Rynek data center w Polsce 2019 - Raport Audytel
BIZNES DATA CENTER

Rynek data center w Polsce największy w regionie, lecz nadal niedojrzały. Czas na dużych graczy

Tegoroczna edycja raportu nt rynku data center w Polsce przygotowana przez zespół analityków firmy analitycznej Audytel wskazuje na 5% wzrost podaży powierzchni kolokacyjnej, dzięki czemu Polska umocniła się na pozycji lidera. Dynamika rozwoju zmniejszyła się nieco w oczekiwaniu na konsolidację, która ma przynieść kolejny impuls rozwojowy.

Miniony rok skończyliśmy z podażą rynku data center na poziomie blisko 93 tys.m2, co pozwoliło Polsce na ugruntowanie swojej pozycji jako największy rynek w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednak drugi rok z rzędu spada dynamika wzrostu podaży – po rekordowych latach 2016-2017, w którym przybyło odpowiednio 10,5 tys. m2 i 9 tys. m2 powierzchni kolokacyjnej, w ubiegłym roku zaoferowano niespełna 4 tys. m2 (wzrost o 4,5%) nowej powierzchni. Warto jednak podkreślić, że średni wskaźnik wypełnienia powierzchni wrócił do poziomu ok. 67% (z ok. 60% w latach 2016-17). Wydaje się zatem, że spadek dynamiki podaży w roku 2018 nie jest zapowiedzią trwałego spowolnienia. Raczej należy to wiązać z długością cyklu inwestycyjnego, który w przypadku tego typu obiektów wynosi od 2 do 3 lat, oraz po części z bardziej konserwatywną polityką inwestycyjną polskich operatorów data center, zmęczonych wojną cenową.

Pomimo wyodrębnienia się grupy liderów (ATM, T-Mobile, Polcom, Beyond), rynek usług datacenter w Polsce charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem. Udziały rynkowe 10 największych graczy zbierają się łącznie do tylko ok. 45% dostępnej powierzchni kolokacyjnej i żadnemu z nich nie udało się jak dotąd zdobyć trwałej przewagi konkurencyjnej. Można oczekiwać, że wraz ze wzrostem rynku będzie następować jego konsolidacja.

Rynek rozdrobniony…

Rynek data center w Polsce jest nadal mocno rozproszony (około 60% obiektów komercyjnych stanowią te poniżej 500 m2) i jednocześnie wykazuje duży rozrzut w zakresie skali i zakresu świadczonych usług. Nowe serwerownie są coraz większe i budowane są od razu z myślą o spełnieniu standardów międzynarodowych oraz o wysokiej jakości i bezpieczeństwie świadczonych usług. Coraz większa liczba operatorów stara się przykładowo o certyfikację na ISO 27001.

Czytaj również o raporcie PMR:
Rynek data center w Polsce: rozwój z trudnościami

 

Stare, źle zabezpieczone, małe i nieefektywne kosztowo obiekty będą stopniowo likwidowane. Przyczyni się do tego zarówno presja kosztowa (przy wysokim PUE i rosnących cenach energii, koszt tej ostatniej może przewyższać koszty samej kolokacji) jak presja na wzrost bezpieczeństwa danych oraz zapewnienie ciągłości działania– tłumaczy Grzegorz Bernatek, ekspert Audytela. – Wejście dużych międzynarodowych graczy na rynek polski, może dużo zmienić i przyspieszyć tempo rozwoju rynku oraz doprowadzić do realnej konsolidacji – dodaje Bernatek. Tym bardziej, że to właśnie ci gracze działają z długoterminową wizją i mają znacznie większe zasoby kapitałowe.

…ale perspektywiczny

Usługi data center i przetwarzania w chmurze mają zatem w Polsce duże perspektywy wzrostu, i to pomimo pewnego konserwatyzmu wśród klientów biznesowych i instytucjonalnych, w szczególności jeśli chodzi  o nowe technologie i outsourcing usług. O dobrych perspektywach może świadczyć również bardzo duże zainteresowanie międzynarodowych podmiotów szukających szans na  zaistnienie  na polskim rynku. Przejawia się to zarówno w liczbie chętnych instytucji biorących udział w projektach sprzedaży, jak również firm szukających miejsc lub planujących inwestycje typu „green field”.

Czytaj również o bezpieczeństwie data center i kluczowych zasobów:
Centrum danych w ogniu

 

Szczegółowe informacje na temat rynku usług data center – kluczowe elementy usług data center, ceny usług, charakterystyka głównych graczy, prognozy – można znaleźć w „Raporcie data center- edycja 2019”, dostępnym pod poniższym adresem:

https://www.audytel.pl/raport-rynek-uslug-data-center-w-polsce-edycja-2019-juz-dostepna/

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: