BIZNES INFRASTRUKTURA

Najważniejsze trendy w chmurze w 2018

Przełom roku tradycyjnie obfituje w podsumowania, ale i wyzwania na nadchodzący okres. Większość branżowych portali oraz firm badawczych i doradczych dzieli się swoimi prognozami odnośnie trendów technologicznych w 2018 roku.

Po latach obaw co do bezpieczeństwa, dostępności, zarządzania itp. i będącego konsekwencją obaw zachowawczego podejścia przedsiębiorstw do usług chmurowych, wykorzystanie chmur staje się wiodącym trendem i pewnego rodzaju normą – to główny wniosek nasuwający się z analizy publikowanych predykcji. Słabe niegdyś strony technologii chmurowych dziś wymieniane są coraz częściej w kontekście zalet.

Wg Forrester Research czas postrzegania chmury przez pryzmat tanich serwerów i pamięci masowej jest już za nami. Obecnie chmura stanowi najlepszy sposób na szybkie przekształcanie świetnych pomysłów w działające oprogramowanie, a dalej w produkty i usługi – i finalnie w wartość dla odbiorcy, Klienta. W 2018 r. przetwarzanie w chmurze będzie katalizatorem transformacji przedsiębiorstwa we wszystkich aspektach, stanie się niezbędną technologią biznesową.

Na początek liczby

  1. Całkowity globalny rynek chmury publicznej ma wynieść 178 mld USD w 2018 r., wobec 146 mld USD w 2017 r., rosnąc w tempie 22% zagregowanego rocznego wzrostu. Publiczne platformy chmurowe, najszybciej rozwijający się segment, przyniosą w 2018 roku 44 mld USD.
  2. W 2018 roku połowa przedsiębiorstw globalnie korzystała będzie już w jakimś stopniu z chmury publicznej. Szacunki firmy badawczej mogłyby pokrywać się z danymi Eurostatu (dotyczy obszaru UE), ale tylko jeśli chodzi o duże przedsiębiorstwa.
  3. Globalni dominatorzy rynku chmury publicznej – AWS, Google i Microsoft – osiągną 76% udział we wszystkich przychodach z platformy w chmurze w 2018 r. Prognozuje się, że ten trend się utrzyma i w 2020 r. będzie to 80%.
  4. Microsoft, Oracle i Salesforce osiągną łącznie 70% udziału w przychodach z rozwiązań SaaS wspierających automatyzację sprzedaży i obsług klienta.

Firma Gartner z kolei prezentuje nieco inną strukturę swoich prognoz, włączając w całość rynku m.in. Cloud Advartising.

Prognoza globalnej wartości rynku chmury publicznej (w mld USD)

2016 2017 2018 2019 2020
Cloud Business Process Services (BPaaS) 39.6 42.2 45.8 49.5 53.6
Cloud Application Infrastructure Services (PaaS) 9.0 11.4 14.2 17.3 20.8
Cloud Application Services (SaaS) 48.2 58.6 71.2 84.8 99.7
Cloud Management and Security Services 7.1 8.7 10.3 12.0 13.9
Cloud System Infrastructure Services (IaaS) 25.4 34.7 45.8 58.4 72.4
Cloud Advertising 90.3 104.5 118.5 133.6 151.1
Łacznie cały rynek 219.6 260.2 305.8 355.6 411.4

Źródło: Gartner (październik 2017)

Od 2016 roku około 17 procent całkowitych nakładów na infrastrukturę, oprogramowanie warstwy pośredniej, aplikacje i procesy biznesowe przeniesiono do chmury. Do 2021 r. ma to być już około 28 procent.

Kluczowe trendy

  • Konsolidacja dostawców chmury sprawi, że kwestia uzależnienia od jednego dostawcy (vendor lock-in) będzie coraz poważniejszym problemem. Nastąpi też większa specjalizacja dostawców regionalnych (tj. dostawców spoza grupy globalnych graczy w USA), koncentrować się będą na potrzebach regionalnych oraz specyficznych branżach.
  • Forrester przewiduje, że dostawcy SaaS poszerzą swoją ofertę poprzez konsolidację z platformą (PaaS), uruchamiając części swoich usług w Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) lub Oracle Cloud w 2018 roku. Biorąc pod uwagę wzrost zapotrzebowania na aplikacje dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz konwergencję technologii takich jak Internet Rzeczy i sztuczna inteligencja, przewiduje się, że dostawcy SaaS będą w sposób szczególny koncentrować swoje wysiłki na platformach, aby dzięki partnerstwu z globalnym dostawcą infrastruktury osiągnąć skuteczniej globalną skalę swojej oferty. Przykładem mogą być firmy Salesforce i Workday, których zapotrzebowanie na szeroką platformę chmury publicznej, zdolnej szybko skalować się do obsługi globalnych wdrożeń skłoniło do zawiązania partnerstwa z Amazon AWS. Forrester przewiduje, że ten trend jeszcze przyspieszy i nowi dostawcy usług SaaS w 2018 roku podążą analogiczną drogą.
  • Kubernetes wyjdzie zwycięsko z walki o dominację na rynku oprogramowania do automatyzacji instalacji, skalowania i zarządzania aplikacji skonteneryzowanych. Wygląda na to, że zdystansował głównych konkurentów – Docker i Apache Mesos. Po ogłoszeniu przez Amazon wsparcia dla Amazon Container Service for Kubernetes (EKS) dominacja stała się faktem. Teraz Kubernetes jest obsługiwany przez wszystkich głównych dostawców chmury publicznej: Google Cloud Platform, AWS, Microsoft Azure.
  • Nastąpi odbicie, jeśli chodzi o poziom wydatków na chmurę prywatną i hybrydową, napędzane przez nowe rozwiązania on-premises, przede wszystkim Microsoft Azure Stack. Prywatne chmury wyjdą też poza IaaS i zyskają nowe życie jako platformy rozwoju aplikacji.
  • Rozwiązania do zarządzania chmurą i automatyzacji – konkurencja w tym obszarze wymusi nowe modele ich oferowania jako pakietów łączonych bądź za darmo. CloudOps w 2018 zdecydowanie będzie w trendzie rosnącym.
  • Zero Trust security – zabezpieczenia staną się jeszcze bardziej zintegrowane z najważniejszymi platformami chmurowymi i będą stanowić kluczowy czynnik ich sukcesu.

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: