IT developer career
BEZPIECZEŃSTWO BIZNES INFRASTRUKTURA

10 najbardziej pożądanych certyfikacji IT w 2019

Rozwijająca się w ponadprzeciętnym tempie branża IT generuje setki tysięcy nowych miejsc pracy. W miarę, jak organizacje stają się coraz bardziej cyfrowe, a ich zasięg wykracza daleko poza ich dotychczasowe, tradycyjne granice rośnie ich zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowane kadry o potwierdzonych kompetencjach. Widoczne jest to zwłaszcza w funkcjach stanowiących połączenie strategii biznesowej i technologii informacyjnej w organizacjach. W 2019 roku oczekiwane jest umocnienie pozycji cenionych certyfikatów.

Wirtualizacja, chmura, bezpieczeństwo, zarządzanie IT, zarządzanie projektami – te 5 dziedzin reprezentują certyfikaty wyróżnione przez pracodawców i specjalistów z rynków międzynarodowych (głównie USA i Kanada) i Polski. Wszystkie omawiane certyfikacje pozwalają osiągać zarobki przekraczające 100 tys. USD (USA, Kanada), oraz w granicach 12-15 tys. zł. W przypadku rynku polskiego. Jest to związane z faktem, że we wszystkich przypadkach posiadanie kilkuletniego doświadczenia praktycznego jest bądź wymagane a priori, lub też konieczność ta wynika z natury certyfikacji (np. przy kwalifikacjach technicznych).

Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)

Oferowane przez ISACA certyfikaty CGEIT potwierdzają wiedzę posiadacza na temat zarządzania IT w przedsiębiorstwie. Certyfikacja potwierdza umiejętność stosowania zasad i koncepcji zarządzania IT w profesjonalnym środowisku. Przeznaczony jest dla osób pełniących istotne role kierownicze, doradcze lub zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie zarządzania informatyką w przedsiębiorstwie, w tym dyrektorzy IT, konsultanci, kierownicy, menedżerowie i specjaliści ds. Zarządzania SI, zgodnie z wymaganiami ISACA. Certyfikat CGEIT jest obecnie oceniany jako jeden z najcenniejszych dostępnych certyfikatów IT, wg danych Global Knowledge.

AWS Certified Solutions Architect – Associate

AWS Certified Developer – Associate

AWS na chwilę obecną jest dominującą na rynku platformą chmury publicznej, a certyfikaty AWS Certified Solutions Architect, oraz Developer przeznaczone jest dla osób posiadających już doświadczenie na platformie AWS. Solution Architect koncentruje się na potwierdzeniu umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania skalowalnych systemów chmurowych na infrastrukturze AWS, w tym m.in. osiąganiu efektywności bez konieczności kompromisu wobec bezpieczeństwa, niezawodności i jakości. Z kolei Developer przeznaczony jest dla programistów korzystających z podstawowych usług AWS. Certyfikacja potwierdza umiejętność rozwijania, wdrażania i debugowania aplikacji opartych na chmurze publicznej AWS.

Project Management Professional (PMP)

Certyfikacja PMP jest oferowana przez PMI (Project Management Institute) i jest przeznaczona dla doświadczonych specjalistów w zakresie zarządzania projektami (3 lata udokumentowanego doświadczenia). Zgodnie z PMI certyfikacja PMP pozwala podjąć rolę kierownika projektów w praktycznie każdej branży, z dowolną metodologią i w dowolnej lokalizacji. Certyfikacja obejmuje kwalifikacje obejmujące etapy cyklu życia projektu: inicjowanie, planowanie, wykonywanie, monitorowanie i kontrola oraz zamknięcie. Jest wysoko ceniona niemal w każdej branży, w tym w IT.

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

Certyfikat CISSP jest oferowany przez ISC2 i akredytowany w ramach ANSI, formalnie zatwierdzony przez Departament Obrony USA i przyjęty jako standard dla programu ISEEP Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA. Jest uznawany na całym świecie jako certyfikat mający na celu potwierdzać kwalifikacje specjalistów w zakresie bezpieczeństwa IT i stosowaniu najlepszych praktyk w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informatycznym w organizacjach.

 

Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)

ISACA oferuje certyfikat CRISC jako certyfikację, która potwierdza kwalifikacje specjalistów IT związane z zarządzaniem ryzykiem informatycznym i korporacyjnym oraz pozycjonuje ich jako strategicznych partnerów dla kierownictwa przedsiębiorstw. Obejmuje umiejętności w obszarach zarządzania ryzykiem, oceny, strategii łagodzenia, reagowania, monitoringu i sprawozdawczości.

Certified Information Security Manager (CISM)

ISACA oferuje również certyfikat CISM, który koncentruje się na bezpieczeństwie IT na poziomie zarządzania. Ma na celu potwierdzenie kwalifikacji w budowaniu, projektowaniu i zarządzaniu inicjatywami bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Egzamin jest oferowany tylko w dwóch 16-tygodniowe okresy w ciągu roku – w tym roku będzie dostępny od 1 lutego do 1 czerwca.

Certified ScrumMaster

Scrum Alliance oferuje certyfikat ScrumMaster, który jest dobrze znany i szanowany w branży IT. Uzyskanie tego certyfikatu potwierdza wiedzę i kwalifikacje w zakresie metodyki Scrum oraz sposobu jego zastosowania w praktyce. Jest to szczególnie przydatna certyfikacja dla kierowników projektów, kierowników projektów technicznych w tym pełniących rolę Scrum Mastera, menedżerów programów, kierowników produktów. Wraz z certyfikacją otrzymuje się także dwuletnie członkostwo w Scrum Alliance.

Certified Ethical Hacker (CEH)

Oferowane przez EC-Council certyfikat Etycznego Hakera (CEH) potwierdza umiejętności analityczne i wiedzę w zakresie odnajdywania luk w systemach informatycznych oraz zasad zapobiegania włamaniom. Haker etyczny to ktoś, kto używa tych samych umiejętności i wiedzy, co złośliwy haker, ale w celu opracowania środków bezpieczeństwa zapobiegających potencjalnym atakom. Zazwyczaj firmy zlecają specjalistom posiadającym CEH znalezienie słabych punktów w systemach i sieciach komputerowych, aby dzięki temu wykryć luki w zabezpieczeniach i zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

VMware Certified Professional – Data Centre Virtualization

Oferowany przez dostawcę platformy wirtualizacji VMware, potwierdza kwalifikacje specjalistów w zakresie konfiguracji, zarządzania i rozwiązywania problemów z najnowszą wersją platformy wirtualizacji vSphere. Certyfikat VCP6.5-DCV jest coraz popularniejszą akredytacją wśród specjalistów data center i nie tylko zajmujących się zarządzaniem usługami dostawców.

Zestawienie sporządzone na podstawie danych z serwisów GlassDoor, GlobalKnowledge oraz informacji pozyskanych od pracodawców przez Cloud Forum.

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: