covid-19 wrzesień 2020 trend w Polsce
Źródło: HRLandscape, covid19.mimuw.edu.pl
COVID-19 TRENDY

Najnowszy model matematyczny pandemii w Polsce nie jest optymistyczny

Przygotowany przez ekspertów nauk statystycznych i obliczeniowych Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (MIMUW) oraz epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP PZH) został opublikowany 28 sierpnia z uwzględnieniem najnowszych danych.

Zespół pod kierunkiem prof. Anny Gambin w założeniach modelu uwzględnia m.in. istotny wzrost liczby zachorowań w okresie wakacji spowodowany transmisją wirusa SARS-COV-2 podczas imprez rodzinnych czy wyjazdów urlopowych. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami – w przypadku, jeśli rząd nie wprowadzi żadnych dodatkowych restrykcji ograniczających transmisję w początkowych dniach września możemy zaobserwować przekroczenie przez dzienną liczbę stwierdzonych zakażeń granicy 1000 przypadków a w dalszych tygodniach szybki wzrost do kilku tysięcy.

Kluczowe parametry modelu

Na wyniki prognoz wpływ ma wiele czynników uwzględnianych w modelu. Przede wszystkim założenia i dane wejściowe, w dalszej kolejności parametry modelu, przyjęte w modelu rozkłady prawdopodobieństwa, sposób prognozowania. Szczegółowe opisy modeli można znaleźć na stronach MIMUW poświęconych COVID-19.

To, na co warto zwrócić uwagę w kontekście wzrostu liczby zakażeń to parametry Β dla dwóch grup w populacji (spośród pięciu): grupy ID, tj. grupy osób, które zarażają inne osoby w populacji i zostaną w przyszłości zdiagnozowane oraz grupy IU, grupy osób, które zarażają inne osoby w populacji i NIE zostaną w przyszłości zdiagnozowane. Parametry te oznaczone ΒD i ΒU – reprezentują częstość, z jaką następuje zarażenie osoby podatnej przez osoby odpowiednio z grupy ID i IU. Parametr ten wiąże dwa czynniki: prawdopodobieństwo zarażenia przy bezpośrednim kontakcie z zakażonym oraz średnią liczbę kontaktów podatnego z zakażonym w jednostce czasu. Ze względu na stopniowo wprowadzane restrykcje parametr ten w modelu przyjmuje różne wartości w zależności od czasu. Dotychczas zastosowano dwie zmiany wartości tych parametrów: 12 marca b.r. (zamknięcie szkół), oraz 25 marca (wprowadzenie ograniczeń w kontaktach społecznych).

Przy obecnych mało restrykcyjnych ograniczeniach i tylko lokalnych obostrzeniach oraz dodatkowych czynnikach ryzyka związanych z powrotem dzieci do szkół model powinien zwrócić szczególną uwagę władz centralnych i samorządowych.

 

Model statystyczny pandemii w Polsce MIMUW
Źródło: mimuw.edu.pl

Średnioterminowa prognoza dziennej liczby rozpoznań zdiagnozowanych (czerwona linia) w modelu stochastycznym. Czerwonymi kropkami oznaczono obserwowane dane. Czerwona linia pokazuje predykcję z modelu – do 01.07 jest to predykcja w oparciu o obserwowane liczby wykonanych testów, następnie przyjęto trend liczbie wykonywanych badań. Uwzględniono punkt odcięcia 4.05, po którym uległy zmianie wyestymowane parametry modelu.

 

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: