BIZNES INFRASTRUKTURA INNOWACJE

Polskie firmy torują sobie drogę do chmury, wyzwań nie brakuje

Chmura zyskała nowe znaczenie i na stałe zagościła już w terminologii związanej z technologią i jej wpływem na transformację przedsiębiorstw. „Dzisiaj nikt nie pyta, czy warto, ale w jakim stopniu korzystać z chmury, by przyniosła profity dla organizacji. Nie ulega wątpliwości, chmura to konieczność… i kropka” – przekonuje Magda Taczanowska, Dyrektor segmentu Enterprise w polskim oddziale Microsoft.

Co w takim razie powstrzymuje polskie firmy przed migracją do chmury? Jakie przeszkody napotykają i jak można je pokonać? Poszukiwaniem odpowiedzi na te pytania zajmować się będą praktycy z polskich przedsiębiorstw we współpracy z ekspertami z Microsoft. W ramach programu Cloud Challengers, organizowanego przez Microsoft oraz CIONET, uczestnicy mogą liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy na temat adopcji chmury oraz jak radzić sobie z wyzwaniami, które mogą pojawić się w czasie tego procesu w 3 kluczowych obszarach specjalizacji: zarządzania danymi i wykorzystania sztucznej inteligencji, kreowania innowacji oraz tworzenia odpowiedniej infrastruktury.

Cloud Challengers

Prognozy Gartnera wskazują, że popularność usług chmury publicznej w 2019 wzrośnie o 17,3 proc. osiągając wartość 206,2 mld USD[1]. Oznacza to, że trudno pominąć wykorzystanie chmury obliczeniowej przy tworzeniu mapy drogowej rozwoju środowiska IT w organizacji. Większość decydentów już dzisiaj korzysta z możliwości modelu cloud lub zastanawia się nad procesem migracji do chmury. Tym bardziej, że coraz częściej potrzeba przychodzi z biznesu, który oczekuje skalowalnych, elastycznych i inteligentnych rozwiązań, dla których chmura jest fundamentem. Cloud to zarówno bardziej wydajne środowisko pracy, lepsza komunikacja i współpraca, ale również krótszy czas wprowadzania innowacji na rynek i sprawniejsza obsługa klienta w oparciu o nowoczesne kanały komunikacji. To również optymalizacja procesów i bezpieczeństwo wewnętrznych systemów i danych. Wreszcie, to dostęp do platformy do budowania zaawansowanych mechanizmów analityki danych, których mamy coraz więcej i wciąż uczymy się robić z nich użytek, by oferować klientom bardziej dopasowane produkty i usługi.

Specjaliści IT mogą dziś wybierać spośród ofert wielu dostawców, platform i narzędzi. Muszą jednak szybko reagować na potrzeby biznesu. Stają przed takimi wyzwaniami jak ogrom danych czy rosnąca liczba regulacji, definiujących zakres i sposób przetwarzania danych, kontrola zasobów IT, czy możliwość pracy zdalnej członków organizacji. To wszystko komplikuje środowisko ich pracy, a tempo reagowania na potrzeby biznesu stale rośnie. W praktyce, firmy i organizacje publiczne szukają odpowiedzi na pytania: jak przeprowadzić proces migracji do chmury, jak zintegrować różnorodne narzędzia i dostawców czy też jak połączyć platformy i urządzenia?

Microsoft wspólnie ze społecznością CIONET przeprowadził wśród polskich menedżerów IT analizę dotyczą kluczowych wyzwań stojących przed rodzimymi organizacjami na drodze do skutecznego wykorzystania chmury. Z opinii ekspertów IT wynika, że zadają oni sobie pytania dotyczące trzech kluczowych obszarów związanych z cloud: zarządzania danymi i wykorzystania sztucznej inteligencji, kreowania innowacji oraz tworzenia odpowiedniej infrastruktury.

„Fundamentem projektu jest rozpatrywanie chmury w kontekście trzech jej kluczowych obszarów – Data & AI, Aplikacje i infrastruktura oraz nowe modele wytwarzania oprogramowania. To tak naprawdę nasi klienci wiedzą, który z fundamentów modelu cloud jest istotny z perspektywy ich celów biznesowych i gotowości na zmiany w organizacji” mówi Magda Taczanowska, Dyrektor segmentu Enterprise w polskim oddziale Microsoft. „To oni wiedzą najlepiej, który wymiar chmury ma dla każdego z nich charakter priorytetowy, bo przecież każdy biznes jest inny i wymaga indywidualnego podejścia” – dodaje.

Wycisnąć wartość z danych

„Dane są walutą biznesu. W tej sytuacji powinno paść pytanie, nie tylko o ich ilość, ale przede wszystkim, co możemy z nimi zrobić, żeby biznes się rozwijał? Firmy dysponują terabajtami nieustrukturyzowanych danych, które muszą przetworzyć w wiedzę i mądrze wykorzystać” – przekonuje Marek Pyka, Cloud Solutions Architect – AI z polskiego oddziału Microsoft.

Chmura, która napędza cyfrową transformację, sprawia, że takie technologie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe są dostępne dla wszystkich, a nie wybranych. Otwiera to ogromną przestrzeń wykorzystania analityki danych liczbowych i tych płynących ze zdjęć, tekstu czy głosu do tworzenia nowych usług. „Każde pytanie o nasz biznes rodzi przestrzeń do zastosowania AI. By wyciągnąć wartość z danych musimy na wstępie zadać sobie pytania: gdzie jesteśmy teraz, co robi konkurencja, czy chcemy iść ich drogą, czy stworzyć zupełnie coś innego” – dodaje Bartłomiej Graczyk, Cloud Data Architect & CEE Technical Evangelist z polskiego oddziału Microsoft.

Efektywny proces innowacji dzięki chmurze

Budowanie aplikacji chmurowych przypomina wznoszenie konstrukcji z klocków. W ten sposób powstają innowacyjne rozwiązania, które odpowiadają na konkretne potrzeby biznesowe, poprawiając interakcje z klientami, podnosząc efektywność procesów, czy kreując nowe usługi. Do realizacji innowacyjnych przedsięwzięć potrzebujemy budowniczych, czyli skutecznych specjalistów IT. Chmura zredefiniowała również sposób funkcjonowania zespołów developerskich.

„Kto ma programistów, ten ma władzę – tak można podsumować współczesną sytuację na rynku IT. Deficyt inżynierów i programistów jest zmorą niemal każdego CIO. W związku z tym firmy i instytucje publiczne muszą się zastanowić czy do każdej pracy potrzebujemy tzw. Ekspertów IT? Rewolucja chmurowa sprawiła, że dzięki gotowym narzędziom, to marketingowiec, finansista czy logistyk może sam budować rozwiązania i kreować własne nieskomplikowane aplikacje” – przekonuje Kamil Stachowicz, Data & AI Solution Specialist w polskim oddziale Microsoft.

Eksperci Microsoft zwracają uwagę, że prawdziwa innowacja tkwi w zastosowaniu modelu PaaS (Platform as a Service / Platforma jako usługa), który zdejmuje z organizacji problem z infrastrukturą i pozwala skoncentrować się na konkretnej wartości wynikającej z danych. Model ten w decydujący sposób przyspiesza proces tworzenia oprogramowania, zmieniając poziom odpowiedzialności menedżerów IT i zakres ich prac. Dla przykładu, dzięki PaaS, aplikacja IoT może zostać stworzona kilkukrotnie szybciej i bezpieczniej dzięki temu, że możemy poskładać gotowe klocki.

„W chmurze Azure mamy ok. 2 tysięcy usług i narzędzi do rozwiązywania unikatowych problemów każdej organizacji. Skoro mamy tak dużo narzędzi to zdefiniujmy procedury, przetestujmy je i wówczas możemy być pewni, czy dajemy wartość biznesową. Dzisiaj menedżerowie IT zadają pytania, jakich używać narzędzi by nie ukrócić procesu innowacji – by być elastycznym i przewidującym. Co więcej, zastanawiają się jak krok po kroku dostosować się do trendów i jak przewidzieć te, które pojawią się wkrótce. Część z tych wyzwań może być także rozwiązana dzięki produktom partnerów Microsoft – co bardzo przyspieszy „transformację cyfrową” w przedsiębiorstwie przy użyciu niemal gotowych klocków zwykle przetestowanych już przez innych klientów – zwraca uwagę Tomasz Kopacz, CEE ISV Technical Recruit Lead.

Zwinność biznesowa

Z analizy wypowiedzi aktualnych użytkowników chmury i tych, którzy właśnie rozpoczynają proces przejścia do modelu cloud wynika, że jednym z głównych wyzwań jest prawidłowe wyliczenie wskaźnika TCO (Total Cost of Ownership), czyli całkowitych kosztów projektu.

O ile migracja do chmury może przyczynić się do obniżenia rocznych kosztów operacyjnych to warto podkreślić, że motywacja do wdrożenia modelu cloud związana jest w większym stopniu z przyspieszeniem tempa wprowadzania innowacji i nowych produktów na rynek oraz zwiększaniem wydajności operacyjnej.  Według badania Deloitte jedna trzecia ankietowanych przedstawicieli biznesu skłonna jest zaakceptować wzrost kosztów, jeżeli zmiana pozwoli im na poprawę wydajności i dostęp do innowacji[2].

„Firmy chcą dzisiaj działać w sposób startupowy. Zależy im na uzyskaniu jak najkrótszego czasu wprowadzenia usługi czy produktu na rynek. Chmura daje takie możliwości, ponieważ pozwala budować aplikacje z gotowych elementów. Daje elastyczność i lekkość charakterystyczną dla przedsięwzięć startupowych. Co więcej, daje kontrolę nad finansami i pozwala zapewnić zgodność z regulacjami branżowymi i prawnymi przy zachowaniu niezbędnego poziomu bezpieczeństwa” – przekonuje Błażej Miśkiewicz, Technology Solution Professional – Azure Apps & Cloud Infrastructure z polskiego oddziału Microsoft.

Kolejne zidentyfikowane wyzwanie wiąże się z kwestią bezpieczeństwa infrastruktury oraz zapewnienia zgodności z wytycznymi regulatorów. Wśród wyzwań wymieniany jest również efektywny i kontrolowany proces przejścia do nowej infrastruktury.

„Dojrzała adopcja chmury wymaga uprzedniego zbudowania solidnych fundamentów w zakresie bezpieczeństwa, skalowalności i wdrożenia mechanizmów racjonalnej kontroli wykorzystywanych zasobów i związanych z tym kosztów” – dodaje Marcin Kucharski, Cloud Solution Architect – Azure Apps & Secure Cloud Infrastructure.

***

Artykuł powstał na podstawie prelekcji podczas konferencji inaugurującej inicjatywę Cloud Challengers organizowanej przez Microsoft przy współpracy ze społecznością CIONET. Szczegółowe informacje o wydarzeniu: https://cloudchallengers.cionet.com/azure

[1] Gartner, Worldwide Public Cloud Service Revenue Forecast, wrzesień 2018

[2] Deloitte, The Deloitte Global Outsourcing Survey 2018, wrzesień 2018

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: