BIZNES TRENDY

Dane wolimy przetwarzać w Polsce

Zdecydowana większość polskich firm (91 proc.) twierdzi, że przetwarza dane na serwerach zlokalizowanych w kraju, a 13 proc. wskazało lokalizację na terenie Unii Europejskiej, wynika z badania przeprowadzonego w pierwszym kwartale br., na zamówienie VMware i OVHcloud. Dla 71 proc. badanych lokalizacja centrum danych ma kluczowe znaczenie i oznacza, że świadomość wagi danych jako wartości biznesowej jest wysoka.

Aktualna kondycja globalnej gospodarki skłania do refleksji, że koncentracja strategicznych zasobów w jednym miejscu jest ryzykowna. Nieoczekiwane okoliczności lub zdarzenie siły wyższej (jak np. pandemia) mogą powodować trudności w dostępie do produktów i wpływają na łańcuchy dostaw. Przerwy w dostawach komponentów są kłopotliwe, czego doświadcza teraz m.in. branża motoryzacyjna, farmaceutyczna czy tekstylna i zmuszają do analiz czy ulokowanie wszystkich albo krytycznych zasobów w jednym miejscu – w razie zmian na arenie geopolitycznej – zapewni bezpieczeństwo tak fizyczne, jak i polityczne? Jeśli politycy mogą decydować o zakazie współpracy z danym graczem na rynku, to dlaczego nie mogliby wprowadzić ograniczeń w dostępie do zasobów chmurowych w Europie, gdyż np. większe potrzeby zaobserwują na rodzimym rynku

Dostawca lokalny czy zza morza?

O ile 85 proc. ankietowanych przedsiębiorstw wybiera chmurę z uwagi na jej bezawaryjność, o tyle o wyborze lokalnego dostawcy chmury przesądzają różne kryteria. Badanie ujawniło, że o wyborze lokalizacji najczęściej decydują wytyczne organizacyjne (70 proc.). W co drugiej firmie wynika to z regulacji prawnych, a im większe przedsiębiorstwo, tym rośnie rola parametrów technicznych – co deklaruje 61 proc ankietowanych.

Wśród czynników, które sprzyjają lokalizacji centrum danych w kraju mogą być np.:

  • Potrzeba suwerenności danych. Klienci mają możliwość wyboru dostawcy usług cloud, który może przetwarzać, replikować i przechowywać dane w różnych krajach i rozmaitych porządkach prawnych. Przykładowo europejskich dostawców różni od innych aspekt prawny względem zasad ochrony danych osobowych (RODO).

W Europie wyjątkowo cenimy sobie ochronę informacji, ale i suwerenność danych, a wraz z pojawieniem się rozporządzenia RODO wrażliwość na kwestie, kto właściwie proceduje naszymi danymi i jak je może wykorzystać, wzmocniła się. Tu istotne znaczenie ma pochodzenie dostawcy, czyli jurysdykcja, której podlega, a tym samym np. zasady udostępniania danych podmiotom uprawnionym. Warto to sprawdzić przed podpisaniem umowy, a także upewnić się, czy dana branża nie podlega konkretnym wymogom przechowywania danych, np. na terenie Polski albo z zachowaniem określonego dystansu od macierzystej jednostki.

  • Potrzeba silniejszej albo osobistej relacji z dostawcą chmury. Gdy bieżące wsparcie jest krytyczne albo niezbędna jest pomoc w nagłych wypadkach, dostawca z lokalnym zespołem może często zareagować szybciej i łatwiej.
  • Potrzeba korzystnego stosunku jakości do ceny oraz transparencji kosztów, które doceniło w badaniu aż 66 proc. ankietowanych.

Zaciekawiło nas, że blisko dwie trzecie (62 proc.) respondentów podkreśliło, że w wyborze usług w chmurze ważna jest dla nich lokalizacja centrum danych w kraju. Dostawcy rozumieją potrzebę przetwarzania danych w Polsce. – mówi Robert Paszkiewicz, VP CEE w OVHcloud. – Pamiętajmy, że miejsce, w którym ostatecznie znajdą się dane, to kluczowa decyzja, wpływająca na wydajność, ale także i bezpieczeństwo danych firmy.

68 proc. badanych przy wyborze dostawcy usług sprawdziło zgodność usług dostawcy z prawem Unii Europejskiej i Polski m.in. RODO. To z jednej strony bardzo dobry wynik, świadczący o wysokiej świadomości konsumentów. Wciąż jednak prawie 1/4 ankietowanych (24 proc.) nie zdecydowało się na weryfikację. Oznacza to konieczność stałego podnoszenia świadomości – w końcu wszystkim nam powinno zależeć na bezpieczeństwie informacji.

Coraz większą popularnością cieszy się korzystanie z rozwiązań różnych graczy na rynku, tzw. podejście multicloud. To bardzo dobra informacja dla firm korzystających z chmury: zgodnie z maksymą „nie trzymaj wszystkich jajek w jednym koszyku”. Redundancja daje zwiększone bezpieczeństwo i elastyczność w kryzysowych sytuacjach. Z drugiej strony korzyści dotyczą wszystkich nas, konsumentów. Wybór dostawców z Polski czy Europy powoduje, że korzystamy z firm podlegających tylko i aż europejskiemu i krajowemu prawodawstwu, a dla Europy nadrzędną wartością, zgodnie z art. 8 karty praw podstawowych, jest i pozostanie ochrona danych osobowych. – dodaje Paszkiewicz.

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: