AWS Outposts - chmura AWS on-premises
INFRASTRUKTURA

Uruchamianie infrastruktury AWS on-premises. Poznajemy Outposts

Usługa AWS Outposts została ogłoszona podczas wydarzenia re:Invent w grudniu ubiegłego roku i od tego czasu obserwujemy ogromne zainteresowanie jej dotyczące. Geneza powstania tej usługi przypomina inne, które tworzy AWS – bowiem ponad 90% usług i funkcjonalności powstaje bezpośrednio na podstawie rozmów i wymagań naszych klientów.

AWS Outposts to właśnie odpowiedź i realizacja takich próśb o możliwość uruchamiania części funkcjonalności chmury AWS w zaciszu własnej serwerowni – powodami może być specyfika konkretnych systemów – czułych na opóźnienia czy też określone wymagania co do przetwarzania danych lokalnie.

Outposts to nowa usługa, która zapewnia możliwość uruchomienia w własnym centrum danych ‘kawałka AWS’ – czyli serwerów, które zostaną dostarczone, skonfigurowane i utrzymywane przez AWS. Co istotne, serwery te będą obsługiwały ten sam zestaw interfejsów (API) – z których już korzystają nasi klienci, uruchamiając swoje aplikacji bezpośrednio w AWS – pozwoli im to zatem w sposób bardzo łatwy i szybki uruchamiać aplikacje zarówno w chmurze publicznej jak i lokalnie bez potrzeby zdobywania ich i inwestowania w nowe kwalifikacje.

Co to oznacza dla użytkownika?

Klienci będą mogli korzystać z Outposts, aby lokalnie uruchomić szereg instancji (serwerami) Amazon EC2 (C5, M5, R5, I3en i G4 – zarówno z lokalnymi opcjami przechowywania, jak i bez nich) oraz dyskami EBS. Co istotne również, to fakt, że oprócz samych serwerów i dysków, będą oni także mogli lokalnie uruchomić szeroki zakres zarządzanych usług AWS w Outposts.

Przy ogólnej dostępności usługi, użytkownicy będą mogli uruchamiać lokalnie w Outposts przykładowo skonteneryzowane aplikacje zarządzane w ramach takich usług jak Amazon ECS oraz Amazon EKS, tworzyć klastry Hadoop-owe do analizy danych z wykorzystaniem Amazon EMR czy też uruchamiać relacyjne bazy danych z wykorzystaniem usługi RDS. Co jest istotne, to fakt, że usługi te będą zarządzane i uruchamiane przez AWS – co usprawni i uprości proces powoływania tych zasobów lokalnie.

Outpost można określić jako o rozszerzenie regionu AWS do własnego centrum danych, z kolei usługi działające w Outpost mogą bezproblemowo współpracować z dowolną usługą AWS lub danym zasobem działającym w chmurze. Dla przykładu, można wykorzystać prywatną łączność do swoich zasób przechowywanych w usłudze S3 czy też baz nierelacyjnych DynamoDB.

Narzędzia Amazon także będą działać z Outposts

Celem AWS jest, aby Outposts stało się naturalnym rozszerzeniem regionów AWS, sposobem na uruchamianie systemów czy aplikacji lokalnie, jeśli są ku temu powody. Outposts ma być jednak integralną częścią platformy AWS – dającej użytkownikowi dostęp do tych samych narzędzi i możliwości, do których przywykł wykorzystując globalną sieć AWS. Takie usługi jak CloudTrail – zwiększające bezpieczeństwo poprzez rejestrowanie wszelkich interakcji z platformą czy też CloudFormation pozwalające na szybkie powoływanie aplikacji to tylko przykłady usług, które natywnie będą współpracować z Outposts. W momencie, kiedy AWS wprowadza nowe innowacje, będą one współpracować z Outposts, aby klienci zawsze mogli korzystać z najnowszych technologii.

Obserwujemy duże zainteresowanie usługą Outposts dla połączonych środowisk. Poniżej kilka wniosków płynących z doświadczenia we współpracy z klientami – gdzie sprawdza się Outposts:

  • Jednym z najczęstszych rozwiązań wymaganych przez klientów z sektora produkcyjnego, zdrowotnego, finansowego, medialnego i telekomunikacyjnego są aplikacje, od których oczekuje się jednocyfrowego opóźnienia milisekundowego dla użytkowników końcowych lub sprzętu na miejscu.
  • Konieczne jest precyzyjne wykonywanie obciążeń obliczeniowych wymagających intensywnej pracy na halach produkcyjnych.
  • Zastosowanie aplikacji wykorzystujących grafiki, takie jak analiza obrazu, które uruchamiane są lokalnie z niskim opóźnieniem dostępu do użytkowników końcowych.
  • W przypadku dużych obciążeń, kiedy zbierane i przetwarzane są setki TB danych dziennie – potrzeba przetwarzania danych lokalnie, aby reagować na zdarzenia w czasie rzeczywistym. W tym celu wykorzystanie chmury do długoterminowego przechowywania danych. Występuje tu też potrzeba zintegrowania swoich wdrożeń w chmurze ze środowiskami lokalnymi i korzystanie z usług AWS dla zapewnienia spójnej hybrydy.
  • Niektórzy klienci są również zainteresowani wykorzystaniem usług AWS w odłączonych środowiskach, takich jak statki wycieczkowe lub odległe lokalizacje wydobywcze. W przypadku tego rodzaju odłączonych środowisk AWS oferuje usługę Snowball Edge, która jest zoptymalizowana do pracy w środowiskach o ograniczonym braku łączności. W porównaniu do Snowball Edge, usługa Outposts jest zaprojektowana do pracy wyłącznie w połączonych środowiskach centrów danych.

W jaki sposób początkujący użytkownik Outposts wykorzystuję tę usługę do sterowania i obsługi urządzeń przemysłowych w setkach witryn na całym świecie?

AWS Outposts - jak uruchomic
Jak uruchomić AWS Outposts. Źródło: AWS

Już w tej chwili mamy użytkowników, którzy uruchamiają Outposts lokalnie, aby kontrolować, zarządzać i usprawniać procesy w setkach lokalizacji na całym świecie. Bliskość Outposts do urządzeń końcowych jest kluczowa, aby zapewnić poprawność i szybkość podejmowania decyzji, które są kluczowe do prawidłowego ich sterowania. Przykładowo, systemy sterowania muszą przetwarzać obraz video w celu wykrycia produktu na taśmie przenośnika i wykonać ruch robota, aby skierować produkt we właściwe miejsce. Inny przykład to witryny sklepowe w których działają aplikacje do monitorowania, gdzie ilość zebranego materiału może wymuszać analizę i wstępne przetworzenie tych danych lokalnie.

Gdy klient planuje uruchomić serwery wirtualne w swoich placówkach w oparciu o urządzenia Outposts, używa dokładnie tego samego wywołania API, co w regionie publicznym – jedyna zmiana polega na wskazaniu podsieci, która identyfikuje placówkę firmy, w której znajduje się Outposts. Z racji tego, że infrastruktura jest dokładnie tym samym sprzętem, z którego korzystamy w naszym publicznym regionie AWS, aplikacje operujące w tych instancjach będą działały tak samo, jak w publicznym regionie. Z kolei instancje na placówkach będą działały w istniejącej sieci VPC, co więcej, będą mogły komunikować się z instancjami działającymi w regionie publicznym za pośrednictwem prywatnych adresów IP.

W jaki sposób Outposts wpływa na wygodę użytkowania?

Za pomocą usługi Outposts, użytkownik ma możliwość ustandaryzowania narzędzia i procesy, które będą działały zarówno w środowisku lokalnym jak i w chmurze. Automatyzowanie wdrożeń i konfiguracji w setkach lokalizacji przy użyciu tych samych interfejsów API, tych samych uprawnień IAM, tych samych obrazów serwerów EC2 AMI, tych samych szablonów CloudFormation i tych samych procesów wdrażania – dosłownie wszędzie, ponieważ placówki są aktualizowane i uzupełniane w ramach regionalnych operacji AWS i klient nie musi już aktualizować infrastruktury lokalnej, a także planować przerw na czas prac konserwacyjnych. Dzięki AWS Outposts oferujemy tę samą infrastrukturę AWS, interfejsy API, usługi oraz narzędzia – i jesteśmy w stanie pomóc w tworzeniu aplikacji, które mogą działać tak niezawodnie i bezpiecznie w dowolnej witrynie, jak w chmurze.

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: