ANALITYKA APLIKACJE W CHMURZE INFRASTRUKTURA

Dane zdrowotne w chmurze: nowe API Google Cloud

Google wraca z ofertą dla sektora zdrowotnego – Cloud Healthcare API. To nie pierwsze podejście firmy do zagadnień związanych z zarządzaniem danymi zdrowotnymi. Pierwsze podejście w postaci Google Health zakończyło się niepowodzeniem i w 2011 roku firma zaprzestała świadczenia usługi.

Tym razem oferta to otwarte API i związana jest z platformą chmurową, opracowane w celu umożliwienia dostawcom usług medycznych gromadzenia i zarządzania różnymi rodzajami danych medycznych za pośrednictwem chmury, w tym standardów Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM), Health Level 7 (HL7) oraz Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR). Google ma tym razem nadzieję, że interfejs API zapewni dobry punkt startowy dla jednostek opieki zdrowotnej do uruchamiania analityki i projektów uczenia maszynowego w chmurze, wykorzystując dane zebrane z wielu systemów klinicznych. Dostawcy usług opieki zdrowotnej będą mogli potencjalnie uruchamiać modele analityczne w oparciu o zgromadzone w jednym miejscu i uporządkowane dane, aby poszukiwać wzorców mogących wpłynąć w konsekwencji na diagnostykę i profilaktykę pacjentów.

Uczenie maszynowe już wykazało swoją przydatność (eksperymenty Google w tym zakresie) do wspierania procesu podejmowania decyzji klinicznych, identyfikowania zagrożonych pacjentów i poprawy skuteczności badań klinicznych.

Z artykułu opublikowanego na blogu Google Cloud dość jednoznacznie wynika, że Google dostrzega z rynku zdrowotnym potencjał nie tyle w samej archiwizacji i cyfryzacji danych medycznych co dla swoich usług ML i AI. Zdaniem dr Gregory Moore, wiceprezesa ds. opieki zdrowotnej w Google Cloud, celem Cloud Healthcare API jest “pomoc w transformacji branży opieki zdrowotnej za pomocą technologii chmurowych i uczenia maszynowego. Opieka zdrowotna coraz częściej przenosi się do chmury, a zastosowanie uczenia maszynowego pozwoli branży dokonać odkryć, które mogą doprowadzić do istotnych udoskonaleń w diagnostyce pacjentów oraz w badaniach klinicznych”.

Interfejs API Cloud Healthcare jest obecnie dostępny w wersji testowej. Google planuje udostępnić narzędzie większej liczbie klientów i partnerów w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

W Polsce wprowadzenie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz jej archiwizacji w formie cyfrowej otworzyło rynek dla systemów EDM dla sektora medycznego. Obszar zdrowia obwarowany jest szczególnymi wymogami. Zgodnie z ustawą, archiwizacja musi zapewnić spełnienie dodatkowe wymagań formalnych, takich jak zachowanie formatu, zapewnienie niezmienności danych, ich autentyczności i bezpieczeństwa. Obejmować musi także wszystkie źródła jej pochodzenia (papier, negatyw, wyniki badań, inne formaty HIS – Health Information System).

Obszar systemów HIS oraz rozwiązań archiwizacji jest dość rozdrobniony, jest to cechą szczególną nie tylko rynku polskiego. To z kolei stoi na przeszkodzie wdrażania kompleksowych programów zdrowotnych mających na celu wykorzystanie na dużą skalę dostępnych danych w celach badawczo – profilaktycznych, np.  poprzez tworzenie i zastosowanie modeli uczenia maszynowego. Przechowywanie danych na jednej platformie chmurowej z dostępem do API uczenia maszynowego otwiera możliwości zastosowania zaawansowanych metod badawczych na szerszym zakresie danych.

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: