Aman Khan CEO Beyond.pl
DATA CENTER WYDARZENIE

Klienci poszukują rozwiązań hybrydowych i wsparcia w zarządzaniu – Beyond.pl im to zaoferuje

Od początku lutego b.r., kiedy Aman Khan dołączył do zarządu Beyond.pl obejmując stanowisko CEO, nie miał zbyt dużo czasu na aklimatyzację gdyż dynamiczny i wymagający rynek oczekuje szybkiego reagowania na potrzeby klientów korporacyjnych.

Firma Beyond.pl, która jako pierwsza w Europie uzyskała certyfikację Rated 4 ANSI/TIA ostatnio przeszła recertyfikację. W tym burzliwym okresie mieliśmy okazję porozmawiać z nowym CEO o tym jak postrzega potencjał Beyond.pl na rynku polskim i międzynarodowym, jakie dostrzega różnice pomiędzy rynkiem polskim a rynkami bardziej dojrzałymi oraz w jakim kierunku będzie zmierzać firma w najbliższych kilku miesiącach.

Objąłeś przywództwo wiodącego polskiego dostawcy usług chmurowych i centrów danych, wnosząc wieloletnie doświadczenie zdobyte na rynkach zachodnich. Jeśli chodzi o adopcję chmury w krajach zachodnich, skandynawskich – to prawie inny świat niż Polska. Jak wynika z badań Eurostatu i DESI, kraje nordyckie są liderami w zakresie wdrażania chmury przez biznes, podczas gdy Polska zajmuje 4 miejsce od końca, a UE jako całość potrzebuje poprawy, aby móc konkurować na arenie światowej. Możemy zatem założyć: naprawdę lubisz wyzwania?

Aman Khan, CEO Beyond.pl: – Masz rację co do różnic w dynamice rynku i trendach między rynkiem zachodnim a rynkiem CEE, a dokładniej Polską. Prawdą jest również to, że rynki skandynawskie są często postrzegane jako pionierskie w wielu branżach, jednak w mojej komunikacji z liderami IT w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą widzę, że dyrektorzy IT mają podobne wyzwania jak w innych częściach świata. Na całym świecie, w tym w Europie, analitycy przewidują, że liczba wewnętrznych centrów danych w przedsiębiorstwach będzie spadać o około 10% rocznie. Dostrzegam bardzo silne starania liderów IT, aby znaleźć rozwiązania w zakresie ciągłości działania i sprawnego odzyskiwania po awarii, wydajnych platform dla e-usług czy chęć przenoszenia wybranych obszarów biznesu do chmury. Wygląda to bardzo podobne w Polsce jak i w krajach Europy Zachodniej. Menedżerowie IT mają do czynienia z podobnymi sytuacjami, takimi jak znalezienie rozwiązania dla przestarzałej technologii czy systemów. Wyzwania są więc takie same, jednak Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska, musi nadrobić zaległości z powodu wciąż niewystarczających zasobów wykwalifikowanych ekspertów, konsultantów i umiejętności migracji do chmury. Obowiązkiem dostawców takich jak Beyond.pl jest zapewnienie przedsiębiorstwom wsparcia w tej podróży. Jako zaufany i doświadczony doradca jesteśmy w stanie zaproponować wiele alternatyw, najlepsze praktyki branżowe i wspieracie na każdym etapie migracji.

Jak oceniasz międzynarodowy potencjał Beyond.pl? DC2 posiada najwyższy certyfikat – ANSI/TIA Rated4 – jako jedno z dwóch centrów danych w Europie. Czy jest to zaletą, jeśli chodzi o ekspansję zarówno w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w Europie Zachodniej, jak i poza nią?

– To prawda, że Beyond.pl zbudował pierwsze certyfikowane standardem Rated4, najnowocześniejsze centrum danych w Europie Środkowo-Wschodniej. Rated4 oznacza redundancję wszystkich komponentów infrastruktury Data Center. Takie centrum danych jest z pewnością bardzo atrakcyjne dla niektórych branży, np. instytucji finansowych czy usług rządowych o kluczowym znaczeniu. Niemniej, nauczyliśmy się, że wiele przedsiębiorstw, czasem z przyczyn związanych z kosztami, poszukuje obiektów centr danych na poziomie Rated3 lub Rated3 plus. Już dziś możemy dostarczyć klientom niestandardowe, skastomizowane rozwiązania w naszych dwóch centrach danych, zgodnie z preferowanym przez klienta poziomem standardu, od Rated3, przez Rated3 plus do Rated4.

Jak myślisz, jak skutecznie dotrzeć do klientów korporacyjnych dzięki ofercie chmurowej lub kolokacyjnej? Biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie zdobyte u dostawców tradycyjnych rozwiązań IT, takich jak HPE lub Oracle, czy możesz wskazać wspólne punkty i różnice?

– Prawdą jest, że czasami świadczymy naszym klientom wyłącznie usługę kolokacji, a czasem tylko rozwiązania w chmurze. Jednak naszym docelowym podejściem jest dostarczanie hybrydowych rozwiązań chmurowych w pakiecie z zarządzaniem usługami, ponieważ właśnie tego szukają klienci korporacyjni. Dyrektorzy IT w firmie wymagają elastyczności, skalowalności i zwinności. Jesteśmy neutralnym dostawcą usług, zarówno jeśli chodzi o sprzęt, oprogramowanie lub telekomunikację, co wyraźnie odróżnia naszą pozycję względem innych graczy na rynku.

Jakie widzisz bariery kulturowe, mentalne lub finansowe, które mogą ograniczać rozwój rynku usług w chmurze, mimo że Polska odnotowuje wysoki wzrost gospodarczy i jest jedną z największych gospodarek w Europie?

– Działy IT znajdują się pod silną presją biznesową, jaką jest szybkość dostarczania usług, jednocześnie kontrolując i zapewniając przejrzystość kosztów. Liderzy IT stają przed wyzwaniem znalezienia nowych ról dla działów IT, ponieważ te stały się strategiczną częścią biznesu. Pełnią tę rolę, stając się pomostem między biznesem a technologią. Wyzwanie polega na tym, by szybko zrozumieć złożoność biznesu, szybko znaleźć innowacyjne rozwiązania i je wdrożyć.

Ponadto zespoły IT muszą być świadome potencjalnie istniejących zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa ich środowiskach. Jednocześnie muszą również w sposób ciągły dostosować się do zmieniającego się otoczenia i ocenić, które rozwiązania outsourcingowe są bardziej odpowiednie dla ich działalności. Niektórzy liderzy IT już koncentrują się na wspieraniu optymalizacji procesów biznesowych, a w kolejnych krokach na wyborze technologii wspierających te procesy biznesowe. Outsourcing i out-tasking to nasza dzisiejsza rzeczywistość. Liderzy IT, liderzy przyszłości, coraz konsekwentnie przyjmują to podejście.

Sektor finansowy pozostaje jednym z najbardziej konserwatywnych sektorów gospodarki. Adopcja chmury przez polskie banki dopiero wchodzi w fazę przełamywania barier mentalnych i regulacyjnych. Projekty takie jak Chmura Krajowa, tworzone przez PKO BP i Polski Fundusz Rozwoju, mają na celu zachęcanie do eksperymentów w chmurze, szczególnie w sektorach regulowanych. Patrząc na doświadczenia rynków zachodnich, jak oceniasz potencjał rynku finansowego w Polsce pod kątem adopcji modelu cloudowego w nadchodzących latach?

– Podobne „konserwatywne” zachowania widzieliśmy zarówno na zachodzie, jak i w Ameryce Północnej. Widzimy, że instytucje finansowe, które przyjęły nowe technologie i dobrze zaplanowały migrację, odniosły sukces, podczas gdy inne walczą. Pojawiają się nowe modele biznesowe, a kluczowym wyzwaniem dla liderów IT w branży finansowej jest odpowiednio szybkie dostarczanie rozwiązań dla biznesu. Chmura jest jednym z „narzędzi” i zarazem „podejściem” umożliwiającym znalezienie odpowiedzi na te wyzwania.

Pod koniec września 2019 w Warszawie, z udziałem Thomasa Kuriana, prezesa Google Cloud, Google Cloud ogłosił decyzję o utworzeniu nowego regionu w Polsce – pierwszego regionu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej utworzonego przez jednego z 3 światowych liderów usług chmury publicznej. Czy Twoim zdaniem może to być katalizator skoku technologicznego w Polsce, jeśli chodzi o adopcję modelu cloudowego?

Nie ma wątpliwości, że Google, Microsoft lub AWS będą wzmacniać swoją obecność na polskim rynku – biorąc pod uwagę potencjał tego rynku, ale także jego geograficzne i kulturowe powiązania z resztą regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W Beyond.pl z zadowoleniem przyjmujemy takie inicjatywy, ponieważ globalni gracze mają duże zasoby marketingowe, aby wesprzeć i przyspieszyć edukację oraz wnikanie rozwiązań chmurowych do polskiego rynku. Beyond.pl już teraz jest wiodącym dostawcą własnych rozwiązań Beyond e24cloud – stworzonych w i dla Polski! Będziemy wspierać i współpracować z globalnymi graczami, aby umożliwić naszym klientom dostęp do środowisk HYBRID CLOUD, w tym rozwiązań on-premises.

Jakie są wasze najważniejsze cele na kolejne 3-6 miesięcy Beyond.pl?

Nadal będziemy doskonalić naszą ofertę hybrydowych usług chmurowych, w tym możliwość wsparcia migracji oraz Managed Services. Zamierzamy także dalej wzmacniać nasze relacje z dostawcami SaaS. Opracowujemy również plany rozszerzenia dostępnej przestrzeni naszego Data Center.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: