EDUKACJA

Wprowadzenie do przetwarzania w chmurze: definicje, zalety i wady

W erze cyfrowej wiele firm decyduje się na wykorzystanie chmury obliczeniowej jako nowego modelu przechowywania danych, zarządzania nimi i uruchamiania aplikacji. Chmura zapewnia łatwy dostęp do zasobów i skalowalność, co przyczynia się do bardziej efektywnego zarządzania IT w przedsiębiorstwie. Przed podjęciem decyzji o migracji systemów do chmury obliczeniowej, kluczowe jest zrozumienie pojęć chmury publiczną, prywatnej i hybrydowej oraz związanych nimi korzyści i ograniczeń.

Ten artykuł pozwoli Ci lepiej zrozumieć, czym jest chmura obliczeniowa oraz poznać przykłady niektórych zastosowań każdego typu chmury. Przygotowaliśmy również listę korzyści wynikających migracji do chmury obliczeniowej, jak również wad, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji.

Jak rozumiemy chmurę obliczeniową

Chmura obliczeniowa to termin odnoszący się do infrastruktury IT, która umożliwia dostęp do zasobów obliczeniowych przez Internet. Jest to model usługowy, w którym zasoby takie jak moc obliczeniowa, pamięć, bazy danych czy oprogramowanie są udostępniane użytkownikom na żądanie.

Chmura obliczeniowa oferuje wiele korzyści dla przedsiębiorstw i organizacji. Po pierwsze, umożliwia skalowalność, co oznacza, że użytkownicy mogą elastycznie dostosować wykorzystanie zasobów w zależności od potrzeb. To pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów i redukcję kosztów.

Po drugie, chmura obliczeniowa zapewnia łatwy dostęp do zasobów, niezależnie od lokalizacji użytkownika. Wystarczy dostęp do Internetu, aby można było korzystać z zasobów chmury.

Po trzecie, chmura obliczeniowa eliminuje konieczność utrzymywania i zarządzania własną infrastrukturą. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z gotowych rozwiązań, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów, jak również mniejsze zapotrzebowanie na wyspecjalizowane kompetencje.

Chmury obliczeniowe są dostępne w różnych modelach, w tym publicznym, prywatnym i hybrydowym. Modele te różnią się m.in. zasadami dostępu, poziomem kontroli i bezpieczeństwem. Wybór odpowiedniego modelu chmury obliczeniowej zależy od indywidualnych potrzeb i ograniczeń przedsiębiorstwa.

Warto dodać, że model przetwarzania w chmurze jest już szeroko stosowany szczególnie w obszarze biznesu i stanowi kluczową infrastrukturę dla wielu firm. Przedsiębiorstwa mogą korzystać z chmury w aspekcie przechowywania danych, uruchamiania aplikacji, tworzenia kopii zapasowych, zaawansowanych obliczeń czy AI, jak i wielu innych zastosowań.

Definicja chmury obliczeniowej wg NIST

Chmura obliczeniowa, zgodnie z definicją NIST (National Institute of Standards and Technology), to model, który zapewnia wygodny i elastyczny dostęp do współdzielonych zasobów obliczeniowych, takich jak moc obliczeniowa, pamięć, sieci, aplikacje itp. Umożliwia szybkie uruchamianie, skalowanie i zarządzanie usługami za pośrednictwem Internetu, z minimalnym zaangażowaniem infrastruktury czy zasobów lokalnych.

Według NIST, aby mówić o chmurze obliczeniowej, usługa musi spełniać pięć kluczowych cech:

  1. Dostęp na żądanie: Użytkownicy mogą samodzielnie konfigurować i zarządzać zasobami, takimi jak moc obliczeniowa, pamięć czy przepustowość.
  2. Dostęp do sieci: Usługi muszą być dostępne przez sieć, zazwyczaj przez internet.
  3. Elastyczność: Zasoby mogą być w łatwy sposób elastycznie dostosowane do potrzeb użytkownika, co pozwala na szybkie skalowanie zarówno w górę, jak i w dół.
  4. Pomiary wykorzystania usług: Dostawcy usług chmurowych monitorują i kontrolują zużycie zasobów, co pozwala na transparentność i umożliwia rozliczanie użytkowników na podstawie faktycznie wykorzystanych zasobów.
  5. Współdzielenie zasobów: Zasoby mogą być współdzielone pomiędzy różnymi użytkownikami, co pozwala na optymalne wykorzystanie infrastruktury.

NIST podaje również cztery modele usług chmurowych:

  1. Chmura publiczna: Usługi dostępne są publicznie na zasadzie subskrypcji. Infrastruktura jest zarządzana przez dostawcę usługi.
  2. Chmura prywatna: Usługi są dostępne tylko w ramach jednej organizacji. Infrastruktura jest zarządzana przez organizację lub zewnętrznego dostawcę.
  3. Chmura społecznościowa: Usługi są dostępne dla określonej grupy podobnych organizacji, które współpracują ze sobą. Infrastruktura może być zarządzana przez organizacje lub zewnętrznego dostawcę.
  4. Chmura hybrydowa: Kombinacja dwóch lub więcej modeli chmurowych, które pozwalają na integrację i zarządzanie nimi jako jedną infrastrukturę.

Podsumowując, chmura obliczeniowa według NIST to elastyczny model, który pozwala na łatwe i wydajne korzystanie z zasobów obliczeniowych. Jest to niezwykle przydatne dla firm, które potrzebują skalowalności, elastyczności i wydajności w dostępie do swoich zasobów.

Chmura publiczna, prywatna i hybrydowa

W dzisiejszym świecie, w którym technologia ogrywa kluczową rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej, coraz więcej firm decyduje się na wykorzystanie chmury obliczeniowej jako wiodącego modelu operacyjnego IT. Do podjęcia decyzji o wyborze odpowiedniego modelu chmury potrzeba dogłębnego zrozumienia różnic między chmurą publiczną, prywatną i hybrydową.

Chmura publiczna to model, w którym dostawca usług udostępnia zasoby informatyczne, takie jak moc obliczeniowa, pamięć i dostęp sieciowy, wielu użytkownikom. Użytkownicy mogą mieć dostęp do tych zasobów za pośrednictwem sieci, co oznacza, że dane są przechowywane i przetwarzane na infrastrukturze dostawcy. Chmura publiczna jest zazwyczaj skalowalna i elastyczna, przedsiębiorstwa mogą łatwo dostosować swoje zasoby do potrzeb przy względnie niskich kosztach. Jednak niektóre firmy obawiają się braku kontroli nad swoimi danymi, a także możliwości wystąpienia problemów z prywatnością i bezpieczeństwem.

Z drugiej strony, chmura prywatna to model, w którym organizacja ma pełną kontrolę nad swoimi zasobami obliczeniowymi. Zasoby te mogą być zarządzane wewnętrznie przez firmę lub zlecone zewnętrznemu dostawcy usług. Chmura prywatna jest odpowiednia dla firm, które są ograniczone przez restrykcyjne przepisy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych. Model chmury prywatnej jest zazwyczaj droższy i mniej elastyczny w porównaniu do chmury publicznej.

Wreszcie, model chmury hybrydowej łączy cechy zarówno chmury publicznej, jak i prywatnej, przy czym obecnie w praktyce podejście hybrydowe rozumie się szerzej: jako model łączący chmurę publiczną z dowolnymi innymi zasobami, jak kolokacja czy hosting lokalny. Firmy korzystające z chmury hybrydowej mają możliwość przechowywania i przetwarzania pewnych danych w chmurze publicznej, podczas gdy bardziej wrażliwe dane są przechowywane i przetwarzane w chmurze prywatnej. Ten model daje firmy większą elastyczność i skalowalność, jednocześnie zapewniając kontrolę nad danymi wrażliwymi.

Rynek chmury obliczeniowej

Budowanie infrastruktury do obsługi chmury obliczeniowej stanowi obecnie znaczną część wszystkich wydatków na IT, podczas gdy wydatki na tradycyjne, wewnętrzne IT spadają, ponieważ obciążenia obliczeniowe są nadal przenoszone do chmury, niezależnie od tego, czy są to publiczne usługi chmurowe oferowane przez dostawców, czy prywatne chmury tworzone przez same przedsiębiorstwa.

Firma analityczna Gartner przewiduje, że do 2025 r. aż połowa wydatków na aplikacje, oprogramowanie infrastrukturalne, usługi procesów biznesowych i infrastrukturę systemową będzie dotyczyła chmury, w porównaniu z 41% w 2022 roku. Szacuje się też, że prawie dwie trzecie wydatków na oprogramowanie będzie odbywać się w modelu chmury obliczeniowej, w porównaniu z 57,7% w 2022 r.

Gartner Cloud Predictions 2025
Źródło: Gartner

Czy chmura obliczeniowa jest bezpieczna?

Wiele firm nadal obawia się o bezpieczeństwo usług w chmurze, chociaż przypadki naruszenia bezpieczeństwa są bardzo rzadkie. To, jak bezpieczne jest przetwarzanie w chmurze, będzie w dużej mierze zależeć od tego, jak bezpieczne są uruchamiane aplikacje. Systemy zarządzane wewnętrznie przez zespół (tzw. in house), który ma wiele innych obowiązków na codzień, mogą być bardziej narażone na atak niż systemy monitorowane przez inżynierów dostawcy usług, których jedynym zadaniem jest ochrona tej infrastruktury.

Sposób podejścia do bezpieczeństwa w chmurze jest inny dla każdej organizacji i może zależeć od wielu czynników. Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST) sporządził listę najlepszych praktyk, która powinny służyć za drogowskaz w celu ustanowienia bezpiecznych i zrównoważonych ram przetwarzania w chmurze. NIST stworzył schemat niezbędnych kroków dla każdej organizacji, aby samodzielnie ocenić swoją dojrzałość w zakresie bezpieczeństwa i zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa – zapobiegawcze i naprawcze – w swoich systemach. Zasady te opierają się na pięciu filarach cyberbezpieczeństwa opracowanych przez NIST: Identyfikacja, Ochrona, Wykrywanie, Reagowanie i Odzyskiwanie (ang. Identify, Protect, Detect, Respond, and Recover).

Zrozumieć przetwarzanie w chmurze, gdzie znajdę więcej informacji?

Decyzja dotycząca wyboru między chmurą publiczną, prywatną a hybrydową powinna być oparta na indywidualnych potrzebach i priorytetach Twojej firmy. Przed podjęciem tej decyzji zalecamy dokładne przeanalizowanie wymagań dotyczących bezpieczeństwa, prywatności, elastyczności i skalowalności. Dzięki temu będziesz w stanie wybrać najlepszy model chmury dla swojej organizacji.

Podsumowując, przetwarzanie w chmurze jest obecnie jednym z najważniejszych trendów technologicznych. Przeanalizowaliśmy definicję oraz zalety i wady każdego modelu przetwarzania w chmurze, jak również przytoczyliśmy definicję pojęcia chmury obliczeniowej wg standardu NIST. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat korzyści i ograniczeń poszczególnych modeli przetwarzania w chmurze, zapraszamy do lektury naszych kolejnych artykułów.

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: