Komunikat UKNF ws chmury w sektorze finansowym
BEZPIECZEŃSTWO WYDARZENIE

Jest komunikat Urzędu KNF ws. chmury, oczekiwany przez branżę finansową i dostawców technologii

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował w piątek 24 stycznia 2020 r. komunikat dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej.

Uwzględnia on opinie, które były artykułowane przez szerokie grono interesariuszy w ramach konsultacji przeprowadzonych podczas prac nad komunikatem. Komunikat jest realizacją jednego z wielu działań zapowiedzianych przez UKNF w “Cyfrowej Agendzie Nadzoru”.

Czy spełnia on oczekiwania branży bankowej i technologicznej, które podczas konsultacji zgłaszały swoje postulaty? Zanim nadejdzie czas na analizy Urząd KNF proponuje zainteresowanym stronom warsztaty, podczas których zostaną omówione wymagania komunikatu. Warsztaty przeznaczone będą dla podmiotów nadzorowanych oraz dostawców usług chmury obliczeniowej. Realizacja warsztatów planowana jest na okres luty – czerwiec 2020 r. Zaproszenia do wzięcia udziału w warsztatach zostaną przekazane organizacjom zrzeszającym podmioty nadzorowane oraz izbom gospodarczym.

Wojciech Kapisa, SM LegalWojciech Kapica, Partner, Co-Head Financial Markets, SMM Legal

„Komunikat jest prezentacją podejścia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego do interpretacji przepisów rynku finansowego w zakresie outsourcingu przetwarzania informacji, w szczególności prawnie chronionych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej. Warto podkreślić, że komunikat jest napisany fachowym i precyzyjnym językiem, unika ogólników w kluczowych kwestiach i jest bogaty w czytelne normatywne i techniczne odesłania. Komunikat wiele kwestii wyjaśnia i rozstrzyga – jest zarazem wysokospecjalistyczny i transparentny. W tym sensie Komunikat stanowi potwierdzenie eksperckiego i zaangażowanego w bezpieczny rozwój innowacji wizerunku UKNF. Na szczególne wyróżnienie zasługują czytelne wytyczne kontraktowe i prosty załącznik raportowy skonstruowany zgodnie z zasadą niemnożenia bytów ponad potrzebę. Wszelkie zmiany jakie pojawiły się w komunikacie należy uznać za celowe, a także warto podkreślić, iż finalna wersja Komunikatu chmurowego uwzględnia opinie, które były artykułowane przez szerokie grono interesariuszy w ramach prac konsultacyjnych.”

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: