Exea dołącza do platformy ZUCH
INFRASTRUKTURA WYDARZENIE

Exea zweryfikowała swoje usługi z ZUCH-em

Exea dołączyła do grona dostawców spełniających wymagania Ministerstwa Cyfryzacji, a rozwiązania Exea Cloud zostały włączone do rządowej platformy ZUCH dla administracji publicznej.

ZUCH, czyli System Zapewniania Usług Chmurowych, to inicjatywa mająca na celu upowszechnienie rozwiązań Cloud Computing wśród administracji, przede wszystkim samorządowej oraz dostawców zewnętrznych. Za pośrednictwem portalu każda jednostka może dokonać zakupu usług oraz uzyskać pomoc w wyborze odpowiednich rozwiązań.

Jak mówi Joanna Baranowska, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Systemami w Ministerstwie Cyfryzacji: – Urzędy będą mogły zrezygnować z przetrzymywanych w piwnicach serwerów i skupić się na podnoszeniu usług dla mieszkańców czy firm przy wsparciu nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Exea pozytywnie przeszła drobiazgową weryfikację Ministerstwa, przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa i integralności. Dzięki temu na portalu znalazły się jej wszystkie usługi chmurowe na czele z Exea Cloud wraz z pomocą w migracji oraz zarządzaniem wdrożonymi i uruchomionymi rozwiązaniami, a także m.in. Cloud BackupDisaster Recovery as a Service czy Storage S3.

System ZUCH opiera się na:

  • wsparciu w zakresie kwalifikacji systemu informatycznego, umożliwiającej określenie czy dany system lub jego część może zostać umieszczona w chmurze, czy też należy go umieścić poza środowiskiem cloud;
  • optymalizacji procesu zamawiania usług poprzez podpisanie „ex ante” umów ramowych z wybranymi dostawcami, odbiorcy usług będą przystępować do postępowania na etapie umów wykonawczych;
  • wsparciu procesu pre-konfiguracji i usług migracji planowanych do zakupu dla odbiorców usług.

Korzyści Systemu ZUCH:

  • ciągłe doskonalenie i rozwój katalogu usług;
  • skrócenie czasu potrzebnego na wybór dostawcy usług i zawarcie umowy;
  • ograniczenie kosztów oraz ryzyka związanego z procesem zakupu usług IT;
  • zwiększenie transparentności procesów zakupowych i ograniczenie ryzyka nadużyć;
  • ujednolicenie metod wykorzystania usług chmurowych;
  • ujednolicenie standardów bezpieczeństwa dla dostaw usług chmury publicznej;
  • stworzenie spójnej bazy danych w obszarze zamówień usług chmurowych dla administracji publicznej.

 

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: