Chmura transformuje wydatki na IT
INFRASTRUKTURA WYDARZENIE

Chmura przetasowuje budżety IT, mniej infrastruktury – więcej biznesu

Inwestycje w ramach tegorocznych budżetów firm na infrastrukturę informatyczną zmienią proporcje. Zmaleją nakłady na centra danych (spadek o 3,5% w porównaniu do 2018 roku) oraz urządzenia (spadek o 4,3%). Wzrosną za to wydatki na oprogramowanie firmowe – aż o 9 procent. Jak podejść do planowania budżetów IT na 2020 rok?

Globalne nakłady pieniężne na IT mają wynieść ponad 3,7 bln dolarów w tym roku, jak wynika z analiz Gartnera. Jest to wzrost o 0,6% w porównaniu do ubiegłego roku. Mimo, że roczna skala wydatków na IT nie ulegnie dużym zmianom, widać znaczne przetasowania w budżetach. Czy obecne trendy powinny być wskazówką dla CIO i CFO, podczas planowania wydatków na przyszły rok?

Wydatki maleją, chmura rośnie

Spadające wydatki na własne centra danych (203 mld dolarów – spadek o 3,5%) oraz urządzenia (spadek o 4,3% z 682 mld dolarów). Jednocześnie można zaobserwować zwiększenie nakładów na oprogramowanie biznesowe – do końca roku mają one osiągnąć poziom 457 mld dolarów, co stanowi wzrost o 9% w porównaniu z 2018 rokiem.

Według ekspertów Gartnera, wydatki na stare segmenty technologiczne, takie jak własne serwerownie czy centra danych, nadal będą spadać. Ich zdaniem taki kierunek trendów budżetowych wynika z rosnącej popularności chmury obliczeniowej. Dyrektorzy IT już teraz pracują nad zrównoważeniem swoich portfeli technologicznych, przenosząc inwestycje z zasobów lokalnych (on-premises) na zewnętrzne (off-premises).

Gartner przewiduje, że w ciągu najbliższych kilku lat cloud computing, jako główny trend, jeszcze mocniej wpłynie na decyzje dotyczące infrastruktury systemowej. Wykorzystanie chmury zostanie rozszerzone o dodatkowe segmenty oprogramowania użytkowego, w tym pakiety biurowe do zarządzania treścią, komunikacją czy projektami.

Publiczna chmura obliczeniowa pozwala na nowo zdefiniować podejście CIO i CFO do sposobu planowania i utrzymania infrastruktury IT. Kilkuletni horyzont czasowy amortyzacji sprzętu sprawia, że firmy, które chcą dokonać modernizacji w tym obszarze, chętnie zerkają w kierunku chmury. Widzą w niej nowoczesną i pełną korzyści alternatywę dla budowy własnych serwerowni oraz szansę na redukcję całkowitego kosztu posiadania infrastruktury IT (TCO) – tłumaczy Maciej Kuźniar, COO Oktawave.

Chmurowe budżety w Polsce

Wzrost zainteresowania przetwarzaniem z wykorzystaniem chmury obliczeniowej potwierdzają wyniki badania “Chmura publiczna w Polsce 2019 – wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju”, zrealizowanego przez IDG we współpracy z Oktawave wśród firm, które korzystają lub planują skorzystać z rozwiązań chmurowych.

Polski biznes docenia korzyści z wykorzystania chmury publicznej

Zapoznaj się również z drugą częścią raportu:
Polski biznes docenia korzyści z chmury publicznej

Niemal jedna trzecia (30%) z przedsiębiorstw, które planują wzrost wydatków na usługi IaaS, widzi go na poziomie ok. 11-29%, podczas gdy co piąta (23%) szacuje, że nakłady te będą większe o ok. 30-49 procent. Firmy, które planują zmniejszać stopień wydatków na chmurę, stanowią jednoprocentowy margines.

Najważniejsze przesłanki do inwestycji w chmurę to możliwość optymalizacji kosztów i procesów IT (55%) oraz wysoka skalowalność rozwiązań projektowanych na jej fundamentach (44%). Nieco mniej firm (43%) postrzega chmurę jako istotne narzędzie w realizacji strategii cyfrowej transformacji w obszarze infrastruktury przedsiębiorstwa.

Planowanie przyszłorocznych budżetów jest idealnym czasem na audyt kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury informatycznej. Można tę usługę powierzyć profesjonalistom. Warto przy tym pamiętać, że nie należy wyłącznie porównywać kosztów posiadania własnej infrastruktury do usług IaaS. Dobrze jest poszukać dodatkowych rozwiązań chmurowych – np. zastosowania technologii opartych o konteneryzację, pozwalających korzystać z dowolnej infrastruktury, rozproszonej pomiędzy wieloma dostawcami – wyjaśnia Maciej Kuźniar, COO Oktawave.

Kierunek rozwoju chmury: różnorodność

Dynamiczny wzrost udziału chmury w rynku nie oznacza jednak, że wszystkie przedsiębiorstwa będą korzystały z tego samego modelu przetwarzania. Raport Oktawave i IDG wskazuje, że nie ma jednego dominującego kierunku rozwoju chmury. Dla niemal dwóch piątych firm (36%) optymalnym rozwiązaniem jest chmura oparta na modelu hybrydowym. Co trzecia firma (30%) ma w planach zwiększyć swoje zaangażowanie w chmurze publicznej, zaś co piąta bazuje tylko na niej i nie zamierza tego zmieniać. Co ciekawe, nieco ponad jedna na dziesięć firm planuje inwestycje w środowiska chmurowe typu multi-cloud.

Duże przedsiębiorstwa i korporacje częściej wybierają modele hybrydowe, choć i one planują zauważalne zwiększenie udziału chmury publicznej w całości posiadanych systemów. Obawa przed vendor lock-in oraz unikalna oferta dostawców w zakresie konkretnych usług i rozwiązań powodują, że część przedsiębiorstw rozważa i planuje inwestycje w środowiska chmurowe typu multicloud. Dlatego stale poszerzamy swoje kompetencje w tym zakresie, oferując migrację do chmur AWS, Azure czy Google Cloud, a także bieżące zarządzenie zmigrowaną infrastrukturą – komentuje Michał Paschalis-Jakubowicz, CEO Oktawave.

Czy firmy w Polsce czeka skok do chmury? Raport IDG i OktawaveZapoznaj się również z pierwszą częścią raportu:
Czy firmy w Polsce czeka skok do chmury? Raport IDG i Oktawave

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: