Zdjęcie: PKO BP/TT
INFRASTRUKTURA WYDARZENIE

Chmura krajowa – wspólne przedsięwzięcie PKO BP i PFR

PKO Bank Polski i PFR powołają spółkę technologiczną – operatora krajowej chmury obliczeniowej. Chmura Krajowa będzie dostarczała cyfrowe usługi przechowywania i przetwarzania danych dedykowane polskim przedsiębiorcom oraz administracji publicznej. Projekt przyspieszy cyfryzację polskiej gospodarki dostarczając bezpieczne rozwiązania zgodnie z globalnym trendem przenoszenia danych do chmur obliczeniowych.

Spółka będzie w modelu subskrypcyjnym świadczyć kompleksowe usługi przechowywania i przetwarzania danych. Zaoferuje usługi IaaS (ang – Infrastructure as a Service), Paas (ang – Platform as a Service) oraz SaaS (ang. – Software as a Service). IaaS to udostępnianie infrastruktury IT, w szczególności mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej. PaaS dostarcza kompletną platformę IT niezbędną do uruchomienia aplikacji biznesowych, w szczególności baz danych (w tym blockchain), serwerów aplikacyjnych, serwerów web i zaawansowanych narzędzi analitycznych. SaaS to z kolei usługi udostępniania zainstalowanego w chmurze oprogramowania, realizującego określone funkcje biznesowe, np. pakiet biurowy czy system do obsługi kadrowej.

“W Polsce odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących chmurę wynosi około 10 proc. W Europie liderami w tym zakresie są kraje skandynawskie, w których odsetek „uchmurowienia” firm sięga nawet 60-70 proc. Oznacza to, że przeważająca większość usług jest uruchamiana i utrzymywana w chmurze. Światowe prognozy dla rynku usług chmurowych zakładają w najbliższych latach kilkudziesięcioprocentowe wzrosty – szczególnie dla IaaS oraz SaaS. Kraje, które uruchomiły lokalne rozwiązania chmurowe, świadczone przez instytucje zaufania publicznego, odnotowały kilkudziesięcioprocentowe wzrosty w poziomie wykorzystania tego typu technologii przez lokalne podmioty. Według prognoz wydatki na usługi chmurowe w następnym pięcioleciu wyniosą w Polsce 24 mld zł i będą stanowić blisko 30 proc. wszystkich wydatków ma usługi i oprogramowanie  IT działających w Polsce firm.”

Adam Marciniak, wiceprezes PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Informatyki.

Chmura Krajowa będzie także świadczyła usługi wsparcia, migracji oraz transformacji architektury IT, jak również bezpieczeństwa dla przedsiębiorców czy instytucji publicznych. PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju, dążąc do powołania spółki jeszcze w tym roku, obejmą w niej po 50 proc. udziałów. W I kw. 2019 planowane jest pilotażowe zaoferowanie pierwszych usług typu IaaS i PaaS dla wybranych klientów. Kolejne będą dodawane sukcesywne, tak aby pełna oferta dla wszystkich grup użytkowników była dostępna w 2020 roku.

W ciągu 5-ciu lat polskie firmy zostawią w chmurze 24 mld zł

W Polsce odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących chmurę wynosi około 10 proc. W Europie liderami w tym zakresie są kraje skandynawskie, w których odsetek „uchmurowienia” firm sięga nawet 60-70 proc. Oznacza to, że przeważająca większość usług jest uruchamiana i utrzymywana w chmurze. Światowe prognozy dla rynku usług chmurowych zakładają w najbliższych latach kilkudziesięcioprocentowe wzrosty – szczególnie dla IaaS oraz SaaS. Kraje, które uruchomiły lokalne rozwiązania chmurowe, świadczone przez instytucje zaufania publicznego, odnotowały kilkudziesięcioprocentowe wzrosty w poziomie wykorzystania tego typu technologii przez lokalne podmioty. Według prognoz wydatki na usługi chmurowe w następnym pięcioleciu wyniosą w Polsce 24 mld zł i będą stanowić blisko 30 proc. wszystkich wydatków ma usługi i oprogramowanie  IT działających w Polsce firm.

Usługi chmurowe – nieunikniony trend globalny

Większość producentów z sektora IT przestaje rozwijać oprogramowanie w tradycyjnym modelu i udostępnia je wyłącznie w chmurze. Jednocześnie stale rośnie udział tego typu usług w wytwarzaniu PKB. Analitycy rynku szacują, że do 2020 roku wartość usług chmurowych w skali UE przekroczy 40 mld euro. Dostęp do tej technologii w wymiarze lokalnym pozwoli przedsiębiorcom obniżyć koszty IT oraz ułatwi tworzenie i uruchomianie innowacyjnych usług. Powstanie krajowej chmury wiąże się więc z korzyściami w skali mikro, które dzięki dużej skali przełożą się na rozwój całej gospodarki.

Nasze zaangażowanie w projekt Chmury Krajowej to kolejny etap transformacji cyfrowej, która jest kluczem do realizacji strategii PKO Banku Polskiego „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”. Jako pierwszy klient nowej spółki chcemy być przykładem dla innych firm i instytucji, pokazując, że biznes można z powodzeniem rozwijać w chmurze. Wzrost wykorzystania usług chmurowych jest nieuniknionym trendem światowym. Dotyczy on także polskich przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Im wcześniej i lepiej przygotujemy lokalne, bezpieczne i nowoczesne rozwiązania w tym zakresie, tym większe korzyści możemy odnieść zarówno na poziomie poszczególnych podmiotów, jak i całej gospodarki.

Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

Cyfryzacja to jeden z kluczowych trendów dokonującej się rewolucji technologicznej, która ma coraz większe znaczenie w konkurencyjności gospodarek – od rozwoju małych i średnich firm, po zarządzanie miastem czy usługi medyczne. Oparcie usług cyfrowych o nowoczesną i lokalną infrastrukturę to większe bezpieczeństwo oraz niższe koszty dla biznesu i administracji. W krajach, w których rozwinięte są usługi chmurowe, idzie za nimi szybki wzrost zaawansowania technologicznego gospodarki. 

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: