BIG DATA INTERNET RZECZY WYDARZENIE

Lotos i Microsoft na drodze cyfrowego rozwoju biznesu paliwowego

Grupa Lotos i Microsoft podpisały porozumienie, na mocy którego utworzą Centrum Kompetencyjne Sztucznej Inteligencji, Cyfrowej Innowacji oraz Zaawansowanej Analizy Danych. Szacunkowe już zidentyfikowane korzyści wynikające z synergii najnowszych rozwiązań technologicznych wyniosą powyżej 10 mln EUR.

Termin Przemysł 4.0 nie uosabia dla Grupy Lotos kolejnej „rewolucji przemysłowej”, a jest raczej dla naszej firmy paliwem na drodze świadomej ewolucji cyfrowej gdańskiego przedsiębiorstwa. Osiągnięcia Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIOT) to technologie i rozwiązania, które są stosowane w rafineriach od przynajmniej kilkunastu lat – mówi Jarosław Kawula, wiceprezes Zarządu Grupy Lotos S.A. W najbliższej przyszłości zainteresowanie firmy koncentrować się będzie na projektach związanych z zaawansowaną analizą danych, w tym analizą dużych zbiorów danych w chmurach obliczeniowych, w dalszej kolejności przyglądać będzie się uważnie również innym obszarom cyfryzacji związanym z robotyzacją, głębszą automatyzacją i autonomizacją, cyfryzacją procesów wytwórczych, integracją infrastruktury i danych w zarządzaniu produkcją, sztuczną inteligencją, wirtualną czy rozszerzoną rzeczywistością.

Digital filarem strategii

Jednym z pięciu filarów strategii biznesowej Grupy Lotos do roku 2022 jest gotowość do rozwoju i wdrażania innowacji, również cyfrowych. Grupa Lotos od ponad dekady zaliczana jest do grona przedsiębiorstw posiadających najnowocześniejsze i najbardziej innowacyjne rafinerie w Europie. Z tego właśnie powodu przykłada szczególną wagę do procesu wdrażania nowych rozwiązań i usług, które mogą w najbliższej przyszłości dodatkowo wzmocnić pozycję konkurencyjną firmy, a dla klienta zewnętrznego skutkować najwyższą jakością produktów i usług.

Dzięki istnieniu Centrum Kompetencyjnego ds. Sztucznej Inteligencji, Cyfrowej Innowacji oraz Zaawansowanej Analizy Danych Lotos uzyska realną szansę wygenerowania znaczących oszczędności finansowych, poprzez wykorzystanie już dostępnych w organizacji zasobów osobowych i narzędziowych. Dedykowani do tego pilotażowego programu pracownicy w pierwszej kolejności zrealizują szereg szkoleń i warsztatów, tak aby relatywnie szybko i w pełnej skali wykorzystywać potencjał AI do optymalizacji procesów produkcyjnych, a w szczególności do dalszego zwiększenia opłacalności przerobu ropy naftowej na wskazanych instalacjach produkcyjnych oraz do podniesienia efektywności całości łańcucha dostaw czy głębszej personalizacji usług dla klienta. Szacunkowe już zidentyfikowane korzyści wynikające z synergii najnowszych rozwiązań technologicznych oraz wiedzy pracowników Grupy LOTOS S.A. wyniosą powyżej 10 mln EUR oraz uwolnią około 20 tys. roboczogodzin – podkreśla Marcin Hynek, kierownik Projektu Centrum Kompetencyjnego AI w Grupie Lotos S.A. Porozumienie służyć ma wypracowaniu rozwiązań i usprawnień w oparciu o najnowsze możliwości technologii Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT – Industrial Internet of Things), dużych zbiorów danych (Big Data), zaawansowanych metod analitycznych, uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji w konkretnych scenariuszach i projektach dostosowanych do wymagań specyfiki branży paliwowej.

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: