BIZNES INNOWACJE SZTUCZNA INTELIGENCJA

Porozumienie UE odnośnie prac nad AI aby konkurować z USA i Chinami

Jeśli chcemy jako Europa w pełni korzystać w przyszłości z benefitów postępu technologicznego w dziedzinie sztucznej inteligencji potrzebujemy wspólnej polityki inwestycyjnej w tym zakresie, o skali wydatków porównywalnej z tymi w Stanach Zjednoczonych czy Chinach.

Dwadzieścia cztery kraje UE zobowiązały się do wspólnego działania w celu stworzenia “europejskiego podejścia” do sztucznej inteligencji (AI – Artificial Intelligence) tak aby móc konkurować z amerykańskimi i azjatyckimi gigantami technologicznymi. W wtorek 10 kwietnia podczas Digital Day ministrowie podpisali deklarację dotyczącą publicznego finansowania badań w dziedzinie sztucznej inteligencji, jednak bez szczegółów odnośnie ewentualnych nowych inwestycji. Oprócz uwzględnienia zmian w przepisach krajowych i uruchomienia nowych funduszy na programy w dziedzinie sztucznej inteligencji ministrowie zobowiązali się do uruchomienia paneuropejskich centrów badawczych.

Politycy starają się zintensyfikować prace nad mechanizmami wspierającymi R&D w dziedzinie sztucznej inteligencji. Inwestycje UE w AI pozostają w tyle za Stanami Zjednoczonymi i Chinami, inicjatywa ma m.in. przeciwdziałać utrudnieniom wynikającym z konkurencji między państwami członkowskimi lub z odmiennych stanowisk w sprawie regulacji.

Unijna komisarz ds. mediów cyfrowych Mariya Gabriel opublikuje 25 kwietnia dokument strategiczny w sprawie regulacji prawnych w dziedzinie sztucznej inteligencji, oraz odnoszący się też do obaw związanych z robotyzacją i utratą miejsc pracy. Nie należy oczekiwać wiążących propozycji przepisów odnoszących się do sztucznej inteligencji, ale nie należy też wykluczyć szczegółowych regulacji technologii w przyszłości.

Ofensywa AI

Komisarz Gabriel wezwała kraje UE do większej współpracy w celu wzmocnienia konkurencji z rosnącymi w siłę i często wspieranymi przez państwo firmami ze Stanów Zjednoczonych i Azji. Inwestycje w firmy z sektora AI zostały zdominowane przez te dwa regiony o czym w szczegółach pisaliśmy tutaj.

Rządy niektórych państw nagłaśniały w ostatnich miesiącach swoje wewnętrzne inicjatywy dotyczące sztucznej inteligencji. Prezydent Francji, Emmanuel Macron, w zeszłym miesiącu przedstawił inicjatywę, w ramach której przez następne cztery lata przeznaczy 1,5 mld EUR publicznych funduszy na badania nad sztuczną inteligencją. Więcej o francuskim przedsięwzięciu można przeczytać tutaj. Z kolei w umowie koalicyjnej z lutego nowy rząd Niemiec zobowiązał się do utworzenia własnej jednostki badawczej i wspólnego centrum AI z Francją.

Etyka i standardy w centrum uwagi

Kilku ministrów podkreśliło, że na poziomie UE powinny zostać uzgodnione normy etyczne w odniesieniu do sztucznej inteligencji, które mogłyby zapewnić przedsiębiorstwom europejskim przewagę konkurencyjną w skali globalnej.

Choć nie możemy oczekiwać, że Chiny podejmą podobne kroki – my musimy to zrobić. Z demokracją i systemem prawnym, który jest podstawą naszych działań, Europa musi uznać to za najważniejszą rzecz. Konkurencja z Chinami i z USA jest oczywiście ważna, ale jeśli nie stworzymy ram prawnych i etycznych, to tak czy inaczej przegramy“- powiedział Peter Eriksson, minister ds. rozwoju cyfrowego w rządzie Szwecji.

Państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) na czele z Polską, poza podpisaniem wspomnianej deklaracji wystąpiły z otwartym dokumentem, w którym przedstawiają propozycje rozwiązań w zakresie regulacji, dostępu do danych czy polityki badawczej. Szczegółowe omówienie stanowiska V4 zamieścił portal Forsal.

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: