BEZPIECZEŃSTWO WYDARZENIE

Trzy polskie firmy w inicjatywie Cybersecurity Tech Accord

8 firm z regionu Centralnej i Wschodniej Europy w tym 3 z Polski dołączyło do globalnego porozumienia Cybersecurity Tech Accord. Celem tej koalicji, która obecnie zrzesza ponad 60 firm jest wspólna ochrona cywilnych użytkowników sieci oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, stabilności i odporności cyberprzestrzeni na ataki. Oficjalne podpisanie deklaracji miało miejsce podczas konferencji Cybersec w Krakowie.

Wśród nowych sygnatariuszy porozumienia znalazły się 3 firmy z polski – Billennium, Predica oraz Integrity Partners. Pozostałe organizacje to Aliter, Balasys, Cyberservices, Telelink, Safetica. Jednym z uczestników porozumienia jest firma Microsoft.

Misją Cybersecurity Tech Accord jest promocja bezpieczeństwa w świecie online, przy jednoczesnym wsparciu współpracy globalnych firm technologicznych zaangażowanych w ochronę swoich klientów i użytkowników oraz pomoc w obronie przed złośliwymi zagrożeniami. Aktualnie w ramach porozumienia działa ponad 60 firm z całego świata. Sygnatariusze zobowiązują się do współpracy przy inicjatywach poprawiających bezpieczeństwo, stabilność i odporność cyberprzestrzeni. Łącząc zasoby i doświadczenie światowego przemysłu technologicznego, Tech Accord tworzy punkt wyjścia do dialogu, odkrywania lepszej ochrony i działań na rzecz bezpieczeństwa sieci.

Po raz pierwszy w historii tego porozumienia do grona sygnatariuszy dołączyła tak liczna grupa firm z regionu Centralnej i Wschodniej Europy – podkreśla Piotr Marczuk, Dyrektor Polityki Korporacyjnej w polskim oddziale Microsoft. Microsoft, który również jest członkiem Cybersecurity Tech Accord, od wielu lat podejmuje aktywne działania na rzecz stworzenia międzynarodowych wiązących norm prawnych, dotyczących bezpieczeństwa obywateli, rządów i firm w przestrzeni cyfrowej. Powstanie tak szerokiej koalicji biznesowej to z pewnością ważny sygnał dla rodzimych instytucji i agend rządowych, które również powinny włączyć się w działania na rzecz tworzenia mądrego prawa w obszarze cyberbezpieczeństwa – wyjaśnia Piotr Marczuk.

Dzięki zaangażowaniu i wspólnym działaniom członkowie porozumienia dążą do skuteczniejszego zapewnienia klientom, użytkownikom oraz twórcom oprogramowania pełnych informacji i narzędzi, które pozwolą im zrozumieć obecne i przyszłe zagrożenia oraz lepiej się przed nimi chronić. Projektując, rozwijając i dostarczając produkty i usługi, które na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo, prywatność, integralność i niezawodność, są oni w stanie znacząco zmniejszać prawdopodobieństwo, częstotliwość i znaczenie luk w zabezpieczeniach.

Kluczem do odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest współpraca, która ma na celu poprawę najlepszych praktyk cyberbezpieczeństwa, takich jak lepsza współpraca techniczna, koordynacja ujawniania luk w zabezpieczeniach czy dzielenie się wiedzą z całym ekosystemem firm technologicznych – dodaje Piotr Marczuk.

Jednocześnie, w ramach działań mających na celu ochronę środowiska online, Cybersecurity Tech Accord ogłosiło partnerstwo z Global Forum on Cyber Expertise (GFCE). GFCE to globalna platforma, której celem jest wymiana najlepszych praktyk i zachowanie podstawowych wartości Internetu – bezpieczeństwa, niezależności i otwartości dla wszystkich. Partnerstwo odgrywa kluczową rolę w połączeniu prac rządów, organizacji międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw w celu wymiany najlepszych praktyk i wiedzy fachowej w dziedzinie bezpieczeństwa wirtualnego świata.

O podpisaniu porozumienia pisaliśmy w artykule Porozumienie globalnych firm technologicznych w sprawie cyberbezpieczeństwa.

żródło #MicrosoftMówi

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: