BIZNES INNOWACJE SZTUCZNA INTELIGENCJA

Inteligentna chmura ubezpieczeń – czy ubezpieczyciele marzą o wirtualnych OWCAch*?

Sektor ubezpieczeniowy ulega dynamicznej transformacji, przechodząc poprzez etap wdrażania rozwiązań cyfrowych do inteligentnej firmy ubezpieczeniowej. U jej podstaw leży zastosowanie sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego czy zaawansowanej analityki ogromnych zbiorów danych o ubezpieczonych.

Dla prawidłowego działania mechanizmy te wymagają bardzo dużej mocy obliczeniowej, która dzięki zastosowaniu technologii chmurowych (cloud) jest osiągalna praktycznie na wyciągnięcie ręki. Adaptacja tych trendów tworzy dla firm z sektora ubezpieczeń okazję do transformacji ich obecnych procesów, ale także do tworzenia nowych usług i modeli biznesowych. Musi być ona wsparta odpowiednią „siłą do działania” – praktycznie nieograniczonymi zasobami potrzebnymi do gromadzenia wszystkich danych pochodzących ze stale rosnącej liczby źródeł ich pozyskiwania i późniejszej ich analizy. Co jednak ważniejsze, demokratyzacja IT, czyli łatwiejszy dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych zarezerwowanych dotychczas dla największych korporacji powoduje, że szanse, aby wyznaczać kierunek dla zmian i rozwoju rynku mają nie tylko firmy z ugruntowaną pozycją, ale również młode, dynamiczne start-upy.

Produkty ubezpieczeniowe na złożach danych

Świat, w którym wszystko jest ze sobą połączone w ramach Internetu rzeczy (IoT/Internet of Things) generuje niespotykane dotąd zasoby danych (big data), dostępnych m.in. z urządzeń mobilnych, czujników w pojazdach czy systemów automatyki domowej. Dla ubezpieczycieli dostęp do nowych źródeł danych i wykorzystanie urządzeń IoT oznacza szansę na opracowywanie nowych produktów.

Mogą oni na przykład zapewnić osobom fizycznym ubezpieczenie zdrowotne na czas podróży zagranicznej, odmierzone co do minuty. Korzystając ze smartfona klienta z GPS, ubezpieczyciel może włączyć zegar na polisie w momencie, kiedy klient przekroczy granicę i zatrzymać go zaraz po powrocie do kraju.

Ubezpieczenie towarów i transportujących je pojazdów na podstawie analizy ryzyka w czasie rzeczywistym? To również możliwe. Wyobraźmy sobie sytuację, że i statek transportowy płynie podczas bezwietrznej pogody po bezpiecznych wodach poza strefami wojennymi, wówczas odpowiednia do tych warunków wycena ubezpieczenia wydaje się być oczywistą potrzebą. Wykorzystanie IoT pozwala ubezpieczycielom monitorować wiele czynników, jak warunki pogodowe czy zachowanie osób prowadzących pojazdy i tworzyć oprogramowanie, które szacuje poziom ryzyka w odpowiedzi na zmieniające się warunki. Co więcej, wykorzystanie Internetu rzeczy i generowanych w ten sposób informacji wsparte o modele uczenia maszynowego umożliwia ubezpieczycielom na przygotowanie potencjalnych scenariuszy zachowań i informowanie użytkowników o tym, jakie działania mogą podjąć, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia szkody.

Chmura pogodowa

Innym przykładem wykorzystania dużych zbiorów danych przez firmy ubezpieczeniowe są mechanizmy innowacyjnych analiz zagrożeń pogodowych. Zrozumienie schematu działania klęski żywiołowej jest konieczne, aby móc szybko i skutecznie pomóc ludziom dotkniętym nieszczęściem. Z pomocą i tym razem przychodzi technologia chmury, która okazała się przełomem w analizie danych pogodowych i klimatycznych. Firma Munich RE stosuje modele analityczne, które potrafią obliczyć ryzyko pogodowe uwzględniając niewiarygodną liczbę parametrów. Pomimo tego, że metodologia ta jest już stosowana od lat, dopiero teraz jest dostępna odpowiednia moc obliczeniowa, umożliwiająca wszechstronną i głęboką analizę. Chmura otwiera więc nowe perspektywy i dla oceny ryzyka i badań nad klimatem. Podczas gdy do tej pory skalkulowanie pojedynczego scenariusza zajmowało kilka godzin, dzięki chmurze jest on realizowany w ciągu kilku sekund, a w czasie kilku godzin pracownicy mogą obliczyć nawet 10 tys. wariantów modelu pogodowego. Nawet 1000 razy więcej danych jest obecnie przetwarzanych niż miało to miejsce kilka lat temu, w tym surowe dane z satelitów NASA, nieustrukturyzowane dane z plików Word, PDF czy obrazów, które są poddawane automatycznej ocenie. Co więcej, możliwa jest już także analiza materiałów video.

Munich RE, kalkulacja wariantu modelu pogodowego.

Możliwości, które niesie model cloud pozwoliły także rozszerzyć grupę pracowników Munich RE, którzy korzystają z danych. Do statystyków i informatyków dołączyli analitycy biznesowi. Wszyscy pracują obecnie w bardziej interdyscyplinarny sposób, wspólnie opracowując nowe modele.

Cyberbezpieczeństwo najwyższym priorytetem

Przetwarzanie zbiorów danych w przestrzeni wirtualnej wiąże się nierozerwalnie z kwestią cyberbezpieczeństwa. W Microsoft kładziemy na to ogromny nacisk, jeśli chodzi o wszystkie nasze usługi chmurowe. Będąc graczem globalnym, mając wielkie centra obliczeniowe i tysiące ludzi pracujących nad zapewnieniem bezpieczeństwa, jesteśmy w stanie chronić dane lepiej, niż pojedyncza firma jest w stanie to zrobić na własną rękę. Masowe przejście do chmury zwiększy jeszcze bardziej obecny poziom zabezpieczeń.

Wirtualni asystenci wkraczają do akcji

Kolejnym obszarem, w którym technologia może istotnie wspomóc człowieka, m.in. poprzez automatyzację procesów decyzyjnych, jest analiza i realizacja roszczeń. Rozwiązania wykorzystujące nauki kognitywne, jak rozpoznawanie głosu, obrazu czy rozumienie języka, pozwalają na tworzenie tak zwanych „botów”, które prowadzą klientów przez wszystkie etapy postępowania roszczeniowego.

Przykłady z rynku pokazują, że wykorzystanie botów w automatyzacji może znacząco przyspieszać realizację wybranych procedur. Allianz Global Corporate & Specialty SE Singapore mając na uwadze zgłaszaną przez klientów biznesowych potrzebę szybkiej, niezawodniej i przejrzystej komunikacji, zdecydował się na współpracę z Microsoft w celu zbudowania prototypu wirtualnego asystenta, umożliwiającego zgłaszanie roszczeń 24/7. Chatbot Node jest w stanie niezawodnie zidentyfikować każdego klienta przed złożeniem wniosku, aby wkluczyć potencjalnych spamerów i oszustów.  Komunikuje się on z użytkownikiem, przechodząc przez ustalone wcześniej drzewo decyzyjne. Przedstawiciele firmy podkreślają, że prototyp Node’a powstał w zaledwie dwa tygodnie, a co najważniejsze może być łatwo dostosowany do obsługi procesów biznesowych w innych obszarach przedsiębiorstwa.

Przyszłość drzemie w technologii

Gromadzenie i analiza informacji są bez wątpienia kluczem do uzyskania przewagi rynkowej. Jednak to umiejętne wykorzystanie technologii jest fundamentem do tworzenia nowych produktów ubezpieczeniowych, ciągłej optymalizacji mechanizmów zarządzania ryzykiem, czy wprowadzania nowych modeli obsługi klientów i zwiększania poziomu ich personalizacji. Tak, jak każda branża ze swoimi obwarowaniami i regulacjami, tak i sektor ubezpieczeń musi oczywiście podchodzić do niektórych innowacji ze zdroworozsądkowym spokojem. Kluczem do sukcesu jest umiejętne łączenie wszystkich elementów i ich dopasowanie do zmieniającego się rynku.

[*] OWCA – czyli Osoba Wykonująca Czynności Agencyjne to osoba fizyczna działająca zazwyczaj jako pracownik multiagenta ubezpieczeniowego

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: