APLIKACJE W CHMURZE BIZNES

Strategie wdrażania chmury dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Chmura jest od kilku lat gorącym tematem na całym świecie. W ubiegłym roku dyskusja na ten temat rozgorzała również w Polsce. Dlaczego? Ponieważ wykorzystanie chmury w polskich i wschodnioeuropejskich przedsiębiorstwach jest zaskakująco niskie.

Chociaż wdrożenie chmury jest w planach prawie każdego CIO, to cały czas mniej niż 10% polskich firm korzysta z tego typu rozwiązań, w przeciwieństwie do zachodnich i północnoeuropejskich krajów, gdzie ten współczynnik  jest bardzo wysoki. Na przykład, adopcja chmury wśród firm skandynawskich sięga 50-60%. Jeszcze lepiej jest w USA, gdzie ponad 80% firm aktywnie korzysta z usług w chmurze. Zarówno ośrodki badawcze, jak i globalne firmy technologiczne wskazują na następujące przyczyny bardzo niskiej adaptacji chmury w Polsce:

  1. Wolniejszy rozwój technologiczny w Europie Środkowo-Wschodniej niż w rozwiniętych gospodarkach. Według Światowego Forum Ekonomicznego Polska znajduje się na 64. miejscu na świecie pod względem wykorzystania technologii ICT w biznesie pomimo pozytywnych tendencji w gospodarce.
  2. Determinacja do utrzymywania krytycznych danych (osobowych i biznesowych) lokalnie, w Polsce,  co skutecznie ogranicza korzystanie z globalnych ekosystemów chmurowych, takich jak AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle i inne.
  3. Obawy dotyczące cyberbezpieczeństwa.
  4. Utrzymanie zgodności  z przepisami, szczególnie w sektorach o wysokim stopniu regulacji (np. bankowość).
  5. Ograniczenia techniczne i architektoniczne.

Moim zdaniem istnieją jeszcze dwa czynniki, które spowalniają decyzję właścicieli firm, zarządów i szefów IT w Polsce odnośnie migracji systemów IT  do chmury. Po pierwsze, Polacy są bardzo pragmatyczni, jeśli chodzi o decyzje gospodarcze i zależy nam aby osiągnąć najlepszy “stosunek ceny do jakości”. Dlatego muszą zrozumieć korzyści płynące z takiej migracji i mieć pewność, że będą one wyższe niż koszty. Chcą mieć pewność, że spełnione zostaną 2 warunki kluczowe dla ich działalności:

  1. zyski ekonomiczne (tj. całkowity koszt wdrożenia chmury będzie niższy niż koszty istniejącej infrastruktury IT),
  2. ciągłość działania (tzn. chmura będzie katalizatorem wzrostu bez wpływu na bieżące operacje i bezpieczeństwo IT).

Po drugie, managerowie chcieliby zrozumieć na czym polega migracja do chmury i  jak ją przeprowadzić.  Prawdopodobnie, gdyby istniało proste narzędzie definiujące proces migracji do chmury, od etapu definicji wymagań poprzez wdrożenie, a następnie monitorowanie korzyści biznesowych to więcej przedsiębiorstw zdecydowałoby się na taki krok.

Poniższy artykuł przedstawia ustrukturyzowaną metodykę wdrożenia (adopcji) chmury o nazwie BOCAM (ang. Benefits Oriented Cloud Adoption Method). Metodyka BOCAM jest oparta na doświadczeniach z projektów migracji do chmury realizowanych zarówno w polskich, jak i międzynarodowych firmach. BOCAM ma na celu przeprowadzenie biznesu i technologii przez wszystkie etapy migracji, aż do momentu, kiedy zostaną osiągnięte wymierne  korzyści biznesowe. Ponadto metodyka BOCAM nawiązuje do otoczenia biznesowego i IT, aby upewnić się, że proces wdrożenia chmury jest zgodny ze strategią firmy i  oczekiwanymi korzyściami. Najważniejszą cechą jest to, że metoda ta nie obejmuje prostych przypadków migracji typu “lift and shift”.  Zamiast tego kładzie nacisk na najważniejszą korzyść wdrożenia chmury, czyli rzeczywistą transformację architektury IT i biznesu. Podsumowując, ta BOCAM dostarcza narzędzie do przeprowadzenia transformacji biznesu opartej na chmurze w sposób zapewniający korzyści ekonomiczne i organizacyjne.

Benefits Oriented Cloud Adoption Method (BOCAM) składa się z 2 strategii

1. RCA (Rapid Cloud Adoption)

RCA to szybka strategia dla tych przedsiębiorstw, które już zdobyły doświadczenie w zakresie migracji w chmurze lub ich architektury są względnie łatwe do migracji. Strategia RCA jest również dobra dla tych, którzy chcą przetestować usługi w chmurze poprzez migrację systemów niekrytycznych (np. środowisk developerskich lub testowych). Wreszcie, na rynku istnieje również wiele firm, dla których bariera wdrożenia chmury jest niższa, ponieważ po prostu nie posiadają ciężkiej infrastruktury lokalnej, więc strategia RCA jest dla nich wygodniejsza.

Główną cechą strategii RCA jest to, że jest ona szybka, lekka, a wyniki biznesowe widoczne niemal natychmiast. Opiera się na SCRUM – elastycznej metodzie wytwarzania produktów, szeroko stosowanej przez działy IT oraz jednostki biznesowe. Jest również inspirowana SAFe (Scaled Agile Framework). Zasadniczo, jeden cykl RCA składa się z trzech 2-tygodniowych sprintów: Design (projekt), Deploy (rozwój), Digest (uporządkowanie) – patrz poniższy rysunek. Firmy chcące korzystać ze strategii RCA mogą wybrać tyle cykli RCA, ile potrzeba do osiągnięcia oczekiwanych korzyści.

W rzeczywistości strategia RCA jest prostym sposobem sprawdzenia, w jaki sposób usługi chmurowe mogą działać w określonym kontekście biznesowym, dlatego polecam ją wszystkim, którzy dopiero rozpoczynają pracę z chmurą. Nie należy jej jednak traktować jak narzędzia jednorazowego użytku, ponieważ cykle RCA można powtarzać tyle razy, ile potrzeba, aby osiągnąć zakładane korzyści z migracji do chmury. Jeśli firma wybierze strategię RCA, aby przenieść całą swoją działalność do chmury, ogólne korzyści biznesowe powinny być monitorowane na poziomie programu (patrz struktura SAFe). W takim przypadku iteracje Design i Digest mogą się nakładać oraz być łączone w razie potrzeby. Jednak właściciele produktów i firm powinni utrzymywać i aktualizować backlogi wdrożenia chmury zgodnie z aktualnym statusem projektu.

1. TCA (Transformative Cloud Adoption)

TCA jest zalecaną strategią dla bardziej złożonych projektów migracji do chmury. Jeśli firma chce przeprowadzić holistyczną transformację cyfrową opartą o chmurę, najlepszym wyborem będzie TCA. Strategia ta będzie bardzo przydatna dla dużych firm posiadających wiele systemów IT i starszą infrastrukturę ze złożonymi warstwami integracji między nimi. TCA przywiązuje szczególną wagę do zarządzania ryzykiem biznesowym i utrzymania zgodności ze środowiskami wewnętrznymi i zewnętrznymi, więc będzie również korzystna dla branż o wysokim stopniu regulacji, takich jak bankowość, ubezpieczenia lub energetyka.

Strategia TCA składa się z 6 faz: Discover (odkrywanie), Redesign (przeprojektowanie), Build (budowa), Migrate (migracja), Orchestrate (orkiestracja) i Benefit (korzyści). TCA proponuje nie tylko pełny zestaw produktów końcowych (ang. deliverables), ale także zapewnia silne powiązanie ze strategią i architekturą informatyczną firmy. Ponadto TCA podkreśla rolę zarządzania projektem i zarządzania zmianą, ponieważ projektowi TCA zwykle towarzyszy większa transformacja cyfrowa, która może mieć wpływ na całą strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. Dlatego przywództwo i zarządzanie ludźmi jest kluczowym czynnikiem sukcesu w zarządzaniu tak kompleksową zmianą.

Chociaż TCA jest bardziej złożoną strategią niż RCA, powinna być również wdrażana w sposób zwinny. W rzeczywistości projekt TCA może być wdrażany na poziomie programu w ramach jednego Agile Release Train (ART) Wtedy fazy TCA są dostarczane w ramach jednego lub więcej Program Increments (PI), które zwykle trwają od 8 do 12 tygodni (patrz struktura SAFe). Należy również podkreślić, że w rzeczywistości  fazy TCA w razie konieczności mogą się pokrywać, o ile cały program transformacji chmurowej jest zarządzany i monitorowany  w sposób metodyczny (np. w oparciu o SAFe). W przypadku złożonej strategii TCA wysokie umiejętności zarządzania projektami są jednym z kluczowych czynników sukcesu. TCA koncentruje się na realizacji korzyści. Po pierwsze, strategia ta podkreśla znaczenie automatyzacji, optymalizacji i orkiestracji docelowego środowiska w chmurze, aby upewnić się, że projekt adopcji chmury jest mniej kosztowny (optymalizacja kosztów) niż istniejąca architektura lokalna (on-premise). Po drugie, TCA zakłada, że ​​docelowe środowisko chmurowe będzie bardziej skalowalne i elastycznie na wypadek konieczności dostosowywania do zmieniających się potrzeb biznesowych. Dlatego te aspekty są jasno określone, zmierzone i dostosowane do ogólnej strategii biznesowej od samego początku projektu TCA.

Podsumowując, główną różnicą między metodą BOCAM (ang. Benefits Oriented Cloud Adoption Method) a prostym podejściem “lift and shift” jest to, że BOCAM koncentruje się zarówno na korzyściach materialnych jak i niematerialnych dla biznesu i technologii. BOCAM zapewnia 2 strategie dostosowane do skali i wymagań firmy – strategia RCA (Rapid Cloud Adoption) dla lżejszych i prostszych przypadków oraz TCA (Transformative Cloud Adoption) dla bardziej złożonych i holistycznych migracji do chmury.

Wersja angielska artykułu została opublikowana na serwisie LinkedIn: Cloud adoption strategies for large and medium enterprises.

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: