyrektor zarządzający Equinix Polska.

 

Polscy klienci są z reguły konserwatywni i ostrożni w swoim podejściu do nowych technologii, ale stali się bardziej otwarci na chmurę. W ankiecie IDC przeprowadzonej w maju 2020 r. 20,6% polskich firm oświadczyło, że wdraża chmurę dla wszystkich użytkowników. W 38,2% organizacji wykorzystanie chmury ogranicza się do pewnej podgrupy użytkowników. Blisko 10% polskich organizacji nie ma planów związanych z wykorzystaniem chmury, co stanowi wartość powyżej średniej europejskiej wynoszącej 3,7%.

Ewa Zborowska Research Director, IDC– Procesy cyfrowej transformacji wymagają głębokich zmian organizacyjnych i technologicznych, których efektem powinno być stworzenie platformy cyfrowej wspierającej nowe modele biznesowe. Polscy CIO i ich zespoły IT stoją w obliczu rosnącej presji i oczekiwań dotyczących ich pracy. Platformy cyfrowe to nowe podejście do architektury IT, która ma przyśpieszać transformację. Celem jest stworzenie elastycznej, hybrydowej platformy sprzętowej, która efektywnie wspiera potrzeby biznesowe i lokalizuje aplikacje w najlepiej dopasowanych środowiskach, od rdzenia, zwykle zlokalizowanego w środowiskach on-prem, przez zewnętrzne centra danych, po chmurę i „edge”. Takie podejście musi również umożliwiać wybór preferowanych płatności, od tradycyjnych opartych o CAPEX, poprzez subskrypcje, aż po płatności oparte na wynikach, a także modeli własności: dedykowany vs współdzielony. Istotnym elementem jest integracja z szerokim ekosystemem partnerów biznesowych i technologicznych – podsumowuje raport Ewa Zborowska, Research Director IDC.

 

 

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: