Multicloud i edge computing priorytetami liderów IT
DATA CENTER TRENDY

Multicloud i edge computing priorytetami liderów IT

Chociaż prawie połowa decydentów IT na całym świecie planuje przejście na architekturę wielochmurową, mniej niż 20% przedsiębiorstw w perspektywie globalnej, a tylko 12% w Polsce, obecnie wdraża takie rozwiązania.

Jeden z czołowych graczy na rynku centrów danych, Equinix opublikował wyniki globalnej ankiety dotyczącej opinii decydentów IT na temat najważniejszych trendów technologicznych kształtujących światową gospodarkę. W ankiecie zebrano dpowiedzi od prawie 2500 respondentów z 23 krajów w Ameryce Północnej i Południowej, regionie Azji i Pacyfiku oraz EMEA, w tym również w Polsce. Jej wyniki pokazują, że firmy przygotowywały się już na cyfrowe połączenie świata – zanim jeszcze nastąpiły dynamiczne zmiany związane z koronawirusem.

Wyniki ankiety pokazują pewien rozdźwięk pomiędzy deklarowanymi ambicjami a rzeczywistością. Przedsiębiorstwa mają duże ambicje związane z podejściem opartym o multi-cloud, choć środowiska wielochmurowe są wdrożone w mniej niż 20% z nich na całym świecie. Zgodnie z odpowiedziami respondentów, w Polsce zaledwie 12% decydentów IT wdraża obecnie model oparty na wielu chmurach. Co więcej, połowa kierowników działów IT na świecie, a 44% w Polsce, twierdzi, że priorytetem w ramach kompleksowej strategii technologicznej ich firm jest przeniesienie infrastruktury do brzegu sieci (Edge computing), gdzie użytkownicy, ekosystemy handlowe, cyfrowe i biznesowe mają ze sobą styczność i mogą wchodzić w interakcje w czasie rzeczywistym.

Przeniesienie infrastruktury IT bliżej brzegu sieci jest priorytetem dla liderów IT w Polsce, twierdzi Robert Busz, dyrektor zarządzający Equinix w Polsce. – Firmy przenoszą w ten sposób swoje procesy przetwarzania danych ze scentralizowanych centrów do środowiska rozproszonego. Wymiana danych i połączenia bezpośrednie między firmami a usługami w chmurze gwałtownie rosną. Przewidujemy, że ten trend się utrzyma. Chociaż w Polsce stopień wdrażania rozwiązań wielochmurowych jest obecnie dość niski, zainteresowanie hybrydowymi rozwiązaniami opartych na środowisku multi-cloud rośnie i oczekujemy, że będzie nabierać tempa.

Prawie trzy czwarte (71%) stwierdziło, że planuje przenieść więcej funkcji IT do chmury. Dwie trzecie (66%) z nich planuje to zrobić w ciągu najbliższych 12 miesięcy – mimo że prawie połowa (49%) respondentów nadal uważa, że ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem przy wdrożeniu rozwiązań chmurowych może stanowić zagrożenie dla ich firm.

Rozważane strategie chmurowe, obejmują rozproszone podejście oparte na środowisku multi-cloud, gdzie jedna firma będzie korzystać z usług różnych dostawców chmury w zależności od funkcji. Ankieta potwierdza więc główny trend rynkowy. 45% kierowników działów IT twierdzi, że ich strategia technologiczna obejmuje przejście na rozwiązania oparte na wielu chmurach. Będzie to miało istotny wpływ na branżę, ponieważ firmy będą nadal dywersyfikować swoje portfolio dostawców chmurowych. Mimo iż zachodzi wyraźna zmiana strategiczna, minie jeszcze sporo czasu zanim wdrożenia multi-cloud staną się bardziej powszechne. Tylko 17% decydentów IT potwierdziło, że ich firma przeprowadza je właśnie teraz. Częstsze są wdrożenia chmur hybrydowych, gdzie firmy korzystają z połączenia jednego lub większej liczby dostawców usług w chmurze publicznej z platformą chmury prywatnej lub infrastrukturą IT. Strategie oparte na rozwiązaniach hybrydowych stosuje już 34% respondentów.

Podsumowanie ankiety

  • Przeprowadzona online wśród 2485 decydentów IT w 23 krajach w dniach 1-16 Sierpnia 2019 r.
  • 71% decydentów IT na całym świecie i 2/3 w Polsce (65%) planuje w przyszłości przenieść więcej funkcji IT do chmury. Kluczowe z nich to przede wszystkim: narzędzia zwiększające produktywność, starsze aplikacje oraz bazy danych.
  • Spośród decydentów IT planujących przeniesienie tych funkcji do chmury, zarówno na całym świecie, jak i w Polsce, dwie trzecie (66%) planuje zrobić to w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
  • 49% ankietowanych decydentów IT z całego świata uważa, że ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem, które wiąże się z wdrożeniem rozwiązań chmurowych, stanowi istotne zagrożenie dla ich firm.
  • Prawie dwie trzecie (60%) decydentów IT w Polsce uważa, że ataki/naruszenia bezpieczeństwa danych stanowią poważne zagrożenie dla ich organizacji.
  • 45% decydentów IT z całego świata planuje przejść na strategię opartą na wielu chmurach, ale tylko 17% na świecie i 12% w Polsce potwierdziło, że obecnie przeprowadza wdrożenia multi-cloud.
  • 44% infrastruktury IT na całym świecie znajduje się obecnie w chmurze. W Ameryce Północnej i Południowej odsetek ten jest wyższy i wynosi 49%, podczas gdy w regionie EMEA wynosi on zaledwie 40% (a 37% w Polsce). Region Azji i Pacyfiku odpowiada średniej światowej na poziomie 44%.
  • 50% decydentów IT na całym świecie i 44% w Polsce uważa przeniesienie infrastruktury bliżej brzegu sieci za jeden z kluczowych aspektów ich strategii technologicznej.
  • Trzeci coroczny raport Global Interconnection Index (GXI) przewiduje, że przepustowość prywatnych połączeń na brzegu sieci będzie rosła o 51% rocznie (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu), przekraczając wartość ponad 13 300 TB/s do 2022 roku.

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: