ANALITYKA APLIKACJE W CHMURZE INFRASTRUKTURA

Dane zdrowotne w chmurze: nowe API Google Cloud

Google wraca z ofertą dla sektora zdrowotnego – Cloud Healthcare API. To nie pierwsze podejście firmy do zagadnień związanych z zarządzaniem danymi zdrowotnymi. Pierwsze podejście w postaci Google Health zakończyło się niepowodzeniem i w 2011 roku firma zaprzestała świadczenia usługi.

Tym razem oferta to otwarte API i związana jest z platformą chmurową, opracowane w celu umożliwienia dostawcom usług medycznych gromadzenia i zarządzania różnymi rodzajami danych medycznych za pośrednictwem chmury, w tym standardów Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM), Health Level 7 (HL7) oraz Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR). Google ma tym razem nadzieję, że interfejs API zapewni dobry punkt startowy dla jednostek opieki zdrowotnej do uruchamiania analityki i projektów uczenia maszynowego w chmurze, wykorzystując dane zebrane z wielu systemów klinicznych. Dostawcy usług opieki zdrowotnej będą mogli potencjalnie uruchamiać modele analityczne w oparciu o zgromadzone w jednym miejscu i uporządkowane dane, aby poszukiwać wzorców mogących wpłynąć w konsekwencji na diagnostykę i profilaktykę pacjentów.

Uczenie maszynowe już wykazało swoją przydatność (eksperymenty Google w tym zakresie) do wspierania procesu podejmowania decyzji klinicznych, identyfikowania zagrożonych pacjentów i poprawy skuteczności badań klinicznych.

Z artykułu opublikowanego na blogu Google Cloud dość jednoznacznie wynika, że Google dostrzega z rynku zdrowotnym potencjał nie tyle w samej archiwizacji i cyfryzacji danych medycznych co dla swoich usług ML i AI. Zdaniem dr Gregory Moore, wiceprezesa ds. opieki zdrowotnej w Google Cloud, celem Cloud Healthcare API jest “pomoc w transformacji branży opieki zdrowotnej za pomocą technologii chmurowych i uczenia maszynowego. Opieka zdrowotna coraz częściej przenosi się do chmury, a zastosowanie uczenia maszynowego pozwoli branży dokonać odkryć, które mogą doprowadzić do istotnych udoskonaleń w diagnostyce pacjentów oraz w badaniach klinicznych”.

Interfejs API Cloud Healthcare jest obecnie dostępny w wersji testowej. Google planuje udostępnić narzędzie większej liczbie klientów i partnerów w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

W Polsce wprowadzenie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz jej archiwizacji w formie cyfrowej otworzyło rynek dla systemów EDM dla sektora medycznego. Obszar zdrowia obwarowany jest szczególnymi wymogami. Zgodnie z ustawą, archiwizacja musi zapewnić spełnienie dodatkowe wymagań formalnych, takich jak zachowanie formatu, zapewnienie niezmienności danych, ich autentyczności i bezpieczeństwa. Obejmować musi także wszystkie źródła jej pochodzenia (papier, negatyw, wyniki badań, inne formaty HIS – Health Information System).

Obszar systemów HIS oraz rozwiązań archiwizacji jest dość rozdrobniony, jest to cechą szczególną nie tylko rynku polskiego. To z kolei stoi na przeszkodzie wdrażania kompleksowych programów zdrowotnych mających na celu wykorzystanie na dużą skalę dostępnych danych w celach badawczo – profilaktycznych, np.  poprzez tworzenie i zastosowanie modeli uczenia maszynowego. Przechowywanie danych na jednej platformie chmurowej z dostępem do API uczenia maszynowego otwiera możliwości zastosowania zaawansowanych metod badawczych na szerszym zakresie danych.

Zapisz się na newsletter i rozwijaj kompetencje chmurowe

Obserwuj nas: