World Digital Copetitiveness 2020
Źródło: Depositphotos
BIZNES INNOWACJE

Polska w światowym rankingu konkurencyjności cyfrowej

Jedna z najlepszych na świecie szkół biznesu, szwajcarska IMD opublikowała kolejną edycję rankingu konkurencyjności cyfrowej. W ogólnym zestawieniu na 63 oceniane gospodarki Polska znalazła się dokładnie w połowie stawki, na 32 miejscu. W ciągu dwóch lat awansowaliśmy o 4 pozycje.

Po raz czwarty IMD publikuje World Digital Competitiveness Ranking, który mierzy zdolność 63 gospodarek w zakresie adaptacji technologii cyfrowych oraz gotowość do poszukiwania nowych zastosowań technologii cyfrowych jako kluczowego czynnika transformacji gospodarczej w przemyśle, sektorze publicznym i szeroko rozumianych relacjach społecznych.

Pobierz raport (PDF)

 

Liderzy bez zmian

Pierwsza trójka to USA, Singapur i Dania. Kraje skandynawskie i Finlandia – tradycyjnie postrzegane jako cyfrowi liderzy – znalazły się w pierwszej „10”. Tegoroczny ranking jest postrzegany również przez pryzmat pandemii Covid-19 oraz tego, w jaki sposób dojrzałość gospodarek w zakresie zastosowań technologii cyfrowych pomoże w sprawniejszym radzeniu sobie ze skutkami pandemii jak i wychodzeniu z wywołanego nią kryzysu.

IMD Digital Ranking wheel– Elastyczność i zdolność przystosowania się zarówno po stronie indywidualnych osób, obywateli, jak i całego sektora prywatnego może być ważną częścią układanki dla krajów próbujących odbudować swoje gospodarki po pandemii COVID – twierdzi Christos Cabolis, główny ekonomista IMD World Competitiveness Center.

Tegoroczne wyniki pokazują kilka zmian w pierwszej dziesiątce w stosunku do ubiegłego roku. Jednak trzy wyraźne trendy w wynikach za rok 2020 przewijają się przez wszystkie gospodarki, które osiągnęły najwyższy poziom. Jedną z nich jest efektywne wykorzystanie cyfrowych ‘talentów’, silnie powiązane z posiadaniem rozwiniętej infrastruktury technologicznej i wykorzystaniem dostępnych technologii w wielu dziedzinach życia.

Rola generowania wiedzy i rozwoju talentów w połączeniu ze skutecznymi regulacjami i infrastrukturą nadal stanowi siłę napędową rozwoju cyfrowego wiodących gospodarek. Ponadto elastyczność i zdolności adaptacyjne nie tylko przedsiębiorstw, ale także mieszkańców – ogółu społeczeństwa – wspierają postęp cyfrowy państw.

Cyfryzacja to już nie opcja. To konieczność. – powiedziała komentując opublikowany ranking ekonomistka Mariana Mazzucato, dyrektor Instytutu Innowacji i Spraw Publicznych w University College w Londynie. – Ustanowienie odważnych celów na poziomie krajowym – w tym cyfryzacja usług publicznych – tworzy dynamiczny proces, dzięki któremu sektor prywatny może się rozwijać poprzez udział w programach zamówień publicznych. Od tego zależeć będzie ożywienie gospodarcze w Europie – dodaje.

Wiedza, zaawansowane technologie i szybka adopcja

Ranking opiera się na pomiarze postępu w trzech obszarach:

  • Wiedzy, obejmującym niematerialną infrastrukturę niezbędną do uczenia się i badań w zakresie technologii,
  • Technologii, określającym ilościowo krajobraz rozwoju technologii cyfrowych w gospodarce,
  • oraz ‘Future Readiness’, badającym poziom przygotowania gospodarki do cyfrowej transformacji.

Tegoroczne ogólne wyniki pokazują niewiele zmian w gospodarkach zajmujących miejsca w pierwszej dziesiątce w porównaniu z rokiem ubiegłym – USA i Singapur utrzymały swoje pozycje a kilka państw wymieniło się miejscami. Na szczycie rankingu znalazły się gospodarki posiadające zdolność do rozwoju i efektywnego wykorzystania talentów w dziedzinie technologii cyfrowych, skuteczne i przyjazne otoczenie regulacyjne oraz zdolność szybkiej adaptacji i wdrażania nowych technologii (określaną jako ‘Future Readiness’).

IMD Digital Competitiveness Ranking 2020 infographic

W przypadku USA edukacja oraz R&D zostały uznane przez autorów za główną siłę napędową rozwoju cyfrowego. USA słyną z coraz większego włączania technologii cyfrowych do edukacji. Zajęły trzecie miejsce w postawach adaptacyjnych i drugie w sprawności biznesowej (‘Business Agility’).

Singapur zajmuje pierwsze miejsce we wskaźnikach rankingu talentów i otoczenia regulacyjnego. Szwecja i Dania wyróżniają się doskonałymi wynikami w zakresie budowania wiedzy, natomiast Azja Wschodnia, Europa Zachodnia i Ameryka Północna są regionami najbardziej zaawansowanymi cyfrowo

Polska – mocne i słabe strony

Poza ogólnym rankingiem wartościową informacją dla cyfrowej kondycji polskiej gospodarki mogą być dwa szczegółowe rankingi – w rozbiciu na kraje pod względem liczby ludności (20 mln mieszkańców) oraz w rozbiciu na gospodarki pod względem dochodu na osobę (20 tys. USD).

W pierwszym rankingu z powyższych Polska zajmuje 12 pozycję pośród 29 najludniejszych państw świata. Z kolei w zestawieniu za względu na dochód na osobę – tutaj kwalifikujemy się do grupy państw z dochodem poniżej tej granicy – Polska znalazła się na 4 pozycji, za Chinami, Malezją i Litwą.

Raport dostarcza również wskazówek co do mocnych i słabych stron polskiej gospodarki w poszczególnych obszarach. W obszarze wiedzy autorzy wskazują na wysoką pozycję Polski w badaniu PISA oceniającym zdolności uczniów w rozumowaniu matematycznym oraz produktywność R&D liczonym per publikacja (w stosunku do nakładów na R&D).

Jeśli chodzi o obszar technologii to Polska lideruje w szerokopasmowym dostępie bezprzewodowym do internetu natomiast niezwykle słabo wypada na polu otoczenia regulacyjnego. Tutaj autorzy wskazują na trudności w rozpoczynaniu własnego biznesu, słabość prawa imigracyjnego oraz utrudnienia w rozwoju i zastosowaniu technologii.

Czy jesteśmy gotowi na przyszłość? W obszarze ‘Future Readiness’ wypadamy dobrze pod względem… ilości posiadanych tabletów oraz e-uczestnictwa, tj. zaangażowania obywateli w wykorzystanie kanałów cyfrowych w kontaktach z administracją publiczną. Raport nisko ocenia poziom partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów IT oraz podejście do globalizacji, rozumiane w ogólności jako otwartość na nowe trendy, wymianę kulturową i różnorodność.

 

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: