DESI 2020 - Digital Index dla Europy
BIZNES INNOWACJE

Polska awansowała w rankingu DESI

Awans o 2 pozycje, na 23. miejsce, ale nadal poniżej średniej unijnej. Taki wynik osiągnęła Polska w najnowszym unijnym rankingu DESI – indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego – na 2020 r.

Polska wypadła powyżej średniej UE w obszarach wykorzystania stałych łączy szerokopasmowych i zasięgu stałych sieci o bardzo dużej przepływowości w unijnym rankingu DESI – indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego – na 2020 r.

DESI na 2020 r. oparto na danych za 2019 r. Jak wynika z opublikowanych przez Komisję Europejską danych, w Polsce wykorzystanie stałych łączy szerokopasmowych o prędkości co najmniej 100 Mb/s obejmowało 28% gospodarstw domowych, przy średniej unijnej 26%. Zasięg stałych sieci o bardzo dużej przepływności wyniósł w Polsce 60% gospodarstw domowych, przy unijnej średniej 44%. W obszarze łączności – jednym z pięciu, które składają się na DESI – Polska awansowała z 20. na 15. miejsce z wynikiem 51,3 wobec średniej UE na poziomie 50,1.

DESI 2020 EU wykres głównyNie jesteśmy liderem postępu

Jakie są ogólne wyniki państw członkowskich UE w tegorocznym DESI? Poniższy wykres pokazuje postępy państw członkowskich UE w zakresie ogólnego poziomu cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa w ciągu ostatnich 5 lat. Mierzy się ją pod względem postępu ich wyniku DESI w tym okresie.

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego – postępy państw członkowskich w latach 2015–2020

Postęp krajów członkowski UE w DESI przez 5 lat

Najbardziej znaczący postęp odnotowano w Irlandii, a następnie w Holandii, na Malcie i w Hiszpanii. Kraje te osiągają również wyniki znacznie powyżej średniej UE mierzonej wynikiem DESI. Finlandia i Szwecja należą do liderów pod względem ogólnej efektywności cyfrowej gospodarek i społeczeństw, ale pod względem postępów poczynionych w ciągu ostatnich pięciu lat są nieco powyżej średniej, podobnie jak Belgia i Niemcy. Dania, Estonia i Luksemburg wykazują stosunkowo niski poziom postępu w zakresie cyfryzacji w ciągu ostatnich pięciu lat, mimo że pozostają w gronie państw członkowskich o wysokich wynikach w ogólnym rankingu DESI.

Jednak – jak podsumowuje oficjalny komunikat Komisji Europejskiej – większość krajów, które są poniżej średniej UE w zakresie cyfryzacji, nie poczyniła znaczących postępów w ciągu ostatnich pięciu lat.

Do pobrania oficjalne podsumowanie indeksu DESI 2020 dla Polski (w j. polskim).

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: