BIZNES

Adopcja chmury w biznesie: 5 kluczowych wyzwań

Początek 2017 roku to tradycyjnie okazja do podsumowania minionego roku, ale też do refleksji nad wyzwaniami na rynku chmurowym. Adopcja technologii chmurowych rośnie w skali globalnej o ok 25%, o czym piszemy tutaj. Z kolei w Polsce zdaniem wielu ekspertów dynamika nie jest na takim poziomie, jakiego moglibyśmy oczekiwać.

W artykule przyglądamy się 5 wyzwaniom, wyznacznikom będącym najczęściej wymienianymi jako te, które wspierają bądź też wstrzymują decyzje o migracji do chmury.

Dojrzałość

Najbardziej znany dostawca, będący pionierem usług chmurowych – Amazon Web Services – świadczy swoje usługi już od 10 lat. Wg powszechnie uznanych analiz dojrzałości różnych technologii (w tym chmurowych) przygotowywanych przez Gartnera, wizualizowanych na wykresie, tzw. hype cycle, technologie chmurowe: IaaS, PaaS, SaaS czy chmura hybrydowa, osiągnęły już fazę produktywności. Oznacza to, że mają za sobą bardziej burzliwe fazy – przesadzonych oczekiwań oraz ich weryfikacji, niekiedy dotkliwej, przez rzeczywistość. Obawy o stopień dojrzałości w tym przypadku nie są zatem uzasadnione – dysponujemy doświadczeniem i wiedzą odnośnie najlepszych praktyk jeśli chodzi o wdrożenia jak i zarządzanie platformami, z których możemy korzystać.

Niezawodność

Zawsze należy mieć na uwadze, że świadczone usługi są awaryjne – nawet, jeśli mamy SLA z usługodawcą na 99,999%. Ułamek procenta niedostępności usługi może nas kosztować bardzo wiele. Serwis Alibaba podczas pierwszych 5 min. Black Friday dokonał transakcji za blisko 1 mld USD (tak, słownie: jeden miliard USD!). 5 minut to zaledwie 0,001% rocznej dostępności. Jakie byłyby straty firmy gdyby system był niedostępny akurat w ciągu TYCH 5 minut? Musimy mieć świadomość, że zarządzanie ciągłością działania oraz odtwarzaniem po awarii są zagadnieniami dotyczącymi nas niezależnie czy posiadamy własną infrastrukturę czy korzystamy z usług w chmurze. Jednak to właśnie chmura pozwala nam transferować ryzyko związane z dostępnością na dostawcę pozwalając nam skoncentrować się na naszej podstawowej działalności biznesowej. Ponadto dostawcy zapewniają transparentność – ciągły wgląd w stan usług, możliwość monitorowania i raportowania.

Ryzyko

Bezpieczeństwo – bo z tym głównie utożsamiana jest kwestia ryzyka w usługach chmurowych – należy postrzegać w kilku aspektach. To przede wszystkim bezpieczeństwo informacji – zarówno fizyczne (ochrona przed utratą, zniszczeniem) jak i logiczne (ochrona przed nieuprawnionym dostępem bądź nieuprawnioną zmianą). To również ryzyko prawne , dotyczące zgodności (compliance) z przepisami regulującymi przechowywanie i przetwarzanie informacji jak również zgodności z prawodawstwem kraju rezydencji, prawodawstwem UE czy regulacjami branżowymi. To w końcu ryzyko operacyjne – związane z zagrożeniem, że dostawca nagle będzie zmuszony zaprzestania działalności, oraz z koniecznością zapewnienia ciągłości działania w przypadku awarii.

Wymienione wyżej kwestie: bezpieczeństwa informacji, prawne i operacyjne, muszą być przedmiotem dokładnej analizy i ustaleń z CSP (Cloud Service Provider) przed nawiązaniem współpracy. Dostawcy posiadają bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa, często wyższe niż organizacje, których podstawową działalnością nie jest IT. Przykładają również wagę do regulacji związanych z przetwarzaniem informacji – np. tworząc centra danych na terenie UE i zapewniając, że dane osobowe administrowane przez klientów są przechowywane i przetwarzane na terenie UE. Jeśli chodzi o ryzyko operacyjne to CSP oferują backup w fizycznie odseparowanych centrach danych wraz z zapewnieniem ciągłości operacyjnej. Również przed ryzykiem zaprzestania działalności przez CSP możemy się zabezpieczyć, zawierając umowę z alternatywnym dostawcą jako zapasowym.

Koszty

Możemy zidentyfikować wiele wymiernych korzyści z migracji do chmury, nie wszystkie jednak mają postać bezpośrednich, wyrażonych finansowo oszczędności jak również zależą od samej organizacji, branży, skali działania itp. Bez wątpienia elastyczne skalowanie zasobów w zależności od potrzeb pozwala organizacji efektywnie zarządzać budżetem IT i nie zamrażać środków w infrastrukturze IT. Możliwość szybkich wdrożeń, zmian i adaptacji daje organizacji przewagę konkurencyjną, pozwala być bardziej zwinną – reagować szybciej na potrzeby rynku, szybciej wdrażać nowe produkty (time-to-market). Bardzo istotne jest jednak aby, rozważając alternatywy: inwestycje we własną infrastrukturę IT czy migracja do chmury, podejść do kosztów z tym związanych całościowo, tj. kalkulując całkowity koszt posiadania (TCO – Total Cost of Ownership).

Kontrola

Migracja do modelu chmurowego oznacza techniczne przekazanie infrastruktury IT niezależnej firmie. Może to być przekazanie częściowe lub całościowe – w zależności od modelu chmury (IaaS, PaaS, SaaS) i w wielu przypadkach jest to dla organizacji pewną barierą psychologiczną, którą trzeba pokonać. Dostawcy usług chmurowych zapewniają bardzo często audyt, wizytę w centrum danych, zapewniają też narzędzia zdalnej kontroli nad infrastrukturą, po naszej stronie jest również dokładne sprawdzenie CSP oraz wynegocjowanie SLA.

Coraz rzadziej też posiadanie całej infrastruktury IT pod swoją kontrolą jest korzystnym rozwiązaniem. Dla firm międzynarodowych mających wiele lokalizacji na całym świecie zarządzanie rozproszonym zespołem i organizacją będzie bardziej efektywne w przypadku oddania kontroli nad IT wyspecjalizowanemu dostawcy usług chmurowych. Chmura zapewnia elastyczność i zwinność – niezbędne dla sukcesu w obecnie szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym i warunkach rynkowych.

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: