BIZNES INFRASTRUKTURA

VMware i Broadcom. Jak radzić sobie z konsolidacją na globalnym rynku usług IT?

Konsolidacja dużych firm IT może budzić niepokój wśród klientów z kilku powodów. Wśród nich można wymienić ograniczenie konkurencji, a przez to możliwość zwiększenia cen produktów i usług. Inne kwestie to potencjalne zmiany w strategii i ofercie produktów. Warto więc regularnie monitorować rynek, aby odpowiednio reagować na ewentualne zmiany.

W ciągu ostatnich lat rynek IT doświadczył licznych konsolidacji, które miały znaczący wpływ na jego strukturę. Niejednokrotnie budziły one wątpliwości i obawy wśród klientów. W ubiegłym roku sporo mówiło się o przejęciu Splunk przez Cisco, aktualnie nie milkną echa sprawy przejęcia VMware przez Broadcom. Organy UE sprawujące nadzór antymonopolowy postanowiły przyjrzeć się bliżej kontrowersjom dotyczącym zmian warunków licencyjnych i wsparcia oprogramowania VMware.

Konsolidacja na rynku usług IT – jak sobie radzić?

Sytuacja w jakiej znaleźli się obecnie użytkownicy licencji VMware wydaje się trudna, ale z drugiej strony wyzwania często wyzwalają innowacyjne myślenie w organizacjach i są okazją do podjęcia zmian technologicznych, które długofalowo będą dla firm korzystne.

Mateusz Tykierko
Mateusz Tykierko

Na temat monopolizacji rynku usług IT i konsekwencji globalnych konsolidacji – nie tylko w kontekście VMware/Broadcom – rozmawiamy z Mateuszem Tykierko, wiceprezesem zarządu Polskiej Chmury i zastępcą dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego Politechniki Wroclawskiej

Przejęcie VMware przez Broadcom oraz będąca tego konsekwencją drastyczna zmiana modelu licencjonowania pokazuje jak groźna dla rynku jest monopolizacja globalnych usług zarządzania IT. Jakie mogą być konsekwencje dla firm – prawne, finansowe, technologiczne – i czy działania UE wobec Broadcom mogą przynieść jakieś zaskakujące rozwiązania?

Mateusz Tykierko: – Przejęcie VMware przez Broadcom spowodowało na rynku duże zamieszanie, szczególnie wynikające ze zmiany warunków współpracy. Firmy obawiają się czy Broadcom zdoła zapewnić pełne wsparcie i rozwój innowacji. W wielu organizacjach pojawia się obawa o negatywne skutki oraz realne koszty zmiany warunków i procesu monopolizacji. Szczególnie problematyczne mogą okazać się one dla sektora publicznego czy NGO. W Polskiej Chmurze staramy się zwracać uwagę firm i liderów opinii na wartość, jaką niesie wybór i pluralizm rozwiązań na rynku. Umiejętna dywersyfikacja rozwiązań pozwala na lepszą ciągłość działania i większą niezależność kosztową. W odniesieniu do pytania, czy działania Unii Europejskiej przyniosą zaskakujące rozwiązania, trudno  spekulować. Wszystko zależy od decyzji Wspólnoty.

Z drugiej strony jednak – zmiany i ewolucja rynku IT to przecież codzienność. Czy uwzględnianie ryzyk z tym związanych – w ramach zarządzania ryzykiem dostawców (Third Party Risk Management) nie należy też do firm – konsumentów usług? Jak tutaj wygląda rzeczywistość polskich organizacji?

– Pełna zgoda.  Rynek IT jest jednym z najbardziej dynamicznie zmieniających się. Firmy, które chcą  sprawnie poruszać się w tym środowisku, powinny zachować czujność i elastyczność. Kluczowym elementem zarządzaniem ryzykiem w tak zmiennych czasach jest – w naszym odczuciu – dywersyfikacja, która gwarantuje lepszą odporność na kryzysy i nagłe zmiany rynkowe. Każda firma, która chce dobrze zarządzać ryzykiem oraz zapewniać niezależną od dostawców ciągłość działania, powinna współpracować z minimum dwoma, trzema dostawcami.

Sporo firm szuka alternatywy dla VMware. Co mogą im zaproponować polscy dostawcy?

– Zmiany sposobu licencjonowania stawiają często firmy w trudnej sytuacji. Jako związek upatrujemy rozwiązanie tego problemy w szerokiej ofercie polskich dostawców. Oferowane przez nich usługi nie tylko spełniają wymagania techniczne ale również pozwalają na optymalizację kosztów i zachowanie ciągłości działania.

Polscy dostawcy rozwiązań chmurowych są w stanie opracowywać oferty dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, dobierając odpowiednie typy wirtualizatorów w zależności od wymagań przedsiębiorstwa. Mogą korzystać zarówno z rozwiązań open source, takich jak KVM czy XEN, jak również innych, takich jak VMware, Hyper-V czy OLVM. Przykładowo, zastosowanie Hyper-V lub OLVM może zapewnić lepszą wydajność usług opartych na oprogramowaniu Windows lub Oracle, a nawet przyczynić się do redukcji kosztów licencji. Dodatkowo polscy dostawcy wspierają klienta nie tylko na etapie wyboru konkretnego rozwiązania, ale także w procesie migracji na inny typ wirtualizatora.

Takie rozwiązanie nie tylko spełnia wymagania techniczne, ale też pozwala optymalizować koszty i umożliwia zachowanie ciągłości działania procesów biznesowych.

Nieuchronne zmiany na rynku IT to nie tylko zagrożenia dla organizacji, ale też szanse na modernizację infrastruktury, modelu biznesowego i innowacje. Czy przypadek Broadcom i VMware będzie wpływał na firmy pod tym względem?

– Ludzie z natury boją się zmian i wybierają znane rozwiązania, które nie zawsze są najlepsze. Sytuacje takie, jak obecny przypadek Broadcom i VMware, a wcześniej kryzys związany z COVID-19, mogą być okazją do opuszczenia strefy komfortu i poszukiwania nowych rozwiązań, które wspomogą transformację firmy. Zmiany mogą przynieść korzyści finansowe, operacyjne i technologiczne, co znacząco przyczyni się do rozwoju organizacji.

Otwartość na zmianę

Podsumowując, wobec dynamicznych zmian i konsolidacji na rynku IT, polscy klienci muszą być proaktywni i elastyczni. Monitorowanie rynku, dywersyfikacja oraz ścisła współpraca z mniejszymi, bardziej elastycznymi dostawcami mogą pomóc w minimalizowaniu negatywnych skutków konsolidacji. Ważne jest również, aby klienci byli świadomi swoich praw i możliwości negocjacyjnych oraz aby stale inwestowali w rozwój wiedzy i kompetencji wewnątrz swoich organizacji. Trafnie ujmuje to inny reprezentant Polskiej Chmury, Prezes Zarządu Talex Janusz Gocałek:

– Konsolidacje mogą przynieść zarówno wyzwania, jak i nowe możliwości. Kluczem do sukcesu jest umiejętne zarządzanie ryzykiem, otwartość na zmiany oraz gotowość do adaptacji. Dzięki temu polskie firmy mogą nie tylko przetrwać, ale i prosperować w zmieniającym się krajobrazie technologicznym.

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: