Przemysław Wierzbicki

Adwokat, partner odpowiedzialny w Kancelarii KKLW za praktykę nowych technologii, co-founder Nowego Wymiaru Prawa (http://nowywymiarprawa.pl/)