Operator Play przejmuje Grupę 3S - 5G i datacenter oraz usługi dla biznesu
INFRASTRUKTURA WYDARZENIE

3S zagra z Play

W najbliższej perspektywie 5G, w dalszej zintegrowane usługi dla biznesu – w tym kolokacja i chmura. Dzięki przejęciu Grupy 3S operator Play dołączy do telekomów posiadających klaster data center i możliwość świadczenia zaawansowanych usług IT dla biznesu.

Oceniając z perspektywy rynkowej transakcję, o której poinformował zarząd P4 – operatora sieci Play, działania zorientowane na konwergencję oferty 5G, światłowodów i usług kolokacji i chmury skierowanej do klienta biznesowego są jak najbardziej uzasadnione i zgodne z globalnymi trendami. Szczególnie dlatego, że Play miał w tym zakresie relatywnie najwięcej do zrobienia spośród polskich telekomów.

Play celuje w klientów biznesowych i 5G

Uzasadniając ten zakup, w komunikacie Play podkreślono, że jest on zgodny ze strategią spółki zakładającą rozwój efektywnej sieci bezprzewodowej o wysokiej przepustowości.

– Biorąc pod uwagę planowane wdrożenie standardu 5G niezbędna jest ewolucja sieci transmisyjnej do stacji bazowych Play w miastach do technologii opartej o wydajną łączność światłowodową, a sieć światłowodowa 3S w znaczącym stopniu pokrywa się z siecią stacji bazowych Play. Zapewni to kontrolę kosztów w długim terminie, wysoką przepustowość, niską latencję oraz odpowiedni poziom jakości świadczonych usług. Transakcja jest także korzystna biorąc pod uwagę czas wdrożenia i poziom nakładów inwestycyjnych w porównaniu do scenariusza budowy własnej sieci światłowodowej od podstaw – wylicza operator.

– Nabycie Grupy 3S wspiera dalszy rozwój oferty dla klientów biznesowych w zakresie rozwiązań światłowodowych i usług data center, przy wykorzystaniu ogólnokrajowej sieci sprzedaży i silnej marki Play. Jednocześnie pozwoli na optymalizację własnych potrzeb w zakresie usług data center.

Firma przypomniała też, że od dawna jest blisko związana z 3S. – Transakcja jest ukoronowaniem 10-ciu lat bliskiej współpracy pomiędzy Play, a Grupą 3S i podkreśla dopasowanie obu firm w zakresie kultury przedsiębiorczości i podejścia do zdobywania rynku – zaznacza Play w komunikacie.

W komunikacie giełdowym spółki P4 czytamy, że P4 podpisał przedwstępną umowę przejęcia 100 proc. udziałów firmy 3S wraz z jej wszystkimi spółkami zależnymi. Jednocześnie poinformowano, że wiążącą ofertę kupna operator złożył 14 czerwca, a cztery dni później otrzymał wyłączność negocjacyjną.

Przy obecnej sprzedaży do P4 całkowita wartość przedsiębiorstwa 3S i jej spółek zależnych została określona na 96 mln euro (ok 410 mln zł), a wartość kapitałów własnych – na 78 mln euro (333 mln zł). Nabycie będzie finansowane z środków własnych oraz w oparciu o dostępne dla spółki finansowanie zewnętrzne. Podpisanie ostatecznej umowy wymaga, między innymi, zgody organu antymonopolowego.

Grupa 3S – światłowody i data center

Działająca od 2002 roku grupa kapitałowa 3S zbudowała sieć światłowodową o długości ok. 3,8 tys. km oraz klaster data center. Zapewnia kompleksowe usługi telekomunikacyjne, kolokacji i usług chmurowych dla klientów biznesowych. Spółka 3S buduje i udostępnia infrastrukturę światłowodową oraz świadczy usługi telekomunikacyjne. Należą też do niej firmy 3S Data Center (Cloud2B), która świadczy usługi informatyczne w oparciu o własne centra danych w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Bytomiu – 3S Fibertech, która jest operatorem sieci światłowodowej obsługującej kilkuset klientów biznesowych i 3S BOX.

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: