Chmury nie straszne ekspertów brak
BIZNES TRENDY

Chmury już nie straszne, tylko ekspertów brak

Ponad połowa przedsiębiorstw w Polsce zamierza podnieść swoje kompetencje chmurowe. Większość, bo aż 67% z nich, planuje pozyskać je od operatorów chmury (38%) i firm konsultingowych (29%). Tak wynika z badania Kompetencje chmurowe firm w Polsce 2020.

Aż 68% średnich i 66 proc dużych przedsiębiorstw w Polsce chce podnieść kompetencje chmurowe za pośrednictwem firm zewnętrznych. Połowa firm (50% średnich i 55 proc dużych) chce to zrobić za pomocą zorganizowanych szkoleń i programów certyfikacyjnych. W obu grupach najmniejszym zainteresowaniem w pozyskiwaniu wiedzy na temat chmury cieszą się literatura branżowa i studia podyplomowe.

Większość firm (63%) planuje zwiększyć bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych poprzez pozyskanie odpowiednich kompetencji od dostawców chmurowych (39%) lub podmiotów i ekspertów zewnętrznych (24%). Duże firmy częściej stawiają na podnoszenie umiejętności własnych pracowników oraz zatrudnianie wykwalifikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa (53%). Natomiast średnie wolą przenieść ciężar zapewnienia bezpieczeństwa na dostawcę chmury lub ekspertów zewnętrznych (65 proc).

Z kolei poziom wykorzystania zaawansowanych modeli Cloud Computingu przez firmy w Polsce należy uznać za średni. Co druga firma korzysta lub planuje wkrótce je wykorzystać. Co piąta eksploruje chmurę hybrydową, zaś co dziesiąta podejście multicloud. Poziom adaptacji architektury cross-cloud, zakładającej rozdzielenie warstw aplikacji, danych czy bezpieczeństwa między wielu dostawców chmury, jest niewielki i wynosi raptem 6 procent. Takie są główne wnioski z trzeciej części badania Kompetencje chmurowe firm w Polsce 2020 zrealizowanego przez IDG na zlecenie Oktawave i 7bulls.

Źródła wiedzy o chmurze

Zorganizowane szkolenia i programy certyfikacyjne to najczęściej wykorzystywane źródła wiedzy do podnoszenia kompetencji chmurowych w firmach – na ten ruch decyduje się 67% wszystkich firm. Z kolei 60% woli zwrócić się po pomoc w tym zakresie do dostawcy lub operatora chmury.

Wśród innych wskazywanych źródeł wiedzy, wykorzystywanych do podnoszenia kompetencji chmurowych, ankietowani wymieniali jeszcze naukę własną z pomocą webinariów, podcastów i platform e-learningowych (51%) oraz udział w konferencjach branżowych (47%).

 

W przypadku dużych firm aż 82% stawia na programy certyfikacyjne, natomiast 69% zwróci się o taką pomoc do dostawcy rozwiązań chmurowych. W firmach średnich nie ma aż tak dużej rozbieżności w tym zakresie, bo na takie źródła wiedzy stawia odpowiednio 57 i 54% respondentów.

– Badanie wykazało wysoki poziom zaufania do zewnętrznych dostawców i operatorów chmury. Aż 69% dużych i 54% średnich firm to właśnie od nich zamierza uzyskać pomoc w zakresie pozyskania brakujących kompetencji chmurowych. Duże przedsiębiorstwa bardziej zainteresowane są częstszym wykorzystaniem większej liczby źródeł wiedzy w celu podnoszenia kompetencji chmurowych niż średnie komentuje Maciej Kuźniar COO Oktawave.

Bezpieczeństwo w chmurze to obowiązek

Aż 95% incydentów bezpieczeństwa w systemach chmurowych wynika z błędów ludzkich, najczęściej po stronie użytkowników. Aby im zapobiegać, ponad połowa firm zamierza inwestować w podnoszenie kompetencji obecnie zatrudnionych pracowników IT (55%). Częstszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa danych i aplikacji w chmurze będzie próba pozyskania potrzebnych kompetencji z zewnątrz – od dostawcy chmury (39%) lub podmiotów i ekspertów zewnętrznych (24%) – zdecyduje się na to łącznie 63% firm.

Średnie firmy (44%) zauważalnie częściej niż duże zamierzają przenieść ciężar zapewnienia bezpieczeństwa na dostawcę chmury, oczekując pozyskania od niego potrzebnych kompetencji z tego zakresu. Takie podejście deklaruje jedna trzecia dużych firm (31%).

Zaawansowane modele Cloud Computing

Patrząc na dane ogólnie co druga firma (51%) korzysta lub planuje w niedalekiej przyszłości wykorzystać któryś z zaawansowanych modeli Cloud Computingu. Tylko 18% badanych organizacji zamierza wykorzystać podejście hybrid cloud w swojej infrastrukturze informatycznej, zaś 10% przedsiębiorstw skłania się ku rozwiązaniom typu multicloud.

Obecnie tylko 23% dużych przedsiębiorstw dysponuje wdrożoną architekturą hybrid cloud, zaś 13% korzysta z podejścia multicloud. W grupie średnich firm odsetek ten wynosi niewiele mniej, odpowiednio 20% i 11%. Jednak to duże firmy (14%) znacznie częściej myślą o wykorzystaniu środowisk wielochmurowych w swoich organizacjach, niż mniejsze (7%).

– W obecnej sytuacji stosowanie rozwiązań chmurowych jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firm. Firmy w Polsce zdają sobie sprawę z wagi technologii chmurowej. Ponad połowa z nich rozważa wdrożenie zaawansowanych modeli cloud computingu. Z tego powodu coraz częściej decydują się one na zwiększenie lub pozyskanie odpowiednich kompetencji w tym zakresie – podsumowuje Michał Paschalis – Jakubowicz.

– Również obserwujemy taki trend na rynku i z tego powodu kładziemy bardzo duży nacisk na automatyzację operacji chmurowych. Usługi chmurowe rozwijają się bardzo szybko, dlatego właściwe wykorzystanie narzędzi jest jedyną możliwością nadążenia za takim rozwojem. Jest to szczególnie istotne w przypadku korzystania z modelu multicloud, który jest kluczowy dla dużych przedsiębiorstw – komentuje Katarzyna Materka, szefowa Działu Rozwiązań Cloud Computing, 7bulls.

Pobierz raport (PDF)

POZYSKANIE KOMPETENCJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA W CHMURZE Infografika

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: