BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURA

Adopcja chmury w administracji publicznej. Możesz mieć na nią wpływ

Minister Cyfryzacji zaprasza do konsultacji projektu Rekomendacji Ministra Cyfryzacji dotyczących warunków technicznych i organizacyjnych powierzenia danych administracji publicznej do przetwarzania w publicznej chmurze obliczeniowej.

Dla ekspertów specjalizujących się w dziedzinie przetwarzania danych w publicznej chmurze obliczeniowej migracja różnych systemów a nawet całej infrastruktury IT przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki jest rzeczywistością, w której operują na co dzień. Sektor publiczny niestety obwarowany jest dodatkowymi regulacjami a ze względu na wagę i rolę przetwarzanych danych, wymaga szczególnej atencji.

Aby zwiększyć możliwości wykorzystania technologii i usług chmurowych Minister Cyfryzacji podejmuje działania mające na celu określenie zasad i granic bezpiecznego zastosowania chmury. W tym celu zaprasza ekspertów chmury publicznej do konsultacji społecznej Projektu Rekomendacji Ministra Cyfryzacji dotyczących warunków technicznych i organizacyjnych powierzenia danych administracji publicznej do przetwarzania w publicznej chmurze obliczeniowej. Do udziału zaproszeni są dostawcy technologii chmurowych, izby gospodarcze, środowiska naukowe, związki i zrzeszenia pracodawców, jak i organizacje społeczne. Wypracowany wspólnie z przedstawicielami w/w środowisk materiał może w przyszłości podstawą polityk i dokumentów o szerszym znaczeniu.

Uwagi można wysyłać na adres: [email protected] do 31.08.2018 r. Projekt Rekomendacji Ministra Cyfryzacji dotyczących warunków technicznych i organizacyjnych powierzenia danych administracji publicznej do przetwarzania w publicznej chmurze obliczeniowej można pobrać tutaj.

Chmura w administracji: zalety i ograniczenia

Sektor publiczny jest zainteresowany wykorzystaniem technologii chmurowych z tych samych powodów, co organizacje komercyjne:

  • dostrzega konieczność obniżenia kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu, a jeszcze lepiej podniesieniu poziomu usług dla urzędników i obywateli,
  • dostrzega zalety przejścia od modelu CAPEX z dużymi środkami zamrożonymi w infrastrukturze, która szybko się starzeje i ma długie cykle amortyzacji – do bardziej elastycznego, skalowalnego modelu wydatków OPEX,
  • identyfikuje potrzebę obsługi i analizy coraz większej ilości danych w ramach realizacji strategii gospodarki opartej na danych.

Korzyści te są argumentem dla administracji rządowych na świecie do inwestowania środków finansowych i angażowania zasobów w celu przyspieszenia wdrożeń opartych na chmurze publicznej wśród agend administracji. W przypadku USA Kongres przyjął ustawę o modernizacji rządowych systemów IT w 2017 r., ustanawiając fundusz modernizacji technologii o wartości 500 mln USD, mający na celu poprawę infrastruktury informatycznej i zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego w całym rządzie federalnym, włączając w to przejście do modelu systemów informatycznych opartego na przetwarzaniu w chmurze. Podobnie, Unia Europejska utworzyła Euro Cloud jako non-profit i niezależny od dostawców, paneuropejski ośrodek promujący innowacje w chmurze, a Japonia uruchomiła w 2015 r. Kasumigaseki cloud, projekt mający na celu bardziej efektywną integrację zasobów IT różnych agend rządowych. Znaczącymi sukcesami pochwalić mogą się również UK (G-Cloud) czy Australia i Nowa Zelandia.

Chmura w sektorze publicznym to jednak nie tylko wspomniane wyżej korzyści, istnieją również czynniki ograniczające: to przede wszystkim typowe problemy związane z próbą wprowadzenia innowacji w biurokratyczne, hierarchiczne organizacje. Zmiana kultury organizacyjnej w administracji publicznej, z jej wielopoziomowym podejmowaniem decyzji i długimi terminami realizacji polityki, jest powolnym procesem i bardziej pracą organiczną. Sektor publiczny ma też trudności z przyciągnięciem specjalistów z kompetencjami w obszarze technologii chmurowych z sektora prywatnego. Powyższe problemy są identyfikowane praktycznie we wszystkich krajach prowadzących działania w kierunku adopcji chmury publicznej.

Przeszkodą w przyjęciu chmury rządowej jest jednak wrażliwy charakter danych rządowych i panujące przekonanie, że własna serwerownia jest bardziej bezpieczna niż chmura publiczna. Z tego powodu Gartner przewiduje, że rządy będą wdrażać rozwiązania chmury prywatnej dwukrotnie szybciej niż chmurę publiczną do 2021 roku. Problem jednak w tym, że prywatne chmury są raczej rozumiane jako zaawansowana wirtualizacja zasobów, bez pełnej skalowalności i elastyczności będących kluczowymi cechami chmury.

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: