IoT w polskiej gospodarce - raport Ministerstwa Cyfryzacji
INTERNET RZECZY WYDARZENIE

Internet Rzeczy zmienia gospodarkę, Polski nie może zabraknąć wśród liderów tych zmian

Podczas zorganizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji (MC) konferencji „Internet Rzeczy – Polska Przyszłości”, uczestnicy z ministrem cyfryzacji Markiem Zagórskim na czele dyskutowali na temat perspektyw dla polskiej gospodarki związanych z rozwojem IoT (Internet of Things). Zaprezentowano też raport „IoT w polskiej gospodarce”.

Jednym z najważniejszych elementów konferencji była prezentacja raportu „IoT w polskiej gospodarce”. Przygotowali go członkowie Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy, która w sierpniu 2018 r. powstała w Ministerstwie Cyfryzacji. W pracach Grupy uczestniczyli m.in. przedsiębiorcy, przedstawiciele branżowych izb gospodarczych, środowisk naukowych, związków i zrzeszeń pracodawców oraz organizacji społecznych.

W 2020 roku do sieci podłączonych będzie nawet 50 mld urządzeń

W ponad 100-stronnicowym raporcie znalazły się nie tylko opis aktualnego stanu prawnego i otoczenia biznesowego branży IoT, ale i szereg rekomendacji w tym zakresie. W dokumencie wskazano sektory, w których stosowanie technologii IoT może przynieść wymierne korzyści dla obywateli, przedsiębiorców, samorządów i państw, a także przyczynić się do poprawy jakości życia w naszym kraju.

Naszym raportem chcemy pokazać potencjał Internetu Rzeczy, zwłaszcza z punktu widzenia biznesu. Ale to nie wszystko – opisujemy w nim także ograniczenia i utrudnienia, z jakimi trzeba się zmagać przy takich projektach. Polska chce się włączyć w światowy trend rozwoju, dlatego warto najpierw przeanalizować, a później usunąć potencjalne przeszkody na tej drodze – powiedział dr Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi MC.

Nad raportem pracowało w sumie 80 ekspertów. Zaproponowali 56 zmian w prawie oraz 23 projekty związane z branżą IoT.

Z czym wiąże się Internet Rzeczy

Mówiąc o rozwoju Internetu Rzeczy, mówimy o fali innowacji wykorzystujących sieć inteligentnych przedmiotów (obiektów wyposażonych w zdolność́ do przetwarzania danych i kooperacji), której istotą jest nie tylko zaspokajanie znanych dzisiaj potrzeb. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku pierwszej „rewolucji internetowej” mamy również do czynienia z kreowaniem nowych obszarów zastosowań, nieoczekiwanych zachowań konsumenckich i nowych modeli biznesowych. Jest to z pewnością obszar ogromnych szans, choć również wielkiego ryzyka charakterystycznego dla masowych fal innowacji. – czytamy w raporcie.

IoT to sieć łącząca przewodowo lub bezprzewodowo urządzenia charakteryzujące się autonomicznym (niewymagającym zaangażowania człowieka) działaniem w zakresie pozyskiwania, udostępniania, przetwarzania danych lub wchodzenia w interakcje z otoczeniem pod wpływem tych danych.

Raport wyszczególnia również wspólne dla wszystkich branż o potencjale zastosowań IoT problemy, wśród nich:

  • Brak edukacji kierunkowej i specjalistycznej
  • Brak zamówień na rozwiązania IoT ze strony dużych spółek Skarbu Państwa
  • Brak ewidencji nowatorskich i wdrożonych prototypowych rozwiązań
  • Nieprecyzyjne ramy prawne dotyczące IoT
  • Obecne zastosowania (głownie w sektorze logistyki i ochrony mienia) ograniczające się do rozwiązań́ M2M (ang. Machine to Machine)
  • Obowiązujące przepisy dotyczące gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania danych oraz dzielenia się nimi ograniczająca rozwój IoT w Polsce.

Do pobrania: Raport „IoT w polskiej gospodarce”

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: