BIZNES INFRASTRUKTURA

Ile zarabiają specjaliści od chmury? Top 6 kompetencji przyszłości.

Niezależnie od tego czy liderem pod względem przychodów z chmury jest Amazon AWS czy Microsoft oraz jak szybko tą dwójkę dogania Google jedno jest pewne – chmura rozwija się w zawrotnym tempie. Wskaźnik Cisco Global Cloud Index przewiduje czterokrotny wzrost globalnego ruchu IP w chmurze w ciągu najbliższych pięciu lat. To nie pozostaje bez konsekwencji dla rynku specjalistów od technologii chmurowych.

Zarówno duże przedsiębiorstwa jak i MŚP jeśli już teraz nie inwestują w technologie chmurowe to będą zmuszone to zrobić w najbliższej przyszłości, aby nie tylko nie pozostać w tyle za konkurencją ale również po to aby stać się atrakcyjnym pracodawcą. Oczywiście mówimy tutaj o realiach polskiego rynku, na rynkach dojrzałych adopcja chmury jest już na bardziej zaawansowanym etapie.

Szybki rozwój technologii chmurowych i ich zastosowań spowodował powstanie luk kompetencyjnych w takich obszarach jak bezpieczeństwo, architektura IT i korporacyjna, sieci, rozwój i utrzymanie aplikacji w chmurze. Brak specjalistów stanowi często blokadę w adopcji chmury czy w decyzji o migracji. Znalezienie specjalistów jest trudne i kosztowne a wykształcenie niezbędnych kwalifikacji w ramach istniejących zespołów IT jest z kolei czasochłonne.

Złe wieści dla kadry kierowniczej to jednak dobre wieści dla specjalistów posiadających niezbędne kwalifikacje jak również dla profesjonalistów IT planujących rozwinięcie tych kompetencji. Mogą skorzystać na szybko rosnącym rynku chmurowym poszerzając swój zestaw kwalifikacji w obszarze technologii chmurowych. Warto jednak zwrócić uwagę na tendencje występujące również w ramach tak pożądanych stanowisk i kwalifikacji, rynek nie stoi wciąż ewoluuje i nawet doświadczeni i certyfikowani profesjonaliści AWS czy Azure nie powinni popadać w stagnację zawodową.

Kompetencje na topie

1. Zarządzanie danymi / Big Data

Chmura będzie miejscem docelowym dla składowania i przetwarzania dużych zbiorów danych oraz dla korporacyjnych baz danych w ogólności. IDC przewiduje wzrost sektora przetwarzania Big Data w chmurze w tempie 60% rocznie, w miarę jak organizacje będą odkrywać i wykorzystywać tzw. dark data. Wszyscy czołowi dostawcy chmury publicznej oferują usługi obejmujące zarówno bazy danych relacyjne (Oracle, SQL Server, MySQL) jak i platformy dla dużych zbiorów danych (BigQuery,  Hadoop / Spark), czy też rozwiązania open source jak MongoDB. Dla profesjonalistów rozwój umiejętności w zakresie baz danych i zarządzania danymi (np. migracja) są dobrze wspierane przez dostawców. Istnieje wiele certyfikatów Microsoft Azure bazujących na bazach danych, a także certyfikacja w obszarze Big Data na AWS. Są też certyfikacje dostawców rozwiązań big data jak Cloudera czy Hortonworks.

2. Bezpieczeństwo w chmurze

Firmy nie obawiają się już tak obsesyjnie o bezpieczeństwo swoich danych przechowywanych u dostawców chmury publicznej jak jeszcze do niedawna miało to miejsce. Wiodący dostawcy chmury inwestują miliardy w bezpieczeństwo co sprawia, że dla firm powierzenie danych i systemów jednemu (lub kilku) z nich jest obecnie bardzo atrakcyjną alternatywą do utrzymywania własnych serwerowni.

Jednak dostawcy działają w modelu wspólnej odpowiedzialności określając obowiązki w zakresie bezpieczeństwa między dostawcą a firmą. Krótko mówiąc, firmy nie mogą polegać wyłącznie na swoim dostawcy, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich danych, usług i aplikacji. Praca na rzecz bezpieczeństwa, jego zrozumienie i zapewnienie kompetencji w tym obszarze należy do organizacji. Aby zapewnić ochronę organizacji, specjaliści powinni m.in. nauczyć się korzystać z narzędzi bezpieczeństwa oferowanych przez dostawców jak Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, czy Google Cloud Platform.

Aby rozwinąć swoje umiejętności w zakresie bezpieczeństwa do rozważenia pozostaje zdobycie certyfikatu (ISC)2 Certified Cloud Security Professional (CCSP). To certyfikacja wysokiego poziomu i jest współtworzona przez Cloud Security Alliance. Zapewnia dogłębne spojrzenie na bezpieczeństwo w chmurze.

Średnio w organizacjach europejskich jest obecnie 777 aplikacji chmurowych, ale 94,4% tych aplikacji nie spełnia wymogów cyberbezpieczeństwa”, mówi Eduard Meelhuysen, wiceprezes ds. bezpieczeństwa w chmurze w firmie Netskope.

3. Migracja do chmury i Multi-cloud

Raporty wielu firm, jak IDC, pokazują, że migracja do chmury publicznej znacząco przyspiesza. To przyspieszenie generuje popyt na specjalistów posiadających nie tylko wiedzę i doświadczenie w chmurze, ale potrafiących przełożyć to doświadczenie na realia aplikacji biznesowych w organizacji. Migracja z on-premise do chmury to złożony proces – nie jest to po prostu “lift and shift”.

Migracja do chmury nie jest szybkim procesem i nie jest pozbawiona ryzyka. Bez wykwalifikowanych specjalistów firmy ryzykują przestoje w krytycznych aplikacjach, a niewłaściwa implementacja może spowodować luki w zabezpieczeniach.

W przedsiębiorstwie wdrożenia wielu chmur są coraz powszechniejsze. Przedsiębiorstwa chcą elastyczności w wyborze różnych środowisk w oparciu o wydajność i koszty. Z tego powodu specjaliści będą chcieli rozważyć rozszerzenie swoich umiejętności na wielu platformach – w szczególności Azure, AWS i Google Cloud Platform.

4. Architektura bezserwerowa (serverless)

Obecnie staje się to de facto standardem w projektowaniu usług i aplikacji opartych na chmurze. Architektura bezserwerowa eliminuje potrzebę zarządzania podstawową infrastrukturą bezpośrednio przez deweloperów aplikacji, podczas tworzenia i uruchamiania nowych aplikacji. Twórcy rozwiązań mogą tworzyć usługi skalowalne i łatwiejsze w utrzymaniu i aktualizacji, często tańsze niż projekty oparte na tradycyjnej architekturze.

Obecnie główne platformy chmurowe wykorzystują standardowe technologie i języki programowania, co oznacza, że ​​przenoszenie aplikacji bezserwerowych z jednego dostawcy do drugiego nie jest już przeszkodą. Aby zaznajomić się z tym podejściem najlepiej zacząć od wyboru platformy i udziału w darmowych seminariach (np. AWS Lambda).

5. Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja

Choć pojęcia te są nadal postrzegane jako buzzwords, dostrzegalny jest wzrost liczby projektów wykorzystujących ML i AI w firmach do rozwiązania praktycznych wyzwań biznesowych.

Firma analityczna IDC przewiduje gwałtowne wzrosty zastosowań narzędzi i metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, przy wydatkach rosnących w tempie 50% rocznie w ciągu najbliższych trzech lat. W rezultacie każdy znaczący dostawca usług w chmurze rozwija lub udoskonala usługi, które umożliwiają organizacjom wykorzystanie tych technologii w swoich aplikacjach.

Największe platformy chmurowe, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud Platform zapewniają narzędzia do uczenia maszynowego. Narzędzia te są łatwe do skonfigurowania i istnieje wiele samouczków dostępnych online. Ale aby skutecznie wydobywać z danych istotne wnioski i robić to z korzyścią biznesową dla organizacji konieczne jest posiadanie kompetencji z zakresu Data Science.

6. Automatyzacja

Automatyzacja staje się powoli kluczową wartością, korzyścią z usług w chmurze dla biznesu. Automatyczne skalowanie, infrastruktura jako kod, automatyczne monitorowanie i raportowanie odgrywają coraz ważniejszą rolę w prawidłowym projektowaniu i wdrażaniu usług w chmurze. Obecny trend to wykorzystywanie usług niezależnych dostawców, które umożliwiają automatyzację na wielu platformach przy użyciu tego samego zestawu narzędzi, takich jak Terraform czy Chef.

Chmura wchodzi do kanonu IT

Jednym z ciekawszych źródeł informacji na temat zarobków w IT, w tym w chmurze, jest serwis PayScale. Serwis koncentruje się oczywiście na rynku amerykańskim, ale ponieważ ma charakter croudsourcingowy to gromadzi również dane o zarobkach o zasięgu globalnym. Jego atutem jest fakt wyszczególnienia ról związanych z chmurą jako osobnych pozycji płacowych. W polskich badaniach np. Sedlak & Sedlak (przynajmniej tych dostępnych publicznie) role chmurowe jak dotąd nie były szczegółowo rozróżniane i zawierały się w kategoriach architekta IT, specjalisty ds. bezpieczeństwa itp.

Prezentowane powyżej zestawienie ma następujące założenia:

  • Dotyczy rynku specjalistów i ekspertów pracujących na umowach B2B
  • Dane pochodzą głównie od pracodawców, w mniejszym stopniu od samych specjalistów
  • Nie obejmuje specjalistów pracujących / współpracujących z dostawcami chmury publicznej (AWS, Microsoft, Google, IBM), dotyczy wyłącznie pracujących po stronie Klienta.
  • Koncentruje się na obszarach: bezpieczeństwo, sieci, architektura, zarządzanie danymi, rozwój aplikacji.
  • Nie obejmuje osób na stanowiskach kierowniczych, których zarobki mogą sięgać 40-60 tyś. / m-c
Przeczytaj także Lista płac w AI.

 

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: