Partnerstwo Beyond.pl i Kochański & Partners
INFRASTRUKTURA WYDARZENIE

Partnerstwo Beyond.pl i Kochański & Partners pomoże firmom bezpiecznie transformować infrastrukturę IT

Beyond.pl, dostawca usług data center, łączy siły z kancelarią Kochański & Partners. Partnerstwo między spółkami oznacza dla klientów bezpieczną od strony technologicznej i prawnej realizację projektów IT, głównie w obszarze usług kolokacyjnych i chmury. Współpraca ma charakter międzynarodowy.

Alians spółek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, który z uwagi na przyśpieszoną cyfryzację i szybko zmieniające się otoczenie prawne oczekuje od dostawców IT kompleksowej realizacji projektów informatycznych.

Kochański & Partners to jedna z największych polskich kancelarii prawnych, zdobywająca co roku wyróżnienia w prestiżowych rankingach takich jak Legal500, Chambers and Partners, w tym Chambers Fintech Legal 2021. Ostatnio prestiżowy magazyn prawniczy The Lawyer przyznał Kochański & Partners tytuł kancelarii roku w regionie Europy Środkowej. Firma posiada jeden z największych w Polsce zespołów prawnych o kompetencjach z obszaru nowych technologii. Kancelaria obecna jest również na rynkach międzynarodowych, gdzie poprzez współpracę z lokalnymi liderami doradztwa prawnego koordynuję dla klientów multijurysdykcyjną obsługę prawną.

Jesteśmy współautorem polskiego standardu wdrożeń cloud computing w sektorze bankowym, tzw. Polish Cloud, w ramach grupy roboczej powołanej przez Związek Banków Polskich. Nasz zespół posiada doświadczenie w obsłudze prawnej kompleksowych migracji chmurowych, jak i w punktowych wdrożeniach chmurowych. Dzięki obecności w zespole specjalistów z obszaru bezpieczeństwa informatycznego oraz procesów zakupowych jesteśmy w stanie wspierać projekty chmurowe już na etapie prowadzonych przez naszych klientów postępowań zakupowych. A doradztwo nie ogranicza się wyłącznie do zagadnień prawnych, koncentrując się również na zagadnieniach biznesowych np. polityk cenowych dostawców. – zwraca uwagę Łukasz Węgrzyn, partner i szef praktyki Technologie w Kochański & Partners.

Łukasz Wegrzyn IDG Agile Konferencja
Foto: IDG, Agile w biznesie 2019
Rozmowa z Łukaszem Węgrzynem:
Umowa chmurowa, czyli masakra piłą mechaniczną

 

Bezpieczeństwo technologiczne i prawne

Coraz więcej międzynarodowych korporacji zderza się z koniecznością dostosowania się do lokalnych regulacji, także w obszarze IT. Wiele firm potrzebuje wsparcia w uzyskaniu zgodności z prawem oraz specyficznym dla wybranych sektorów otoczeniem regulacyjnym. W samej Polsce część firm wciąż obawia się ryzyka związanego z migracją do chmury i niespełnienia wymagań prawnych stawianych przez instytucje nadzorujące, takie jak np. Komisja Nadzoru Finansowego. Dzięki współpracy Beyond.pl i Kochański & Partners przedsiębiorstwa lokalne i międzynarodowe mogą liczyć na kompleksowe wsparcie doradcze zarówno w obszarze technologicznym, jak i prawnym.

Dla firm planujących migrację do chmury lub utrzymanie infrastruktury w kolokacji kluczowe jest z jednej strony bezpieczeństwo ich danych i ciągłość działania, a z drugiej zgodność z literą prawa. Do tej pory wspieraliśmy ścieżkę migracyjną klientów głównie w obszarze technologicznym, rekomendując modele utrzymania infrastruktury i realizując migracje do chmury prywatnej lub globalnej. Obecnie dzięki współpracy z Kochański & Partners dajemy klientom dostęp do specjalistów, którzy zapewnią pełną zgodność z regulacjami i doradztwo prawne. Nasi klienci otrzymują usługi oparte na najbezpieczniejszym data center w Europie, co potwierdza certyfikat ANSI/TIA-942, wsparcie prawne zapewniające zgodność z przepisami takimi jak RODO i gwarancję zrozumienia wszystkich niuansów regulacyjnych związanych z projektami technologicznymi zwraca uwagę Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.

Międzynarodowe wsparcie

Spółki będą realizować wspólne działania zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych. Będą wspierać przedsiębiorstwa globalne szukające możliwości kolokowania się w najbezpieczniejszej infrastrukturze w UE, która jest zlokalizowana w obiektach data center Beyond.pl w Polsce. Kochański & Partners będzie odpowiadać za obsługę kwestii prawnych wynikających z uwarunkowań regulacyjnych w różnych krajach. Z kolei Beyond.pl będzie odpowiadał za świadczenie usług infrastrukturalnych w swoich obiektach zgodnie ze zdefiniowanymi wymogami prawnymi.

– W ubiegłym roku zdecydowanie wzrosło zapotrzebowanie na doradztwo prawne dla klientów międzynarodowych szukających rozwiązań infrastrukturalnych pod potrzeby IT. Wynika to m.in. ze zmian w europejskim otoczeniu prawnym. Takim wyzwaniem był chociażby wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Schrems II, czy też prawne konsekwencje, jakie pociągnął za sobą Brexit sprawiając, że firmy działające na rynku brytyjskim zaczęły szukać nowych lokalizacji w UE gwarantujących im ciągłość działania w zmienionej rzeczywistości. Polska ze względu na regulacje, przynależność do UE, ale i zaplecze technologiczne stała się jedną z bardziej pożądanych. I to nie koniec zmian w regulacjach, które czekają firmy w najbliższym czasie. Nadchodząca fala regulacyjna ujęta w unijnym projekcie Pakietu finansów cyfrowych (Digital Finance Package) i wchodzące w jej skład Rozporządzenie ws. operacyjnej odporności na zagrożenia cyfrowe (Digital Operational Resilience Act – DORA) – to kolejne wyzwania regulacyjne, jakim sprostać będą musieli przedsiębiorcy funkcjonujący w sektorze finansowym – zarówno po stronie zamawiających, jak i dostawców usług – twierdzi Łukasz Węgrzyn z kancelarii Kochański & Partners.

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: