covid-19 wrzesień 2020 trend w Polsce
Źródło: HRLandscape, covid19.mimuw.edu.pl
COVID-19 TRENDY

Najnowszy model matematyczny pandemii w Polsce nie jest optymistyczny

Przygotowany przez ekspertów nauk statystycznych i obliczeniowych Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (MIMUW) oraz epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP PZH) został opublikowany 28 sierpnia z uwzględnieniem najnowszych danych.

Zespół pod kierunkiem prof. Anny Gambin w założeniach modelu uwzględnia m.in. istotny wzrost liczby zachorowań w okresie wakacji spowodowany transmisją wirusa SARS-COV-2 podczas imprez rodzinnych czy wyjazdów urlopowych. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami – w przypadku, jeśli rząd nie wprowadzi żadnych dodatkowych restrykcji ograniczających transmisję w początkowych dniach września możemy zaobserwować przekroczenie przez dzienną liczbę stwierdzonych zakażeń granicy 1000 przypadków a w dalszych tygodniach szybki wzrost do kilku tysięcy.

Kluczowe parametry modelu

Na wyniki prognoz wpływ ma wiele czynników uwzględnianych w modelu. Przede wszystkim założenia i dane wejściowe, w dalszej kolejności parametry modelu, przyjęte w modelu rozkłady prawdopodobieństwa, sposób prognozowania. Szczegółowe opisy modeli można znaleźć na stronach MIMUW poświęconych COVID-19.

To, na co warto zwrócić uwagę w kontekście wzrostu liczby zakażeń to parametry Β dla dwóch grup w populacji (spośród pięciu): grupy ID, tj. grupy osób, które zarażają inne osoby w populacji i zostaną w przyszłości zdiagnozowane oraz grupy IU, grupy osób, które zarażają inne osoby w populacji i NIE zostaną w przyszłości zdiagnozowane. Parametry te oznaczone ΒD i ΒU – reprezentują częstość, z jaką następuje zarażenie osoby podatnej przez osoby odpowiednio z grupy ID i IU. Parametr ten wiąże dwa czynniki: prawdopodobieństwo zarażenia przy bezpośrednim kontakcie z zakażonym oraz średnią liczbę kontaktów podatnego z zakażonym w jednostce czasu. Ze względu na stopniowo wprowadzane restrykcje parametr ten w modelu przyjmuje różne wartości w zależności od czasu. Dotychczas zastosowano dwie zmiany wartości tych parametrów: 12 marca b.r. (zamknięcie szkół), oraz 25 marca (wprowadzenie ograniczeń w kontaktach społecznych).

Przy obecnych mało restrykcyjnych ograniczeniach i tylko lokalnych obostrzeniach oraz dodatkowych czynnikach ryzyka związanych z powrotem dzieci do szkół model powinien zwrócić szczególną uwagę władz centralnych i samorządowych.

 

Model statystyczny pandemii w Polsce MIMUW
Źródło: mimuw.edu.pl

Średnioterminowa prognoza dziennej liczby rozpoznań zdiagnozowanych (czerwona linia) w modelu stochastycznym. Czerwonymi kropkami oznaczono obserwowane dane. Czerwona linia pokazuje predykcję z modelu – do 01.07 jest to predykcja w oparciu o obserwowane liczby wykonanych testów, następnie przyjęto trend liczbie wykonywanych badań. Uwzględniono punkt odcięcia 4.05, po którym uległy zmianie wyestymowane parametry modelu.

 

Zapisz się na newsletter i rozwijaj kompetencje chmurowe

Obserwuj nas: