Chmura w polsce raport Deloitte ICAN
INNOWACJE TRENDY

Chmura publiczna w polskich przedsiębiorstwach, raport Deloitte i ICAN

Konsekwentnie wyznaczane, dalekosiężne cele CIO ulegają zmianie. Dziś dyrektor IT ma tworzyć wartość biznesową, wspierać innowacyjność, a także zapewniać zwinność organizacji. Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte i ICAN Institute „Chmura publiczna w Polsce”, przygotowanym przy wsparciu merytorycznym Google Cloud, aby spełnić te rosnące oczekiwania szefowie IT coraz chętniej sięgają po rozwiązania chmury obliczeniowej.

Szczególnie jest to widoczne wśród firm, które postrzegają siebie jako liderów rynku – w tym segmencie aż 90 proc. przedsiębiorstw już teraz przyznaje się do korzystania z rozwiązań cloudowych. W ich opinii chmura to nie tylko efektywne rozwiązanie infrastrukturalne, ale też sposób na zwiększenie innowacyjności i dynamiki działania organizacji. Wiele polskich organizacji przed skorzystaniem z rozwiązań chmury obliczeniowej, powstrzymują wątpliwości dotyczące integracji własnych systemów z systemami chmurowymi oraz niewystarczająca wiedza na temat bezpieczeństwa. Po wdrożeniu chmury okazuje się jednak, że te obawy były nieuzasadnione.

W ostatnim czasie zwiększają się oczekiwania wobec działów IT. Zdobywanie przewagi konkurencyjnej dzięki technologiom coraz częściej wpisywane jest w model biznesowy i strategie firm, a funkcja dyrektora IT staje się jedną z najbardziej kluczowych w organizacji. W rezultacie z roku na rok rozwiązania wykorzystujące chmurę obliczeniową stają się coraz bardziej popularne. Z badania Deloitte i ICAN Institute, zrealizowanym przy wsparciu Google Cloud, wynika, że korzysta z nich 31 proc. polskich firm, a kolejne 22 proc. zamierza je wdrożyć w ciągu najbliższych trzech lat.

– Okazuje się, że do chmury publicznej większe zaufanie mają organizacje z kapitałem międzynarodowym. Korzystają z niej znacznie częściej niż przedsiębiorstwa będące w całości w polskich rękach. Co więcej, aż 88 proc. firm międzynarodowych, które już wdrożyły chmurę, planuje dalszą migrację w kolejnych 3 latach i przeniesienie do niej kluczowych systemów w ciągu najbliższych 5 lat – mówi Jakub Garszyński, lider usług Cloud w Deloitte.

Trzy powody popularności

Szefowie działów IT, którzy wzięli udział w badaniu, wskazują na trzy trendy wpływające na wzrost popularności usług cloud computing:

  • Upowszechnienie technologii w biznesie – niezależnie od branży przedsiębiorstwa coraz częściej mówią o sobie, że są firmami technologicznymi, a oddzielenie biznesu od technologii staje się trudne. Zauważalne też są rosnące oczekiwania zarządów dotyczące wykorzystania najnowszych technologii w taki sposób, aby zbudować przewagę konkurencyjną.
  • Zmienność rynkowa – współczesne rynki charakteryzuje olbrzymia dynamika. Systemy muszą działać szybciej i zwinniej niż do tej pory oraz analizować i dostarczać dane w czasie rzeczywistym.
  • Zmiana roli IT – od działów IT wymaga się podnoszenia efektywności – zarówno na płaszczyźnie projektowej, jak i kosztowej. Na tym polu doskonale sprawdza się wysoka elastyczność i skalowalność rozwiązań opartych na chmurze.

Korzyści i benefity

Korzyścią najczęściej wskazywaną przez ankietowanych, wynikającą z migracji zasobów do chmury, jest skalowalność i elastyczność infrastruktury. Docenia to aż 68 proc. badanych. Połowa szefów IT wymienia również uproszczenie zarządzania infrastrukturą, nieco mniej (46 proc.) optymalizację kosztową i uproszczenie architektury (44 proc.). Zaledwie 9 proc. wskazuje na bezpieczeństwo systemów i danych, uznając je za rzecz oczywistą.

– W opinii naszych respondentów optymalizacja kosztowa mocno traci na znaczeniu przy kolejnych wdrożeniach. To sugeruje, że chmura w coraz większym stopniu nabiera znaczenia jako narzędzie zwiększające szybkość i efektywność działania, a w mniejszej skali jako sposób na ograniczanie kosztów. Pozwala na zwiększenie dynamiki organizacyjnej w obszarze wsparcia IT, a jej wdrożenie zmienia sposób funkcjonowania w wielu obszarach firmy – mówi Jakub Garszyński.

Aż 82 proc. firm korzystających z chmury, pytanych przez Deloitte, uważa, że rozwiązanie to wpłynęło na wzrost innowacyjności ich firmy. Najistotniejszymi powodami, dla których firmy decydują się inwestować w tworzenie architektury cloudowej po raz pierwszy, jest zwiększenie skalowalności i dostępności mocy obliczeniowych oraz optymalizacja kosztowa. Kierowało się tym odpowiednio 54 proc. i 51 proc. badanych. Natomiast najbardziej istotnym powodem dalszej migracji była możliwość dostępu do danych w czasie rzeczywistym. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 59 proc. szefów IT. Nieco ponad połowa dążyła do zwiększenia skalowalności, a kolejne 46 proc. zainwestowało w chmurę ze względu na możliwość swobodnego zarządzania dostępem do aplikacji i mocy obliczeniowych.

Wciąż wiele obaw i wyzwań

Jednocześnie 46 proc. badanych szefów IT, mimo ewidentnych korzyści z przeniesienia zasobów do chmury publicznej, nadal ma opory przed jej wdrożeniem. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa (41 proc.). Co trzeci badany obawia się trudności technicznych w obszarze integracji i złożoności w architekturze systemów chmurowych.

– W przypadku firm dopiero rozważających wdrożenie chmury, 43 proc. z nich ma wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku respondentów z sektora bankowego i ubezpieczeniowego, podlegających regulacjom KNF, wiele przedsiębiorstw wskazało na trudności natury regulacyjnej, a 32 proc. ankietowanych wśród barier wymienia także wzrost kosztów w trakcie wdrożenia – mówi Mariusz Smoliński, dyrektor działu badań i analiz ICAN Institute.

Zdaniem zapytanych szefów IT największym wyzwaniem, jakie napotkali, wdrażając chmurę publiczną, było zaprojektowanie opartego na niej środowiska cyfrowego. Tak uważają aż prawie trzy czwarte badanych. Na drugim miejscu wśród wyzwań znalazła się analiza obecnego środowiska pod kątem optymalizacji kosztowej posiadanych zasobów, relacji między nimi i polityki backup, czyli związanej z tworzeniem kopii zapasowych (67 proc.). Dla 58 proc. zapytanych trudność stanowi także stworzenie strategii migracji dla poszczególnych serwerów i usług.

Trzy poziomy technologicznej dojrzałości

Chmura publiczna uwalnia moce produkcyjne, zwiększa efektywność działania i optymalizuje koszty nie tylko działu IT, ale i całej firmy. Z raportu wynika, że to dyrektor IT najczęściej inicjuje działania dotyczące przenoszenia zasobów do chmury. Z tego też powodu duże znaczenie mają jego osobowość, pozycja w firmie i umiejętności negocjacyjne.

– Na to, jakie miejsce w strategii organizacji zajmują rozwiązania cloudowe, wpływa wiele czynników. Działy IT, świadome rosnącej roli cyfryzacji, odpowiadają za stworzenie środowiska i architektury systemów, które dzisiaj zapewniają możliwości funkcjonowania coraz większych części biznesu firm. Silna pozycja działów IT ma znaczący wpływ na poziom technologicznej dojrzałości całego przedsiębiorstwa – mówi Urszula Leciejewska, szefowa sprzedaży partnerskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, Google Cloud.

W zakresie zaawansowania adopcji rozwiązań chmurowych, eksperci wyróżniają trzy grupy organizacji. Pierwsza, liderzy przyszłości, chce wyznaczać trendy, a cyfrową transformację wpisuje w swój model biznesowy. Uważa, że chmura publiczna może mieć duży wpływ na rozwój organizacji i zapewnić jej przewagę konkurencyjną w przyszłości. To najmniejsza grupa przedsiębiorstw, stanowiąca tylko 14 proc. organizacji. Największą grupą, bo obejmującą prawie połowę firm są praktyczni naśladowcy. Stawiają na nowe technologie, ale szukają praktycznie zweryfikowanych rozwiązań. Nie wytyczają nowych kierunków, plasując się tuż za liderami i obserwując zachodzące u nich zmiany. Ostrożni tradycjonaliści (37 proc.) to grupa firm, która decyduje się na rozwiązania cloudowe w ostateczności, stojąc np. przed niebezpieczeństwem utraty funkcjonalności. Wykorzystanie chmury wciąż budzi w nich obawy, nie stawiają na inwestycje technologiczne czy szkolenie pracowników w zakresie nowych technologii.

Raport “Chmura Publiczna w Polsce” przygotował Deloitte i ICAN Institute wraz z partnerem merytorycznym – Google Cloud. Badania przedstawione w raporcie przeprowadzono w 200 polskich firmach z udziałem dyrektorów IT w okresie 12.2019-3.2020 r.

Pełny raport do pobrania znajduje się tutaj.

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: