DATA CENTER

Raport data center w Polsce 2024

Rynek data center w Polsce 2024

Nowa edycja „Raportu data center” przygotowana przez zespół analityków Audytel S.A. jest już dostępna. Pełny raport zawiera charakterystykę dostawców usług, parametrów technicznych obiektów oraz cen wraz z prognozą ich zmian w kolejnych latach.

Podaż powierzchni data center na polskim rynku osiągnęła na koniec 2023 r. poziom 115 tys. m2 co oznacza kolejny wzrostu podaży o 2 tys. m2 r/r.

Wzrost ten nieco wolniejszy niż w rekordowych latach 2021-2022, w których przybyło odpowiednio 6 tys. m2 i 9 tys. m2 powierzchni kolokacyjnej, w większości był skutkiem otwarcia tylko jednego większego obiektu – Data4 w podwarszawskich Jawczycach. Pozostały wzrost podaży powierzchni data center to nieznaczne rozbudowy powierzchni w innych działających już obiektach.

Taka sytuacja spowodowała wzrost średniego wskaźnika wypełnienia obiektów komercyjnych do poziomu 71% (wzrost z poziomu ok. 60% w latach 2016-2018). To zaś oznacza, że w ostatnich latach utrzymuje się stały poziom nowego popytu na powierzchnię data center, przekraczający 4 tys. m2 rocznie.

Wzrost na horyzoncie

Prognozy wzrostu rynku są jednak bardziej optymistyczne, czego wyrazem są oficjalne plany inwestycyjne czołowych dostawców. W październiku 2023 r. lider polskiego rynku data center – Atman – rozpoczął budowę w okolicach Ożarowa Mazowieckiego centrum danych o powierzchni 19 tys. m2 oraz 43 MW mocy IT. Duże możliwości rozbudowy w ramach istniejącego już kampusu posiada pierwszy polski hiperskalowy obiekt Vantage Data Center, który docelowo ma oferować 36 tys. m2 powierzchni brutto i 48 MW mocy IT. Podobną charakterystykę posiada obiekt Data4 w podwarszawskich Jawczycach, który ma potencjał 15 tys. m2 i obecnie trwa tam budowa drugiego z czterech przewidzianych planem budynków. Dostawca ten szuka lokalizacji dla drugiego kampusu centrów danych w Polsce, jednocześnie sygnalizując plany nakładów rzędu 500 mln euro.

– Polska stała się liderem rynku data center w Europie środkowo-wschodniej. Sam rynek warszawski wyprzedził pod względem wykorzystywanej mocy elektrycznej takie miasta jak Berlin, Monachium, Sztokholm czy Pragę. – powiedział Grzegorz Bernatek, Analityk wiodący w Audytel SA Pandemia zwiększyła popyt na usługi, przyspieszając decyzje wielu klientów odnośnie migracji do zewnętrznych dostawców. Wzrost podaży napędzają dodatkowo duże zamówienia ze strony światowych dostawców usług chmurowych.

Energia i regulacje

Długofalowo sytuacja rynkowa w Europie, a zwłaszcza w Polsce, może się skomplikować, ze względu na rosnące koszty energii oraz wzrost wymagań dotyczących bezpieczeństwa i energooszczędności data center wynikających z nowych aktów regulacyjnych Unii Europejskiej. W dniu 14.03.2024 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie w sprawie pierwszego etapu ustanawiania wspólnego unijnego systemu oceny centrów przetwarzania danych. Obejmuje ono centra danych posiadające zapotrzebowanie na moc technologii informatycznych wynoszące co najmniej 500 kW i nakłada szereg obciążeń administracyjno-organizacyjnych. Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie dodatkowych wymagań dla mniejszych obiektów – przykładowo w 2023 r. w Niemczech przyjęto przepisy sankcjonujące obiekty data center o mocy przekraczającej 50 kW m.in. obowiązek korzystania z energii zielonej (min 50% od 2024 r., 100% od 2027 r.) a także uzyskanie efektywności energetycznej (PUE) na poziomie 1.3 po 2030 r.

– Nowe regulacje Unii Europejskiej w zakresie data center dotyczą nie tylko operatorów wielkoskalowych obiektów komercyjnych ale także niektóre firmy będące właścicielami obiektów data center wykorzystywanych wyłącznie na własne potrzeby powiedział Emil Konarzewski, Partner Zarządzający Audytel SA – Szacujemy że obowiązkowe raportowanie danych operacyjnych data center oraz być może w przyszłości obowiązek „zazielenienia” posiadanych obiektów data center może dotyczyć kilkudziesięciu większych firm w Polsce, w tym zwłaszcza firm z branży finansowej. W dłuższej perspektywie oznacza dalszy spadek atrakcyjności inwestowania we własne obiekty data center małej i średniej skali, co będzie kolejnym impulsem kreującym wzrost popytu na usługi kolokacyjne i chmurowe.

Szczegółowe informacje na temat rynku usług data center znajdą Państwo w Raporcie data center – edycja 2024, dostępnym na stronie Audytel.

Rozważ wyłączenia AdBlockera

Cloud Forum rozwija działalność m.in. dzięki wyświetlaniu reklam online dla naszych Czytelników. Prosimy o rozważenie wsparcia nas poprzez wyłączenie blokera reklam.
Obserwuj nas: