(c) fot: Beata Czarnecka; www.beataczarnecka.com - K. Szymielewicz, prezeska Fundacji Panoptykon
BIG DATA BIZNES

Czy dane to nowa światowa waluta? Niekoniecznie. Rozmowa z Katarzyną Szymielewicz

Część firm doradczych, Światowe Forum Ekonomiczne a także uczestnicy Forum Ekonomicznego w Krynicy postulują wizję światowego porządku walutowego obejmującego dane jako nową walutę. Zdaniem Katarzyny Szymielewicz, prezeski Fundacji Panoptykon – to niekoniecznie właściwy kierunek, dane nie spełniają bowiem pewnych warunków.

W trakcie rozmowy poruszamy tematy m.in. świadomości użytkowników co do wartości danych, które generują, różnicy pomiędzy danymi osobowymi udostępnianymi świadomie a danymi behawioralnymi oraz trendach w obszarze regulacji wykorzystania tych danych.

Czy jesteśmy świadomi tego, jakie dane generujemy, jakie dane o nas i naszym zachowaniu są zbierane i przez kogo? Afera „Cambridge Analytica” która dotknęła użytkowników Facebook (samą firmę w konsekwencji również) i odbiła się w mediach szerokim echem otworzyła dyskusję na temat patologicznych wręcz asymetrii w możliwościach wielkich koncernów w zakresie kolekcjonowania informacji o nas a wpływem jednostki na to, czy i jakie dane mogą być zbierane. I czy ich zbieranie jest konieczne do tego, aby dostarczana usługa była wysokiej jakości. Obecnie tylko niewielka część informacji jest przez nas udostępniana świadomie i mamy na nią wpływ (zdjęcia, posty, feed’y w mediach społecznościowych) – pozostałe dane zbierane przez koncerny mówią o nas często więcej niż my sami wiemy.

W jednym ze swoich artykułów Katarzyna Szymielewicz wykazuje, że coraz częściej usługa jest już tylko pretekstem do złapania człowieka-użytkownika i niczym nie ograniczonego kolekcjonowania danych o nim. Zebrane dane nie służą już ulepszaniu zwykle  dość prostej usługi, ale są potrzebne do nauki, jak działa i jak myśli użytkownik, do trenowania modeli predykcyjnych, które następnie przekładają się na wywieranie wpływu. Ta transakcja nie jest ani równa, ani świadoma – oddajemy kontrolę nad decyzjami.

Rozmawiamy również o bankowym prawu do wyjaśnienia, np. tego dlaczego i na bazie jakich informacji bank odmówił przyznania kredytu.

(c) fot: Beata Czarnecka; www.beataczarnecka.com

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: