3S Data Center certyfikacja ISo EIC
DATA CENTER WYDARZENIE

3S Data Center z certyfikatem ISO/IEC 27001

Spółka 3S Data Center S.A., należąca do Grupy 3S otrzymała certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO/IEC 27001:2013. Dokument odnosi się do w pełnego zakresu działalności, a więc świadczenia usług kolokacji i hostingu (serwerów dedykowanych, serwerów wirtualnych). Certyfikat wydała międzynarodowa akredytowana jednostka certyfikująca – SGS.

W maju tego roku, system zarządzania bezpieczeństwem informacji w spółce pomyślnie przeszedł badanie pod względem zgodności z wymaganiami normy określającej najlepsze praktyki w tej dziedzinie.

Posiadanie certyfikatu ISO 27001 to już podstawowe wymaganie stawiane ośrodkom data center przez Klientów, w prowadzonych przez nich postępowaniach wyboru dostawcy – mówi Monika Gruszczyk, członek zarządu 3S Data Center S.A.Cieszę się, że możemy je spełnić – dodaje.

ISO/IEC 27001 jest międzynarodowym i rozpoznawalnym standardem systemu zarządzania i określa wszechstronnie metody zapewniania bezpieczeństwa informacji. Norma ta,jest też harmonijna z innym normami, jak ISO 9001 i wspomaga ich spójne, zintegrowane funkcjonowanie.

3S Data Center S.A. posiada już certyfikowany od 2016 roku, system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą DNV GL, również w pełnym zakresie działalności.

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: