Czy firmy w Polsce czeka skok do chmury? Raport IDG i Oktawave
INFRASTRUKTURA WYDARZENIE

Czy firmy w Polsce czeka skok do chmury? Raport IDG i Oktawave

Badanie poziomu wykorzystania usług w chmurze jest zawsze wyzwaniem ze względu na m.in. dużą rozpiętość możliwości definicji usługi w chmurze oraz bardzo zróżnicowane rozumienie istoty usług przez polskich przedsiębiorców. Z zagadnieniem zbadania poziomu adaptacji usług chmury publicznej zmierzyły się tym razem firmy IDG i Oktawave. Globalnie aż 93% organizacji już używa lub planuje wdrożenie technologii chmurowych. W Polsce tymczasem zaledwie 52% firm korzysta z chmury lub ma to w planach.

  • Aż 93% organizacji na świecie już używa lub planuje wdrożenie technologii chmurowych. W Polsce tylko 52% firm wykorzystuje chmurę lub ma to w planach.
  • Połowa biznesów (48%) uważa, że ich dane i systemy są bezpieczne w rękach certyfikowanych dostawców chmury.
  • Co trzecie z przedsiębiorstw (29%) wybiera model hybrydowy łączący zalety modelu on-premise i chmury publicznej.
  • 1/3 przedsiębiorstw korzystających z chmury wdrożyła rozwiązania typu multicloud.
  • Wybór dostawcy chmury kierowany jest ofertą produktową, zaufaniem, a także dostępem specjalistów w zakresie architektury, migracji oraz utrzymania infrastruktury w chmurze.

Prognozy są jednak optymistyczne: 22% biznesów w Polsce jest na etapie planowania chmury, 6% w trakcie implementacji, a 4% już ją wdrożyła w środowisku testowym. Tak wynika z pierwszej części badania IDG „Chmura publiczna w Polsce 2019. Wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju”, gdzie analizie poddano poziom adaptacji usług chmurowych. Badanie zostało zrealizowane w partnerstwie z firmą Oktawave.

– Analizując dane dotyczące poziomu adaptacji chmury obliczeniowej w Polsce można odnieść wrażenie, że nasz rynek jest daleko w tyle za krajami rozwiniętymi. Jednak jest to luka, którą możemy wypełnić w krótkim czasie, jeśli chcemy przyspieszyć innowacyjność technologiczną lokalnego biznesu, zwiększać jego bezpieczeństwo cyfrowe, i szybciej wprowadzać usługi lub produkty na rynek. Ponad połowa firm już dziś planuje wdrożyć cloud computing – mówi Michał Paschalis-Jakubowicz, CEO w Oktawave.

Bezpieczny krok w chmury

Obecnie jedna trzecia (31%) wszystkich systemów małych, 23% średnich i 17% dużych firm, jest dostarczana z chmury publicznej. Połowa biznesów (48%) jest pewna, że ich dane i systemy pozostają bezpieczne w rękach certyfikowanych dostawców chmury.

Mimo coraz popularniejszego wykorzystania rozwiązań typu multicloud, aż 72% ankietowanych przedsiębiorstw nadal korzysta z usług jednego dostawcy. Tylko co trzecia firma wdrożyła technologię multicloud opartą na rozwiązaniach różnych firm.

Rozwiązania typu multicloud to kierunek, jaki warto obrać, chcąc zapewnić maksymalne bezpieczeństwo swoim danym i systemom w chmurze. Jest to idealne rozwiązanie dla graczy o zasięgu międzynarodowym, międzykontynentalnym lub globalnym. Korzystanie z usług kilku dostawców chmurowych wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo biznesowe. Z kolei w sytuacji krytycznej, jedna chmura może błyskawicznie przejąć obowiązki innej, zapewniając tym samym ciągłość operacyjną – wyjaśnia Maciej Kuźniar, COO w Oktawave.

Chmura hybrydowa

Co trzecie z badanych przedsiębiorstw (29%) przedsiębiorstw wybiera model hybrydowy łączący zalety rozwiązań wdrażanych on-premise oraz w publicznej chmurze obliczeniowej. Najczęściej korzystają z niego najmniejsze firmy (36%). Zakłada on dostarczanie systemów i aplikacji z własnych serwerowni (on-premise) i publicznej chmury obliczeniowej w zależności od tego, które rozwiązanie wydaje się w danej chwili korzystniejsze z perspektywy uwarunkowań biznesowych, technologicznych i prawnych.

– Chmura hybrydowa to dzisiaj naturalny wybór dla przedsiębiorstw, które operują zróżnicowanymi zasobami danych. Mając moc możliwości, nie trzeba od razu wszystkich krytycznych danych biznesowych umieszczać w jednej określonej chmurze. Można swoje dane podzielić i wypróbować na nich kilka różnych rozwiązań. Warto też inwestować w platformy i dostawców, którzy wesprą i ujednolicą zarządzenie takim wielochmurowym środowiskiem – podkreśla Stanisław Bochnak, Senior Business Solutions Strategist w VMware.

– Przedsiębiorstwa chcą dziś powiększać swoje zasoby za pomocą infrastruktury chmury publicznej, nie porzucając przy tym dotychczasowych inwestycji w środowiska lokalne. Model chmury hybrydowej pozwala organizacjom IT bezproblemowo rozszerzać obciążenia lokalne na środowiska zewnętrzne, a tym samym w pełni wykorzystać elastyczność i wysoką skalowalność chmur publicznych – podsumowuje Adam Wojtkowski, Dyrektor Generalny na region Europy Środkowo-Wschodniej w Red Hat.

Dostawcy z chmur

Decyzje o wykorzystaniu rozwiązań chmurowych najczęściej kierowane są wewnętrzną polityką przedsiębiorstwa (35%), podczas gdy odpowiednio 29 i 23 proc. ankietowanych firm zdecydowało o wyborze dostawcy na podstawie oferowanego wsparcia merytorycznego i technicznego w zakresie migracji oraz utrzymania infrastruktury IT. Z perspektywy firm działających na rodzimym rynku do ważnych kryteriów oceny usługi chmurowej należą lokalizacja centrów danych na terenie Polski (14%) oraz możliwość kontaktu z dostawcą w języku polskim (12%).

Co czwarte badane przedsiębiorstwo zdecydowało o wyborze dostawcy chmury publicznej, ponieważ oferował on wsparcie merytoryczne i technicznego na poziomie migracji i/lub utrzymania infrastruktury IT w chmurze.

Wykorzystanie przewag chmury

Które elementy chmury obliczeniowej firmy najczęściej wykorzystują? Są to aplikacje, jako usługi (61%), do backup i archiwizacja danych (46%) oraz instancje obliczeniowe (40%). W wielu scenariuszach chmura w funkcji zapasowego centrum danych staje się krytycznym czynnikiem planu odzyskiwania po katastrofie (tzw. disaster-recovery) – co trzecia średnia lub duża firma wykorzystuje ją w tym celu. Z kolei małe firmy (52%) chętniej korzystają z klasycznych instancji obliczeniowych niż średnie (42%) i duże (40%).

Obserwując rynek chmurowy przewiduję, że będziemy mieli tutaj podobną sytuację, jak w bankowości. Tam, dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań i przeskoczeniu kilku etapów rozwoju rynku, przeszliśmy błyskawicznie z poziomu 1.0 do 4.0. i jesteśmy jednym z europejskich liderów. Dokładnie tak samo możemy zrobić w przypadku korzystania z rozwiązań chmurowych.  – podsumowuje Michał Paschalis-Jakubowicz, CEO w Oktawave.

O raporcie:

Badanie „Chmura publiczna w Polsce 2019. Wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju”, przeprowadzone przez IDG Poland w marcu i kwietniu 2019 r. w partnerstwie z firmą Oktawave, miało na celu określenie poziomu wykorzystania publicznej chmury obliczeniowej w Polsce. Do wypełnienia ankiety zaproszono 676 przedstawicieli różnej wielkości przedsiębiorstw, z których: 324 podmiotów (48%) nie korzysta, ani nie planuje wdrożenia publicznej chmury obliczeniowej. Firmy te zostały wyłączone z dalszej części badania. W grupie docelowej znalazły się 352 firmy działające na polskim rynku, które korzystają lub planują skorzystać z rozwiązań chmurowych. Zostały one podzielone na trzy kategorie ze względu na wielkość: małe firmy (10-50 zatrudnionych), średnie firmy (50-250) oraz największe przedsiębiorstwa i korporacje (powyżej 250 pracowników).

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: