DESI 2020 - Digital Index dla Europy
BIZNES INNOWACJE

Polska awansowała w rankingu DESI

Awans o 2 pozycje, na 23. miejsce, ale nadal poniżej średniej unijnej. Taki wynik osiągnęła Polska w najnowszym unijnym rankingu DESI – indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego – na 2020 r.

Polska wypadła powyżej średniej UE w obszarach wykorzystania stałych łączy szerokopasmowych i zasięgu stałych sieci o bardzo dużej przepływowości w unijnym rankingu DESI – indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego – na 2020 r.

DESI na 2020 r. oparto na danych za 2019 r. Jak wynika z opublikowanych przez Komisję Europejską danych, w Polsce wykorzystanie stałych łączy szerokopasmowych o prędkości co najmniej 100 Mb/s obejmowało 28% gospodarstw domowych, przy średniej unijnej 26%. Zasięg stałych sieci o bardzo dużej przepływności wyniósł w Polsce 60% gospodarstw domowych, przy unijnej średniej 44%. W obszarze łączności – jednym z pięciu, które składają się na DESI – Polska awansowała z 20. na 15. miejsce z wynikiem 51,3 wobec średniej UE na poziomie 50,1.

DESI 2020 EU wykres głównyNie jesteśmy liderem postępu

Jakie są ogólne wyniki państw członkowskich UE w tegorocznym DESI? Poniższy wykres pokazuje postępy państw członkowskich UE w zakresie ogólnego poziomu cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa w ciągu ostatnich 5 lat. Mierzy się ją pod względem postępu ich wyniku DESI w tym okresie.

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego – postępy państw członkowskich w latach 2015–2020

Postęp krajów członkowski UE w DESI przez 5 lat

Najbardziej znaczący postęp odnotowano w Irlandii, a następnie w Holandii, na Malcie i w Hiszpanii. Kraje te osiągają również wyniki znacznie powyżej średniej UE mierzonej wynikiem DESI. Finlandia i Szwecja należą do liderów pod względem ogólnej efektywności cyfrowej gospodarek i społeczeństw, ale pod względem postępów poczynionych w ciągu ostatnich pięciu lat są nieco powyżej średniej, podobnie jak Belgia i Niemcy. Dania, Estonia i Luksemburg wykazują stosunkowo niski poziom postępu w zakresie cyfryzacji w ciągu ostatnich pięciu lat, mimo że pozostają w gronie państw członkowskich o wysokich wynikach w ogólnym rankingu DESI.

Jednak – jak podsumowuje oficjalny komunikat Komisji Europejskiej – większość krajów, które są poniżej średniej UE w zakresie cyfryzacji, nie poczyniła znaczących postępów w ciągu ostatnich pięciu lat.

Do pobrania oficjalne podsumowanie indeksu DESI 2020 dla Polski (w j. polskim).

Zapisz się na newsletter i rozwijaj kompetencje chmurowe

Obserwuj nas: